Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Ponedjeljak, 22 Januar 2024 - Vlada SBK - KSB

USAID Turizam poziva sve privatne kompanije i udruženja koji imaju potvrđeno iskustvo u razvoju turističkih proizvoda, kreiranju i jačanju turističke ponude, uspostavljanju veza između poljoprivredne proizvodnje, turizma i ruralnog turizma, da pošalju prijave za grantove za podršku njihovim nastojanjima da ojačaju i prošire svoju ponudu, posebno ako su aktivni u okviru projekata Vinska cesta Hercegovine (HWR) i Najljepša sela BiH (MBV).

Ciljane aktivnosti u okviru ovog javnog poziva su:

  • Pretvaranje proizvoda (rukotvorine, poljoprivredni proizvodi) u turistički proizvod,
  • Razvoj novih ili unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda ili iskustava, posebno u okviru HWR i MBV,
  • Tehnička pomoć u razvoju, pakovanju, prezentaciji, ponudi, prodaji, marketingu i promociju turističkih proizvoda,
  • Podrška lokalnim događajima i iskustvima koja povezuju vinarije s drugim proizvođačima u turističkom lancu,
  • Saradnja među lokalnim biznisima u cilju stvaranja lanaca vrijednosti u turizmu koji mogu privući veći broj turista,
  • Stvaranje i unaprjeđenje naprednih turističkih iskustava,
  • Nabavku ključnih materijala i resursa za uvođenje i održavanje posebnih turističkih iskustava.

Za dodatne detalje i uslove posjetite link https://turizambih.ba/category/grantovi/  , preuzmite dokumente u nastavku:

Javni poziv za grantove RFA br. 4

Prevod aneksa za RFA br. 4

Datum isteka poziva: 31. 1. 2024. godine

Ponedjeljak, 22 Januar 2024 09:10

Projekat “EU za zapošljavanje”

Projekat “EU za zapošljavanje” objavio je niz javnih poziva za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem unapređenja zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Ovi pozivi predstavljaju važan korak ka ostvarivanju ciljeva projekta, a sve informacije o pozivima mogu se pronaći na službenoj web stranici projekta putem linka: https://eu4employment.ba/javni-pozivi/ 

Među objavljenim pozivima za dostavljanje projektnih prijedloga su:
•   Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada
•    Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem aktivacije i zapošljavanja Roma
•  Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem aktivacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
•    Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem aktivacije i zapošljavanja žena iz ruralnih sredina
•  Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem aktivacije i povećanja formalnog zapošljavanja mladih žena i muškaraca

Ovi pozivi predstavljaju priliku za organizacije, institucije i druge zainteresovane strane da predlože projekte koji će doprinijeti unapređenju zapošljavanja u različitim segmentima društva.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga za svaki od navedenih poziva je 04. mart 2024. godine.