Novosti - skupština
Skupština Srednjobosanskog kantona je na V vanrednoj sjednici Skupštine održanoj 14.7.2020.godine usvojila Skraćeni zapisnik s IV. vanredne sjednice Skupštinete donijela zakon i odluke kako slijedi: 1. Zakon o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. 2. Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama…
Na osnovu člana 54. stav 3.. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6 / 13), S A Z I V A M V vanrednu sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 14.7. 2020. godine ( utorak…
1. Izmjene i dopune Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.3. Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.4. Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na Transakcijskom računu.5.…
Na osnovu člana 54.stav 3. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6 / 13),                                          …
Skupština Srednjobosanskog kantona je na XII sjednici Skupštine održanoj 2.6.2020.godine usvojila Skraćeni zapisnik s XI. sjednice Skupštinete donijela odluke, zakone i zaključke kako slijedi: 1.Odluku o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o koncesijama.2. Zakon o dopuni Zakona o koncesijama.3.Odluku o…

 

pristup informacijama

Search