Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Srijeda, 07 Februar 2024 - Vlada SBK - KSB

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini (BiH) raspisuje konkurs za Program malih grantova za osnaživanje žena 2024. Ovaj program podržava napore nevladinih organizacija da omoguće ženama ravnopravne učesnike u ekonomskom, građanskom i političkom životu u BiH.

Ambasada SAD u BiH će ove godine prihvatiti projekte koji podržavaju teme kao što su:

  • Unapređenje učešća žena u ekonomskom životu BiH u biznisu, umjetnosti, pravu, obrazovanju, zdravstvu, nauci i drugim sektorima

  • Unapređenje učešća žena u politici i jačanje ženskih glasova i liderstva u pitanjima koja utiču na građane BiH

  • Povećanje potencijala djevojaka i mladih žena da postanu lideri u svojim školama, zajednicama i zemlji

  • Spriječavanje rodno zasnovanog nasilja i svih drugih oblika maltretiranja žena, kao što su seksualno uznemiravanje i diskriminacija na radnom mjestu; jačanje podrške institucija i civilnog društva žrtvama rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije

  • Organizovanje lokalnih projekata koji pomažu u jačanju civilnog društva, povezivanju žena preko društvenih podjela i poboljšanju kvaliteta života žena u njihovim zajednicama i širom BiH.

Svi materijali za prijavu moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 29. marta 2024. Materijali za prijavu dostavljeni na drugi način neće biti prihvaćeni.

Više informacija o javnom pozivu pročitajte na linku:

 

 

 

Datum otvaranja: 23. januar 2024. – Datum zatvaranja: 31. mart 2024.

Projekat European Heritage Hub – koji sufinansira Evropska unija i vodi konzorcijum od 20 partnera na čelu sa Europa Nostra – pokreće šemu malih grantova za podršku projektima zaštite kulturnog nasleđa u zemljama u okruženju EU. Ovu inicijativu podržava ALIPH fondacija.

Šema malih grantova Evropskog centra za baštinu ima za cilj da podstakne i osnaži zainteresovane strane u oblasti baštine iz 11 susjednih zemalja Evropske unije (Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo*, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Ukrajina) da postanu aktivni protagonisti šireg pokreta za evropsku baštinu, jačajući njihov kapacitet da odgovore na zelenu, digitalnu i društvenu transformaciju Evrope.

Zemlje u ovim regionima – i kandidati i potencijalni kandidati za pristupanje EU ili bliski susjedi EU – suočene su sa oružanim sukobom, baveći se postkonfliktnim izazovima ili zahtjevaju akcije za sprječavanje mogućih budućih sukoba. Program malih grantova Evropskog centra za baštinu će stoga pružiti podršku projektima u skladu sa ciljevima poziva:

Izgradnja kapaciteta civilnog društva;

Jačanje ključne uloge kulturnog naslijeđa za Trostruku transformaciju našeg društva, privrede i životne sredine (zeleno, digitalno i socijalno);

Izgradnja mira, stabilnosti, pomirenja, interkulturalnog i međureligijskog dijaloga kroz aktivnosti vođene baštinom.

Od projekata se takođe očekuje da doprinesu principima pet stubova Evropskog okvira za akciju o kulturnom nasleđu koji odražavaju zajedničku postavku za aktivnosti vezane za naslijeđe na evropskom nivou, prvenstveno u politikama i programima EU.

Više informacija o pozivu možete pročitati na linku:

https://www.europeanheritagehub.eu/call-for-applications-small-grants-scheme-for-heritage-related-projects-led-by-civil-society-in-eu-neighbouring-countries/?fbclid=IwAR1nARb7yJZE0O-HCCQZpxwpIVQsdWaSa6wVeDOB0Ked17k3Z179Jf-bQrg 

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini (BiH) raspisuje konkurs za Program malih grantova za osnaživanje žena 2024. Ovaj program podržava napore nevladinih organizacija da omoguće ženama ravnopravne učesnike u ekonomskom, građanskom i političkom životu u BiH.

Ambasada SAD u BiH će ove godine prihvatiti projekte koji podržavaju teme kao što su:

  • Unapređenje učešća žena u ekonomskom životu BiH u biznisu, umjetnosti, pravu, obrazovanju, zdravstvu, nauci i drugim sektorima

  • Unapređenje učešća žena u politici i jačanje ženskih glasova i liderstva u pitanjima koja utiču na građane BiH

  • Povećanje potencijala djevojaka i mladih žena da postanu lideri u svojim školama, zajednicama i zemlji

  • Spriječavanje rodno zasnovanog nasilja i svih drugih oblika maltretiranja žena, kao što su seksualno uznemiravanje i diskriminacija na radnom mjestu; jačanje podrške institucija i civilnog društva žrtvama rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije

  • Organizovanje lokalnih projekata koji pomažu u jačanju civilnog društva, povezivanju žena preko društvenih podjela i poboljšanju kvaliteta života žena u njihovim zajednicama i širom BiH.

Svi materijali za prijavu moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 29. marta 2024. Materijali za prijavu dostavljeni na drugi način neće biti prihvaćeni.

Više informacija o javnom pozivu pročitajte na linku:

 

 

 

Objavljeno u Novosti*

Datum otvaranja: 23. januar 2024. – Datum zatvaranja: 31. mart 2024.

Projekat European Heritage Hub – koji sufinansira Evropska unija i vodi konzorcijum od 20 partnera na čelu sa Europa Nostra – pokreće šemu malih grantova za podršku projektima zaštite kulturnog nasleđa u zemljama u okruženju EU. Ovu inicijativu podržava ALIPH fondacija.

Šema malih grantova Evropskog centra za baštinu ima za cilj da podstakne i osnaži zainteresovane strane u oblasti baštine iz 11 susjednih zemalja Evropske unije (Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo*, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Ukrajina) da postanu aktivni protagonisti šireg pokreta za evropsku baštinu, jačajući njihov kapacitet da odgovore na zelenu, digitalnu i društvenu transformaciju Evrope.

Zemlje u ovim regionima – i kandidati i potencijalni kandidati za pristupanje EU ili bliski susjedi EU – suočene su sa oružanim sukobom, baveći se postkonfliktnim izazovima ili zahtjevaju akcije za sprječavanje mogućih budućih sukoba. Program malih grantova Evropskog centra za baštinu će stoga pružiti podršku projektima u skladu sa ciljevima poziva:

Izgradnja kapaciteta civilnog društva;

Jačanje ključne uloge kulturnog naslijeđa za Trostruku transformaciju našeg društva, privrede i životne sredine (zeleno, digitalno i socijalno);

Izgradnja mira, stabilnosti, pomirenja, interkulturalnog i međureligijskog dijaloga kroz aktivnosti vođene baštinom.

Od projekata se takođe očekuje da doprinesu principima pet stubova Evropskog okvira za akciju o kulturnom nasleđu koji odražavaju zajedničku postavku za aktivnosti vezane za naslijeđe na evropskom nivou, prvenstveno u politikama i programima EU.

Više informacija o pozivu možete pročitati na linku:

https://www.europeanheritagehub.eu/call-for-applications-small-grants-scheme-for-heritage-related-projects-led-by-civil-society-in-eu-neighbouring-countries/?fbclid=IwAR1nARb7yJZE0O-HCCQZpxwpIVQsdWaSa6wVeDOB0Ked17k3Z179Jf-bQrg 

Objavljeno u Novosti*