Уред за европске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитет према међународном стандарду Средњобосанског Кантона

Телефон: 030 511 213 | Фаџ: 030 511 213 | Адреса: Станична 43, 72270 Травник, БиХ | Емаил: ueir@sbk-ksb.gov.ba

02.10.2019 | U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Srednjobosanskog kantona, a u skladu sa Zakonom o raz...
20.05.2019   POZIV ZA PRIJEDLOG ZA PARTNERSTVA U TURIZMURok prijave: 01.07.2019. 16: 00h   Poziv na partnerstvo u turizmu  ...
21.12.2018 Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je 08.11.2018. godine inicirao prikupljanje podataka ...
25.05.2018 Vlada Srednjobosanskog kantona je započela realizaciju projekta uvođenja i poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:...
22.03.2018 На основу члана 32. Закона о Влади Средњобосанског кантона ("Службене новине СБК бр. 5/03 - пречишћени текст и бр.: 14/03), Влада Средњобосанског кант...

Надлежности

Надлежности органа управе

Уред за еуропске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитету према међународном стандарду Средњобосанског Кантона у складу са одредбама Уредбе о оснивању („Службене новине СБК/КСБ“, број 13/2015) и Правилником о унутрашњој организацији обавља стручне, управне и друге послове како слиједи:

• израда методологије и смјерница као и свеукупне координације послова и процеса европских интеграција из надлежности Владе СБК, кантоналних министарства и других органа кантоналне управе, осим послова хармонизације правне стечевине;

• израда информација, стручних анализа и других материјала у процесу европских интеграција из надлежности кантоналних органа управе;

• координација активности, наџор и извјештавање о проведби Споразума о стабилизацији и придруживању, као и других уговорних обавеза између Европске уније и Босне и Херцеговине у надлежности кантоналних органа управе;

• координира активности на приступању и придруживању Европској унији Босне и Херцеговине а у надлежности Кантона;

• даје информација потребне за писање Извјештаја за Босну и Херцеговину, као и документима за дискусију Одбора и пододбора;

• координација програма помоћи Европске уније из надлежности кантоналних органа управе, припремање пројеката у сарадњи са надлежним органима управе за ИПА и друге фондове и донаторе;

• праћење имплементације пројеката на простору Средњобосанског кантона, непосредна сарадња с Кабинетом премијера Кантона и кантоналним органима;

• информирање јавности о политици и активностима Владе, организирање медијског праћења рада Владе СБК, праћење и разврставање извјештавања средстава јавног информирања о раду Владе СБК, вођење и архивирање документације о раду Владе СБК у вези са обавјештавањем јавности, вођење евиденције прикупљене из штампе у којима се третира поједини кантонални орган или појединац у том органу, рад на сталном унапређењу информирања, предлагањем мјера и организирањем бољег информирања из ђелокруга Уреда, савјетовање Владе о начинима и облицима комуницирања са јавношћу, припремање садржаја за њеб страницу Владе и за друга издања (брошуре, летци, билтени, промотивни ЦД и плакати) те осталог информативног и промотивног материјала, обављање промотивних послова Уреда (координирање конференцијама за новинаре које приређује Влада Кантона, министри и премијер Кантона, посјете појединих чланова Владе Кантона институцијама у Кантону и изван Кантона, организирање догађања у Кантону и сл.), рад на стварању позитивног имиџа Кантона, и унутар средстава јавног информирања и окружења у цјелини, остваривање ђелотворне и правовремене информираности запосленика (развој унутрашње комуникације), израда билтена за унутрашње потребе Владе Кантона и кантоналних органа, обављање континуираног информирања грађана (развој вањске комуникације – инфо-пулт Владе Кантона, округли столови, семинари, комуникација с грађанима, одговарања на е-маил, упите грађана и сл.) на основу водича за приступ информацијама и индекса, регистра информација, изградња континуираног система комуницирања с јавношћу и други повјерени послови, организирање испитивања јавног мнијења, за потребе Владе Кантона, о одређеним захтјевима Владе Кантона а ради унапређења рада Владе Кантона и кантоналних органа, остваривање свих послова и задатака утврђених у Стратегији за односе с јавношћу Средњобосанског кантона;

• рачунарског повезивања министарстава и институција Владе Кантона, администрирање њеб страницом Владе СБК, одржавање сервера, одржавање мреже, давање мишљења на набавке рачунарске опреме, вођење базе података Уреда, отклањање мањих кварова на софтверу и хардверу;

• активирање и укључивање грађана у демократске друштвене процесе у Кантону, као и иницирање сарадње с невладиним сектором и свим институцијама значајним за друштво у цјелини, остваривање сарадње са партнерским регијама из ЕУ као и других земаља;

• израду потребне документације за квалитету, припремање и предлагање одлука у вези са системом управљања и другим одговарајућим стандардима, сарадњу и координацију с конзултантским и цертификацијским фирмама, контролу провођења, одржавања и унапређења система управљања квалитетом и других одговарајућих стандарда, координацију система квалитета и других одговарајућих стандарда у кантоналним органима;

• обављање и других послова и задатака које Уреду додијели Влада Кантона, израда аналитичких. информативних и других материјала у оквиру прописане методологије (типски извјештаји, редовне или периодичне информације и сл.) за потребе Владе, израда одговарајућих материјала којима се врши информирање надлежних органа о стању и проблемима у одређеној области и предлагање мјера ради утврђивања политике и мјера за уређивање одређених питања којима се осигурава потпуно провођење утврђене политике и извршавање закона, других прописа и опћих аката за потребе Владе, обављање административно-техничких и других послова, протоколарни послови са евиденцијом.

« Oktobar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Издвојено из управе и службе

 

anketa                                                                                                                                             Anketa za korisnike usluga