07 Maj
2021

Sazvana 83. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
83. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za utorak, 11.5.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 82. redovne i 43. vanredne sjednice Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Mišljenje na Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog Odluke o osvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi - primarna poljoprivredna proizvodnja u 2021.godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinansiranje rekonstrukcije vodovodne mreže „Krčevine“, opština Busovača - interventna sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže i rezervoara pitke vode u naselju Tovarište u MZ Prokos, opština Fojnica - interventna sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinansiranje intervencija na gradskom vodovodu JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf - interventna sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za nabavku geofona - uređaj za ispitivanje i pronalaženje kvarova na gradskoj vodovodnoj mreži JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo - interventna sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za osposobljavanje mjernog instrumenta i osiguravanje uvjeta za mjerenje protoka vodotoka Plava voda, opština Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za projekat - Utopljavanje zgrade SŠ „Travnik“, Nova Bila, opština Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za projekat - Izrade korpi za prikupljanje PET ambalaže u školama za udruženja opština Jajce, Vitez i Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Goran Puletić
b) Đevada Islamović
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo za april mjesec akademske 2020./2021.godine planiranih Budžetom za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona za projekte iz oblasti kulture - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona za projekte iz oblasti sporta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog Odluke o usklađivanju visine novčane egzistencijalne novčane naknade Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu - Tekući transferi pojedincima za egzistencijalnu novčanu naknadu - Kantonalna uprava za branioce
17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za isplatu naknade po ugovoru o djelu za Sadetu Sefer (za mjesec april 2021.godinu) - Kantonalna uprava za branioce

18. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje jedne kancelarije u prostorijama Vlade Kantona u Kiseljaku Obrtničkoj komori Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020./2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
21. Saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem državnog službenika u Odjelu za geodetske poslove - Kantonalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove
22. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu u svrhu pružanja tehničke podrške za sistem ERV (evidencija radnog vremena) - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za izvođenje radova za potrebe OŠ „Kaćuni“ Busovača - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe osnovnih i srednjih škola (2x) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
25. Saglasnost na izmjenu Planova javnih nabavki za osnovne škole za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
26. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke - laptopa za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove - Kantonalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove
27. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu maju 2021.godine – Stručna Služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo privrede
28. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu maju 2021.godine – Stručna Služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede (2x)
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
d) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta (2x)
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2x)

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1130 puta