Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Utorak, 05 Mart 2024 - Vlada SBK - KSB

Ministarstvo finansija/financija Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna obavještaja sve fizičke i prave osobe, budžetske korisnike SBK/KSB i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda SBK/KSB.

 

Od dana 5. 3. 2024. godine sve uplate potrebeno je vršiti na novi depozitni račun broj: 134-113-0360000194 otvoren kod ASA banka D.D. Sarajevo.

 

Federalno ministarstvo finansija/ financija će izvršiti objavu izmjene računa u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na Vlašiću danas počinje trodnevna radionica i vježba „NICS Vlašić 2024“, u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH. Riječ je o projektu „Poboljšanje sistema komandovanja incidentima sljedeće generacije(NICS)“ u Bosni i Hercegovini.

 

Domaćin radionice i vježbe je Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KSB, koja će biti i glavna logistička podrška ovom događaju.
Učešće u vježbi uzet će pripadnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, NATO snaga u Bosni i Hercegovini, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici Federalne uprave za civilnu zaštitu, predstavnici Republičke uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske te predstavnici četiri Kantonalne uprave za civilnu zaštitu FBiH. U praktičnom dijelu terenske vježbe sudjelovat će i članovi Službe za zaštitu i spašavanje s visina SBK-a.

 

Za potrebe izvođenja vježbe, pripremljen je poseban scenario kojim se žele prikazati mogućnosi NICS softvera te načini njegove upotrebe u operacijama odgovora na prirodne i druge katastrofe, a s ciljem razmjene informacija između različitih nivoa i institucija iz oblasti sistema zaštite i spašavanja. Svrha Sistema za komandovanje u incidentima novije generacije, poznatog i kao NICS, a koji je rezultat NATO projekta Naukom za mir i sigurnost, jeste da olakša zajednički rad timovima za djelovanje u vanrednim situacijama iz različitih organizacija i zemalja.

 

Sistem sadrži funkciju koja timovima omogućava da međusobno komuniciraju, vide lokacije drugih spasilačkih timova i, nezavisno od drugih, ažuriraju i dijele informacije o incidentu u stvarnom vremenu.

Objavljeno u Novosti*

Ministarstva finansija/financija Srednjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna obavještava sve fizičke i pravne osobe, budžetske korisnike Srednjobosanskog Kantona i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda SBK.


Sve uplate potrebno je vršiti na novi depozitni račun broj: 134-113-0360000194 otvoren kod ASA banke D.D. Sarajevo nakon što Federalno ministarstvo finansija - financija će izvršiti objavu izmjene računa u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Objavljeno u Novosti*

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
36. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 7. 3. 2024. godine, u 9 sati

Objavljeno u Sjednice 2024