Novosti - skupština
Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila Skraćeni zapisnik s XV. sjednice Skupštine te donijela zakone, odluke i zaključke na XVI . sjednici održanoj 16.12 .2020.godine kako slijedi:1. Budžet Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.2. Zakon o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.3. Zakon…
Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6/13), S A Z I V A MXVI. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 16.12 .2020. godine ( srijeda) s početkom u 10,00 sati u…
Skupština Srednjobosanskog kantona je na XV sjednici Skupštine održanoj 23.11 .2020.godine usvojila skraćeni zapisnik s XIV sjednice Skupštinete donijela Zakon, Odluke i zaključke kako slijedi:   1. Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama.2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku…
Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6 / 13), S A Z I V A M XV. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 23.11 .2020. godine (ponedjeljak ), s početkom u…
Skupština Srednjobosanskog kantona je na XIV sjednici Skupštine održanoj 20.10.2020.godine usvojila skraćeni zapisnik s XIII sjednice Skupštinete donijela odluku i zaključke kako slijedi:   1. Odluku o osnivanju lovišta na području Srednjobosanskog kantona.2. Zaključak o primanju na znanje Informacije Kriznog…

 

pristup informacijama

Search