Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Petak, 22 Mart 2024 - Vlada SBK - KSB

Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je predstavnike Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Aleksadru Đorem, PR Vijeća mladih F BiH, i Asju Dizdarević, predsjednicu Upravnog odbora Vijeća mladih F BiH.


Vijeće mladih F BiH legitimno predstavlja i zastupa interese svojih članica / osnivača na svim nivoima vlasti. Pored članica / osnivača Vijeće mladih zastupa i interese svih mladih, omladinskih organizacija i organizacija koje rade s mladima na način da se bavi politikama koje se odnose na mlade i utiču na razvoj i dobrobit mladih u F BiH.


Na sastanku sa premijerom SBK-a razgovaralo se o projektima koje provodi Vijeće mladih F BiH te aktivnostima kako potaknuti mlade na ostvarivanje dijaloga mladih i vlasti putem aktivne komunikacije i saradnje kroz zajednička djelovanja.


Jedna od navedenih aktivnosti Vijeća mladih F BiH će se implementirati u Travniku, a radi se o aktivnosti pod nazivom „Razgovoruša“. Cilj ove aktivnosti je povezivanje i kreiranje dijaloga između mladih i vlasti, te kako bi ova aktivnost približila koncept predstavnika vlasti i njihovih pozicija za vidljivu promjenu i poboljšanje statusa mladih u zajednici.


Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo dao je punu podršku ovoj aktivnosti i smatra da je veoma važno uključiti mlade u procese promjena, evropskih integracija i donošenje odluka koje su važne za poboljšanje statusa mladih u društvu.

Objavljeno u Novosti*

J A V N I  P O Z I V

ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

Javni poziv (pdf.)

Obrazac Zahtjeva (doc.)

Izjavu o namjenskom korištenju sredstava (doc.)

O B A V I J E S T

Obavještavaju se zainteresovana privredna društva koja imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona da je dana 21.03.2024.godine na web platformi Ministarstva privrede www.eprivreda.ba/ objavljen Javni poziv za sufinansiranje razvojnih projekata.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem web platforme www.eprivreda.ba/, putem pošte na adresu Ministrstvo privrede SBK (Stanična 43, Travnik) ili lično na protokol Vlade Srednjobosanskog kantona.


MINISTARSTVO PRIVREDE SBK

Objavljeno u Novosti*

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 37. sjednice.

Objavljeno u Sjednice 2024