Sjednice 2023

06 April
2023

Saopštenje sa 164. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik 163. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost ministru unutrašnjih poslova Feliksu Vidoviću za potpisivanje Sporazuma o produženju primjerne Kolektivnog ugovora za policijske službenike u MUP-u SBK. Primjena Kolektivnog ugovora produžava se na period od dvije godine, odnosno do 01.05.2025. godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava sa pozicije „Kapitalni transfer javnim poduzećima – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 82.911,97 KM.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji u lovstvu“ za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 30.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava za poticaje u poljoprivredi - interventna sredstva za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 176.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju solarnih elektrana „Fojnica“, na lokalitetu Barica i Bašča, općina Fojnica privrednom društvu „COMP IT“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju solarnih elektrana „Fojnica“, na lokalitetu Ravan, općina Fojnica privrednom društvu „COMP IT“ d.o.o. Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva finansija, donesene su i slijedeće odluke o izvršenje neplaniranih sredstava u Budžetu SBK:
- Odluka o izvršenje neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Drvetine“, Bugojno izvršenje doniranih sredstava u iznosu od 4.000,00 KM.
- Odluka o izvršenje neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Gromiljak“, Kiseljak izvršenje vlastitih prihoda u iznosu od 1.750,00 KM.

Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju kvartalnih izvještaja bolnica kojima je osnivač Skupština Srednjobosanskog kantona (JU Bolnica Travnik, JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, Hrvatska bolnica „Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, JU Opća bolnica Bugojno i JU Opća bolnica Jajce) o realizaciji programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja i namjenskog trošenja sredstava doznačenih od Federacije Bosne i Hercegovine.
Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za mart i april 2023. godine u ukupnom iznosu od 220.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u mjesečnim obrocima kako slijedi:
- Osnovna muzička škola Travnik izdvaja se iznos od 22.000,00 KM,
- Osnovna muzička škola Bugojno izdvaja se iznos od 20.900,00 KM,
- Osnovna muzička škola Novi Travnik izdvaja se iznos od 15.829,00 KM,
- Osnovna muzička škola „Jakov Gotovac“, Novi Travnik izdvaja se iznos od 51.271,00 KM.
(Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Osnovnoj školi „Turbe“ za pokretanje postupka za nabavku električne energije u procijenjenoj vrijednosti od 14.500,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Trećoj osnovnoj školi Bugojno za pokretanje postupka za nabavku električne energije u procijenjenoj vrijednosti od 25.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Osnovnoj školi Novi Travnik za pokretanje postupka za nabavku električne energije u procijenjenoj vrijednosti od 10.110,00 KM bez PDV-a.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu:
- Saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu za pokretanje postupka za nabavku skladišnih polica u procijenjenoj vrijednosti od 5.900,00 KM sa PDV-om.
- Saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu za pokretanje postupka za nabavku zidnih klimatizacijskih uređaja u procijenjenoj vrijednosti od 5.900,00 KM sa PDV-om.
- Saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu za pokretanje postupka za nabavku usluga fiksne telefonije i interneta u procijenjenoj vrijednosti od 3.000,00 KM sa PDV-om.
- Saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu za pokretanje postupka za nabavku isporuke električne energije u procijenjenoj vrijednosti od 4.000,00 KM sa PDV-om.

Vlada SBK potvrđuje odgovor Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – povijesnog naslijeđa od 27. 3. 2023. godine, i kao takav ima se smatrati odgovorom Vlade SBK na zastupničku inicijativu upućenu sa III. sjednice Skupštine SBK, od strane zastupnika Amira Orlovića (inicijativa vraćanja u prethodno stanje, sanaciju, adekvatno uređenje i fizičku zaštitu devastirane nekropole stećaka Trebanovac u naselju Komar, općina Donji Vakuf). Više informaciji možete dobiti u Kantonalnom zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – povijesnog naslijeđa.

Vlada SBK je prihvatila i slijedeće izvještaje:
- Godišnji konsolidirani izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 1.1. – 31.12. 2022. god., na prijedlog Ministarstva finansija.
- Godišnji konsolidirani izvještaj Vlade i budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona za period 1.1. – 31.12. 2022. god., na prijedlog Ministarstva finansija
- Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade kantona za prvu sjednicu u mjesecu april 2023. godine za Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu april 2023. godine, za Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodijeli dijela sredstava za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša, te razvojnih projekata - interventna sredstva u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju građana žrtava rata 92.-95. godine „16. april“ Ahmići, Vitez.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donesene su slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Mahiru Trako, općina Vitez za rješavanje stambenog pitanja.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstva Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2023. godinu Vrhbosanskoj nadbiskupiji – Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić“ Travnik u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se upotrijebiti za izradu makete grada Travnika.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 33.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 44.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za sufinansiranje nabavke PCR analizatora za molekuralnu dijagnostiku u iznosu od 175.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, JU Općoj bolnici Jajce za sufinansiranje nabavke hematološkog brojača krvnih zrnaca u iznosu od 40.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, JU Domu zdravlja Jajce za finansiranje nabavke vozila za prijevoz dijaliziranih pacijenata u iznosu od 70.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, JU Domu zdravlja Donji Vakuf za sufinansiranje nabavke biokemijskog analajzera u iznosu od 80.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, JU Domu zdravlja Kreševo za finansiranje nabavke agregata u iznosu od 23.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, JU Domu zdravlja Fojnica za finansiranje nabavke ultrazvučnog aparata u iznosu od 100.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, JU Domu zdravlja Vitez za sufinansiranje nabavke biokemijskog analajzera i automatskog analajzera elektrolita u iznosu od 40.000,00 KM.

 

pogledano 1899 puta

Novosti

29.02.2024 Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti, svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine u...
28.02.2024 Predstavnici Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, na čelu sa...
27.02.2024 Predstavnici Univerziteta u Travniku, Fakulteta za tehničke studije, posjetili su premijera Srednjob...
22.02.2024 ...
22.02.2024 Naime, radi se o posjeti turske poduzetnice i osnivača kompanije C2B - Care for Beauty, Sehzan Secen...
« Mart 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31