Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Utorak, 09 Maj 2023 - Vlada SBK - KSB

Preliminarni rezultati Javnog poziva za odabir korisnika sredstava u području obnovljivih izvora energije – fotonaponske elektrane, broj: 05-11-738/23-1 od 15.03.2023. godine.

Tabela (preuzimanje dokumentacije)

Objavljeno u Novosti*