Kantonalna uprava za branitelje / Propisi

Srijeda, 28 Veljača 2024 - Vlada SBK - KSB

Predstavnici Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, na čelu sa predsjednikom Samirom Kurtovićem, posjetili su Srednjobosanski kanton. Tim povodom održan je radni sastanak sa Premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendom, a sve u cilju utvrđivanja načina pristupanja Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.: 98/2023).


Na tom sastanku je predsjednik Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine Samir Kurtović upoznao premijer o značaju Kolektivnog ugovora, vremenu trajanja i razlikama između prethonog i sada zaključenog kolektivnog ugovora.


Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo je upoznao prisutne o stanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024.g., te je istakao da radna grupa od strane kantonalnog Ministarstva pravosuđa i uprave treba sa sindikatom da usaglasi nedoumice („od – do“) i da fiksira tačno utvrđeni broj plata i postotaka, i dao pregled članova Kolektivnog ugovora koje treba usaglasiti.


Nadalje, Predsjednik sindikata je istakao da je većina općina s područja Srednjobosanskog kantona prihatila Kolektivni ugovor, te su Kolektivni ugovor prihvatili u Unsko-Sanskom kantonu, ZE-DO kantonu, Sarajevskom kantonu (koji je zaključio i dodatna povečanja), a da očekuje da će 5. marta većina kantona zvanično pristupiti Kolektivnom ugovoru.


Što se tiče osnovice, Premijer SBK je dao nalog Ministarstvu finansija da utvrdi stvarnu finansijsku projekciju o mogućnostima za promjenu osnovice.

Objavljeno u Novosti