petak, 04 Decembar 2020 10:19

Sazvana XVI. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M
XVI. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 16.12 .2020. godine
( srijeda) s početkom u 10,00 sati u prostorijama J.U. Centar za kulturu općine Travnik u Ul.Bosanska bb Travnik.

 

DNEVNI RED


1. Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Srednjobosanskog kantona( Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 11/13 - prečišćeni tekst).
4. Prijedlog Odluke o dopunama Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona
( Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 3/04 i 6/13).
5. Davanje saglasnosti na Finansijski plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
6.Davanje suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu.
7.Davanje saglasnosti na Finansijski plan službe za Zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
8. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
9. Davanje saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Kantonalne direkcije za ceste za 2021.godinu.
10.Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2021.godinu.
11. Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005-2025.godina.
a) Nacrt Odluke o organizovanju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005-2025.godina.
b) Nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005-2025.godina.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Josip Kvasina dipl.oec.

 

 

pristup informacijama

Search