Novosti / Kantonalna uprava za branioce

Članak je filtriran: Petak, 30 April 2021 - Vlada SBK - KSB

Dana 30.04.2021.godine u zgradi Vlade SBK održan je sastanak Ministarstva privrede SBK, na čelu sa ministrom Nisvetom Hrnjićem, šefom kabineta Premijera SBK Elvirom Perenda, predstavnikom Udruženja poslodavaca SBK Salemom Ekmešićem sa CEATEC-a (China Europe Association for Technical and Economic Cooperation Yangtze River Delta International Economic and Trade Cooperation Committee) na čelu sa šeficom kancelarije u Šangaju, a od nedavno i sjedišta u Sarajevu.
Ministar Ministarstva privrede SBK Nisvet Hrnjić, predstavio je privredu našeg kantona sa posebnim akcentom na postojeću saradnju naših privrednih subjekata sa privrednim subjektima iz Republike Kine, te izrazio interes za nastavak unapređivanja odnosa.
Predstavnik Udruženja poslodavaca SBK Salem Ekmeščić, predstavio je konkretne primjere privrednih subjekata koji imaju ostvarenu saradnju, te da se ta saradnja najčešće zasniva na uvozu repromaterijala za proizvodnju i na trgovini sa privrednim subjektima Republike Kine.
CEATEC sa sjedištem u Pekingu, i uredom u Šangaju i Sarajevu, model je javno privatnog partnerstva čiji je osnivač Vlada Republike Kine i privatni kapital. Predstavnici su predstavili Udruženje kao i svoja predstavništva van Republike Kine. Primarni cilj Udruženja je promocija privrede Republike Kine i međunarodne privredne saradnje. Kroz svoje predstavljanje posebno su istakli učešće na sajmovima od kojih su najznačajniji u Šangaju i Ningbu ali i učešće privrednih subjekata na inostranim sajmovima.
Ministar Nisvet Hrnjić zaključio je navedeni sastanak ističući nekoliko bitnih teza, a koje se odnose na to da je:
- našem kantonu bitna saradnja sa adresama iz Republike Kine;
- na području SBK prisutan je nivo saradnje između privrednih subjekata sa područja SBK i privrednih subjekata Republike Kine;
- Ministarstvo privrede zajedno sa Udruženjem poslodavaca predstavit će CEATEC svim privrednim subjektima na nivou kantona;
- Ministarstvo privrede je zainteresovano za sve oblike međusobne saradnje, a prije svega kroz sajmove;
- predloženi memorandum o saradnji bit će razmotren, te će se pokušati pronaći interes za privredu SBK da se isti potpiše, a sve u cilju jačanja odnosa.

Učesnici su izrazili spremnost i interes za nastavak komunikacije.

Objavljeno u Novosti*

Č E S T I T K A 

Povodom 1.maja – Međunarodnog praznika rada – upućujem iskrene čestitke svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
Sretan vam 1. maj, Međunarodni praznik rada.

Molimo sve građane da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih.

Premijer Kantona
Tahir Lendo, dipl.ing.

Objavljeno u Novosti*

Svim građanima pravoslavne vjeroispovjesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine, upućujem najiskrenije čestitke povodom jednog od najvećih praznika, Vaskrs-a uz želju da ovaj praznik provedete u radosti , duhovnom miru i blagostanju.
Sretan Vam Vaskrs.

 

Premijer Kantona
Tahir Lendo, dipl.ing.

Objavljeno u Novosti*

SVIM VJERNICIMA PRAVOSLAVNE VJEROISPOVIJESTI U KANTONU SREDIŠNJA BOSNA/ SREDNJOBOSANSKI KANTON, SRETNE NASTUPAJUĆE VASKRSNE BLAGDANE U IME SABORA/SKUPŠTINE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA I U SVOJE OSOBNO IME ŽELE

 

PREDSJEDATELJ SABORA
Josip Kvasina v.r

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
SKUPŠTINE

Muharem Grabus s.r

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG
SKUPŠTINE
Ljubinka Atanasijević s.r.

Objavljeno u Novosti - skupština

Vlada SBK usvojila zapisnik sa 81. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava sa pozicije „Poticaji šumarstvu za državne šume“ u iznosu od 130.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi - interventna sredstava u 2021.godini u ukupnom iznosu od 7.186,00KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima i to:
• Poljoprivrednik „Avea“ Busovača - 2.300,00KM.
• Muharem Alihodža , Viteza - 1.900,00KM.
• Salem Bureković, Fojnice - 2.986,00KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske Osnovnoj školi “ Novi Travnik“ Novi Travnik u iznosu od 5.011,37KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
- Saglasnost SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje pokretanje postupka za nabavku roba i usluga i to:
• Nabavka računara i računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 4.086,00KM PDV-om.
• Nabavka elektronske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00KM s PDV-om.
• Građevinski radovi u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00KM s PDV-om.
- Nabavka i ugradnja podnih podloga (pločica) za multimedijsku dvoranu u procijenjenoj vrijednosti od 4.000,00KM s PDV-om. - Nabavka namještaja za multimedijalnu dvoranu u procijenjenoj vrijednosti od 5.000,00KM s PDV-om. Sredstva su osigurana donacijom Vlade Republike Hrvatske.
- Saglasnost ministru obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na Rješenje o imenovanju Radne grupe za stručnu i tehničku podršku u procesu digitalne transformacije postojećeg informatičkog sistema u školstvu.

Vlada Srednjobosanskog kantona prihvatila je Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za prvi kvartal 2021.godine. U periodu od januara do marta 2021. godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 14875 prekršaja, što je za 2935, to jeste za 16% manje evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.

Vlada SBK prihvatila je i Izvještaj Ministarstva finansija o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za prvi kvartal 2021.godine Vlade Kantona, premijera Kantona i ministrice finansija.
Vlada SBK donijela je Odluku o izdvajanju sredstava za egzistencijalnu novčanu naknadu u iznosu od 500.000,00KM. Naznačena sredstva izdvajaju se za II. kvartal 2021.godine za isplatu egzistencijalne novčane naknade demobilisanim braniocima i suprugama umrlih demobilisanih branilaca.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2021. godinu Sveučilištu "Vitez" za sufinansiranje projekta "Obrazovanje za potrebe tržišta rada" u iznosu od 1.500,00KM.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od 453.712,47KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
• Transferi jedinicama lokalne uprave - 200.000,00KM.
• Transferi javnim poduzećima - 120.000,00KM.
• Transferi neprofitnim organizacijama - 40.000,00KM.
• Ugovorene i posebne usluge - 53.712,47KM.
• Transferi pojedincima - 40.000,00KM.
- Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2021.godini u ukupnom iznosu od 1.690.071,33KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
• Tekući transferi drugim nivoima vlasti - 1.109.311,33KM.
• Javna poduzeća - 453.880,00KM.
• Neprofitne organizacije - 25.000,00KM.
• Transferi pojedincima - 101.880,00KM. 

Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih/glazbenih škola ( za mjesec maj i juni 2021. godine) u ukupnom iznosu od 166.666,66 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Osnovna muzička škola Travnik - 16.666,66 KM.
• Osnovna muzička škola Bugojno - 15.833,34 KM.
• Osnovna muzička škola Novi Travnik - 12.000,00 KM.
• Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“ Novi Travnik - 38.833.33 KM.

Data je i saglasnost na Ministarstvu privrede za zaključivanje Aneks broj 3. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Sutješćina“, općina Kreševo kojim se utvrđuje način izmirenja obveza u 36 mjesečnih rata.

 

Objavljeno u Sjednice 2021