11 Maj
2021

Saopštenje sa 83. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 82. redovne i 43. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada SBK je razmatrala Nacrt Zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu mišljenja Ministarstva privrede zaključila i utvrdila primjedbe i sugestije u formi Amandmana na Nacrt Zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine i uputila na daljnje postupanje. Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona podržava donošenje ovog propisa kao i njegovo usklađivanje sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini uz predložene primjedbe i prijedloge. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede SBK.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o osvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja na području Srednjobosanskog kantona u ukupnom iznosu od 278.748,88 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: pojedincima iznos od 99.148,88 KM i privatnim preduzećima iznos od 179.600,00 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi - primarna poljoprivredna proizvodnja u 2021.godini u iznosu od 32.177,23 KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za isplatu po žalbama na zahtjeve iz prethodne godine u skladu sa prilogom dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinansiranje rekonstrukcije vodovodne mreže „Krčevine“, općina Busovača - interventna sredstava u iznosu od 7.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže i rezervoara pitke vode u naselju Tovarište u MZ Prokos, općina Fojnica - interventna sredstava u iznosu od 15.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica.
- Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinansiranje intervencija na gradskom vodovodu JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf- interventna sredstava u iznosu od 10.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za nabavku geofona - uređaj za ispitivanje i pronalaženje kvarova na gradskoj vodovodnoj mreži JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo - interventna sredstava iznosu od 12.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za osposobljavanje mjernog instrumenta i osiguravanje uvjeta za mjerenje protoka vodotoka Plava voda, općina Travnik u iznosu od 12.000,00KM. Naznačena sredstva doznačiti će se JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za projekt - Utopljavanje zgrade SŠ „Travnik“, Nova Bila, općina Travnik u iznosu od 8.185,32 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „KULA MONT“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za projekt - Izrade korpi za prikupljanje PET ambalaže u školama za udruženja općina Jajce, Vitez i Travnik u ukupnom iznosu od 8.225,21KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Planinarsko društvo „Ćusine“, Jajce iznos od 3.248,56 KM, Centar za edukaciju mladih Travnik iznos od 3.889,08 KM i Ekološko udruženje „Kremenik“ Vitez iznos od 1.087,57 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo i stipendiranje studenata za april akademske 2020./2021.godine planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 101.279,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo - 36.600,00 KM
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ - 33.200,00KM
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ - 15.000,00 KM
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar - 14.400,00 KM
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ - 2.079,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona za projekte iz oblasti kulture u ukupnom iznosu od 31.300,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: „Subvencije javnim poduzećima - ustanovama za kulturu“ iznos od 23.000,00 KM, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za kulturu“ iznos od 7.000,00 KM i „Tekući transferi pojedincima - za kulturu i nauku“ 1.300,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona za projekte iz oblasti sporta u ukupnom iznosu od 35.600,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za sport iznos od 34.900,00KM i Tekući transferi pojedincima - za sport iznos od 700,00 KM.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu koja je usklađena s rastom prosječene neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020.godini. Novčana egzistencijalna naknada za period od 1.1. do 31.12.2021.godine uvećava se sa 5,00KM na 5,15KM mjesečno. Povećanje će se obračunati za maj, te zajedno s razlikom za januar, februar, mart i april 2021.godine, a isplatiti će se u junu 2021.godine.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020. / 2021. godinu.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe osnovnih i srednjih škola.
- Saglasnost na izmjenu Planova javnih nabavki za osnovne škole za 2021.godinu.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu maju 2021.godine i Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu maju 2021.godine.

Ministarstvo privrede SBK je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava pravnim i fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a kojima je Zaključkom Vlade Srednjobosanskog kantona ograničeno obavljanje djelatnosti u ukupnom iznosu od 334.776,00KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o stanju, kretanju i projekciji prihoda Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 30. 4. 2021.godine. Analizirajući prihode budžeta za gore navedeni period, isti pokazuju trend rasta u kumulativnom smislu za period 1. 1. do 30. 4. 2021.godine u ukupnim iznosu od 5,416 mil. u odnosu na isti period 2020. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju doniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac u ukupnom iznosu od 113.000,00KM. Naznačena sredstva donacija su BH Pošte, Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH, a utrošiti će se kako slijedi: nabavka opreme - 3.000,00KM, rekonstrukcija i investicijsko održavanje - 100.000,00KM i nabavka opreme - 10.000,00KM.

pogledano 1111 puta