Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Srijeda, 13 Mart 2024 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona , broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa poticaja vodoprivrede sa kriterijima utroška budžetskih sredstava, broj: 01-11.7-1757/2024 od 29.02.2024. godine, iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2024. godini, objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir korisnika budžetskih sredstava - poticaj vodoprivrede, iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona u 2024. godini

Javni poziv (pdf)

ZAHTJEV (doc)

Objavljeno u Novosti*