Sjednice Vlade SBK/KSB

15 Oktobar
2021

Saopštenje sa 100. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, u iznosu od 53.200,00 KM sa pozicije "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, Osnovne škole „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Osnovne škole „Jajce- Kruščica “, Osnovne škole „13 Rujan“ Jajce, Osnovne škole „Berta Kučera“ Jajce, “Četvrte osnovne škole „Torlakovac, “Treće osnovne škole“ Oborci i “Mješovite srednje škole „ Bugojno.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 16.448,00 KM, Osnovnoj školi “ Kaonik“ Busovača, neplaniranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Kaonik“ Busovača razdjel na stavku „Nabava opreme“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 13.261,28 KM Osnovnoj školi “ Vitez“ Vitez, neplaniranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Vitez“ Vitez, na stavku „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:
- Odluka o izmjeni odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaj privredi (uspostava fonda za potporu preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda l kvaliteta)", utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: ,,U članu 2. stav (4) Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 60.000,00 KM.“
- Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama" utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članu 2. Odluke novčani iznos 80.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 55.000,00 KM."
- Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start - up kompanija" utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članu 2. stav (4) Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 165.000,00 KM."

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu na ime nabavke cjepiva. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu, na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe, sa pozicije " Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Zavodu za javno zdravstvo SBK, za nabavku cjepiva izdvaja se iznos od 40.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona koji će izvršiti nabavku i distribuciju cjepiva.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje - edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, sa pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge - Odjela za autoškole i vozačke ispite“ i izdvaja iznos od 3.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se kako slijedi: Internacionalni univerzitet Travnik, iznos od 3.000,00 KM, za edukaciju- stručno usavršavanje za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 10.000,00 KM, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o predloženim odredbama Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period jul – septembar 2021. godine. U periodu od jula-septembra ove godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 31779 prekršaja, što je za 7791, odnosno za 32% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.
Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 01.7.2021. do 30.9.2021.godine iznosi ukupno 255.459,06 KM (uplaćeno u budžet), evidentno je neznatno smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.
Analizirajući sve uplate od 1.7.2021. do 30.9.2021.godine koje obuhvataju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u budžet iznosi 736.039,33 KM, te je evidentno blago smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u ranijem tromjesečnom periodu.

Donesena je i Odluka o o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.

pogledano 2639 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31