SAOPŠTENJE
sa 36. vanredne sjednice Vlade SBK održane 11.08. 2020.godine u Travniku

 

Vlada SBK je primila na znanje informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Srednjobosanskog kantona i donijela set mjera u skladu sa već postojećim naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite i drugih Federalnih organa te u skladu s tim donijela sljedeće zaključke:

1. Zadužuju se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB da pripreme prijedloge konkretnih mjera za postupanje načelnika općina u periodu pogoršane epidemiološke situacije na području Kantona.

2. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da razradi pravni osnov za primjenu represivnih mjera od strane inspekcijskih organa i pripadnika policije prilikom vršenja kontrola o pridržavanju izrečenih naredbi i mjera na suzbijanju epidemije COVID-19.

3. Vlada Kantona traži dodatno angažiranje inspekcijskih organa, uz asistenciju pripadnika policije, na provođenju naredbi i mjera donesenih od strane nadležnih organa u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.

4. Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da izvrše analizu potreba i analizu načina finansiranja kadrova (sanitarni inženjeri, tehničari i sl.) na poslovima vezanim za suzbijanje pandemije korona virusa.
Navedenu analizu potrebno je dostaviti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.
O izvoru i načinu finansiranja dodatno angažiranih kadrova dogovoriti sa Službom za zapošljavanje SBK/KSB i Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK/KSB.

5. Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da Vladi Kantona dostave informaciju o trenutnom stanju zaštitne opreme i potrebama za nabavkom zaštitne opreme.
Dostaviti izvještaj Vladi Kantona o izvršenim nabavkama zaštitne opreme i iznosu izdvojenih vlastitih sredstava za navedene nabavke.

6. Vlada Kantona traži od sredstava informiranja da se što češće oglašavaju prema građanima pozivom za poštivanje naredbi i mjera nadležnih institucija u cilju sprečavanja pandemije korona virusa.

7. - Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da uputi zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za povećanjem broja PCR testiranja za potrebe SBK/KSB.

   - Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB da upute zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta kantonalnog laboratorija za obavljanje PCR testiranja.

Vlada Kantona je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK/KSB za 2020. godinu – ekonomski kod 641000 (Tekući Transferi drugim nivoima vlasti, fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona) JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime sufinaciranja tekućih troškova nastalih zbog situacije izazvene pandemijom COVID-19 u iznosu od 35.000,00KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauka, mladih, kulture i sporta donijela sljedeće odluke i dala saglasnosti:

- Saglasnost na imenovanje Komisije za javne nabavke za Osnovnu školu „Berta Kučera“ Jajce.
- Saglasnost o izmjeni plana javnih nabavki za pokretanje postupka nabavke udžbenika za osnovne škole sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce.
- Sagalasnost za pokretanje postupka nabavke udžbenika.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/12 - prečišćeni tekst),

 

                                                                           S A Z I V A M
    36. izvanrednu sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za utorak, 11. 8. 2020. godine, u 9 sati                                                                D N E V N I  R E D

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke za Osnovnu školu „Berta Kučera“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti o Izmjeni Plana javnih nabava za pokretanje postupka nabave udžbenika za osnovne škole sa područja Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
4. Saglasnost za pokretanje postupka procedure za javne nabave rabljene informatičke opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
5. Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

 

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 48. redovne i 35. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment „ na drugom ciklusu studija na Fakultetu za menadžment Univerziteta u Travniku. Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije, koja je imenovana Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, Vlada SBK je prihvatila Elaborat o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment“ na drugom ciklusu studija u trajanju od jedne ili dvije godine (4+1 i 3+2) na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

Novosti

« Srpanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31