Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

01 Decembar
2022

Saopštenje sa 148. sjednice Vlade SBK - 2022.g
Vlada SBK je dala saglasnosti na slijedeće finansijske planove i uputila u dalju proceduru:
- Saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2023. godinu, u iznosu:
- prihodi i primitci sa zakonskom rezervom 142.285.000,00 KM,
- rashodi i izdatci sa zakonskom rezervom 142.285.000,00 KM,
- razlika (višak - manjak) 0,00 KM.


- Saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju za 2023. godinu, u iznosu:
- prihodi i primitci 1.288.865,00 KM,
- rashodi i izdatci 1.288.865,00 KM,
- razlika (višak - manjak) 0,00 KM.
- Saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje SBK za 2023. godinu u iznosu:
- prihodi i primitci 13.138.186,00 KM,
- rashodi i izdatci 13.138.186,00 KM,
- razlika (višak - manjak) 0,00 KM.
- Saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2022. godinu, u iznosu:
- prihodi i primitci 14.513.815,00 KM,
- rashodi i izdatci 14.513.815,00 KM,
- razlika (višak - manjak) 0,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžeti SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta preraspodjela sredstva između Ministarstva, obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i škola u ukupnom iznosu od 483.355,67 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 211.862,90 KM za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih cesta. Sredstva će se doznačiti Kantonalnoj direkciji za ceste.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava općine Novi Travnik Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“, Opara u iznosu od 500,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda „Drugoj osnovnoj školi“ Bugojno u iznosu od 1.500,00 KM.

Ured za javne nabavke Vlade SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju obaveze pribavljanja saglasnosti i informiranja Vlade SBK u postupcima javnih nabavki roba i usluga.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2022. godini u ukupnom iznosu od 83.150,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poljoprivrednim proizvođačima za potporu plasteničke proizvodnje u skladu sa dostavljenim prilogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2022. godini u ukupnom iznosu od 24.874,10 KM. Sredstva će se doznačiti fizičkim osoba u skladu sa dostavljenim prilogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za proizvodnju krastavaca kornišona.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2022. godini u ukupnom iznosu od 1.673,00 KM. Sredstva će se doznačiti pravnim osobama u skladu sa dostavljenim prilogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za proizvodnju krastavaca kornišona.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2022. godini u ukupnom iznosu od 124.201,00 KM. Sredstva će se doznačiti poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa dostavljenim prilogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku opreme i mehanizacije.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za izradu glavnog projekta prometnog priključka za Policijsku stanicu Kreševo u procijenjenoj vrijednosti od 1.755,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je usvojila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj načelnika općine Novi Travnik o utrošku doniranih sredstava za oblasti civilne zaštite.
- Izvještaj o radu inspekcija u sastavu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za listopad 2022. godine.
- Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji zaključaka za oktobar 2022. godine.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost JU Bolnici Travnik i Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila da izvrše samostalnu nabavku uređaja za magnetnu rezonancu (MRI), zbog ubrzanja i olakšanja procesa javne nabavke.
Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, JU Bolnica Travnik i Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za realizaciju tačke I. ovog Zaključka.
Ovim Zaključkom se stavlja van snage Sporazum o zajedničkoj nabavki između JU Bolnice Travnik i Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila.

 

pogledano 2102 puta
« Maj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31