Četvrtak, 24 Novembar 2022 - Vlada SBK - KSB

U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitike svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine povodom 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

Objavljeno u Novosti*

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članovima 5. i 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 49/00,32/01 i 18/05), Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1062/22 od 14.07.2022.godine i Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje broj: 1063/22 od 14.07.2022.godine, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SA PODRUČJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

 

JAVNI OGLAS (preuzimanje dokumentacija)

Objavljeno u Novosti*
Četvrtak, 24 Novembar 2022 09:40

Saopštenje sa 147. sjednice Vlade SBK - 2022.g

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 146. sjednice

Objavljeno u Sjednice 2022