Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Ponedjeljak, 05 Februar 2024 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu člana 56. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) i člana 8. Zakona o pečatu Srednjobosanskog kantona (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 5/16-prečišćeni tekst), ministrica pravosuđa i uprave raspisuje

JAVNI POZIV
za izbor ovlaštene pečatoreznice za izradu pečata organa Srednjobosanskog kantona

Javni poziv (preuzimanje dokumentacije)
Obrazac (preuzimanje dokumentacije)
Uputstvo o radu pečatoreznice, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima, uništavanju šečata, nestanku pečata i evidenciji o pečatima i označavanju novih pečata (preuzimanje dokumentacije)