Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Utorak, 24 Januar 2023 - Vlada SBK - KSB
Utorak, 24 Januar 2023 12:25

Sazvana 154. sjednica Vlade SBK - 2023.g.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
154. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 26. 1. 2023. godine, u 9 sati

Objavljeno u Sjednice 2023

Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 12/03,34/03 i 65/13), članka 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH, broj 46/10 i 75/13) i Odluke Vlade Federacije BiH o bližim o kriterijima za imenovanja u upravna vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kanton Središnja Bosna objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U UPRAVNOM VIJEĆU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO – JEDAN PREDSTAVNIK KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

 

JAVNI NATJEČAJ (preuzimanje dokumentacije)

IZJAVA (preuzimanje dokumentacije)

Objavljeno u Novosti*