Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Srijeda, 10 Januar 2024 - Vlada SBK - KSB

Premijer Srednjobosanskog kantona i ministri u Vladi SBK-a su održali radni sastanak s načelnicima općina u Srednjobosanskom kantonu. Na radnom sastanku se razgovaralo o kreditnom zaduženju Vlade Srednjobosanskog kantona i Uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

Radni sastanak je imao informativni karakter, na kojem se razgovaralo o mogućem kreditnom zaduženju u iznosu od 40 miliona KM. Sredstva iz mogućeg kreditnog zaduženja bi bila namijenjena za razvojne projekte kantona i općina te kapitalne investicije, odnosno za razvojne projekte od značaja za kanton, općine i lokalne zajednice. Svi projekti morali bi biti u Programu javnih investicija Srednjobosanskog kantona 2023. - 2025. godine i morali bi sadržavati svu potrebnu dokumentaciju (dozvole, projektna dokumentacija, studije, itd.).

Prisutni su takođe razgovarali o Uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije, i odlučeno je da će se uraditi temeljna analiza po općinama i kantonalnim ministarstvima, ali i institucijama kojima je osnivač Kanton, o mogućoj isplati u skladu s Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Objavljeno u Novosti*