18 Novembar
2021

Zakoni,OdIuka i zaključci doneseni na XXII sjednici odrżanoj 16.11.2021.godine

Autor 

 
1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
3. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o predaji i korištenju zgrade „ Altin Oran“, Srednjobosanskog kantona i Osnovne škole Kaćuni.
4. Zaključak o primanju na znanje Informacije o ostvarivanju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 30.6.2021.godine.
5. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
6. Zaključak o primanju na znanje Specijalnog izvještaja o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
 
Dokumenti:
O D L U K A O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
ZAKLJUČAK PROGRAMA RADA SABORA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2021.GODINE.ZAKLJUČAK PROGRAMA RADA SABORA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2021.GODINE.
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UGOVOR O PREDAJI I KORIŠTENJU ZGRADE
ZAHTJEV ZA DOPUNU DNEVNOG REDA SKUPŠTINE
ZAKLJUČAK SPECIJALNO IZVJEŠĆE O EFIKASNOSTI ZAKONSKIH RJEŠENJA U OBLASTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINIZAKLJUČAK SPECIJALNO IZVJEŠĆE O EFIKASNOSTI ZAKONSKIH RJEŠENJA U OBLASTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI
UGOVOR O PREDAJI I KORIŠTENJU ZGRADE
ZAKLJUCAK - SAGLASNOST VLADE SBK ZA POTPISIVANJE UGOVORA - O.Š. KAĆUNIZAKLJUCAK - SAGLASNOST VLADE SBK ZA POTPISIVANJE UGOVORA - O.Š. KAĆUNI
UKAZ ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJUUKAZ ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
ZAKJUČAK POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA 2021.GODINUPOLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA 2021.GODINU
 
 

 

pristup informacijama

Search