Sjednice 2023

26 April
2023

Sazvana 166. sjednica Vlade SBK - 2023.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
166. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 27. 4 . 2023.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 165. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Utvrđivanje mišljenja na federalni Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba sa invaliditetom – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Saglasnost na produženje primjene Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo unutrašnjih poslova
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ za 2023. godinu – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ za 2023. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
6. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu – Ministarstvo finansija
a) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac
b) izvršenje doniranih sredstava SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za školska natjecanja - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radih mjesta za školsku 2022/23. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Saglasnost za prijem namještenika za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Saglasnost za prijem namještenika za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Saglasnost za prijem pripravnika i osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
13. Saglasnost za prijem državnog službenika – stručnog suradnika za informatiku u Uredu za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu - Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
14. Informacija o zaključku Vlade Federacije BiH u vezi sa primjenom Zakona o financijskom upravljanju i kontroli - Ministarstvo finansija

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing.

pogledano 1653 puta

Novosti

17.05.2024 Danas je u sali Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, ministar Sedžad Milanović održao sas...
16.05.2024 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava...
16.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „DANI d.o.o Nova Bila” (...
15.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „TR AUTO OTPAD ŽELJO” (p...
15.05.2024 Na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno - privatnog pa...
« Maj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31