Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 23. sjednice.

Na prijedlog Komisije za ravnopravnost polova Skupštine Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog Gender akcionog plana SBK za period 2019.-2020.g.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Uredbu o izmjeni Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2019. godine.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se odobrava preraspodjela sredstava u iznosu od 42.000,00 KM između Službe za zajedničke poslove Srednjobosanskog kantona i nižih potrošačkih jedinica.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se odobrava preraspodjela sredstava u iznosu od 100.000,00 KM između Službe za zajedničke poslove Srednjobosanskog kantona i nižih potrošačkih jedinica.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 5.300,00 KM. Sredstva iz ove odluke su donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Sredstva su namjenjena za nabavku digitalnog logopedskog seta – Behringer aparata za OŠ „Vitez“ Vitez.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.811,00 KM. Sredstva iz ove odluke su donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme za rad s djecom s poteškoćama govora i/ili sluga“ za OŠ „Karaula“ Karaula.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik za nabavku opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondova – za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva, odlukom se izdvaja iznos od 1.036.118,49 KM za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 212.489,73 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za nabavku nove mehanizacije i opreme.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 4.600,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu po rješenjima donesenim u drugostepenom postupku po žalbama.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 79.230,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za podršku pčelarstvu.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 15.370, 00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 271.880,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za poboljšanje zdravstvenih uslova držanja ovaca.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 147.650,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za stimulaciju farmskog uzgoja krava.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Mirnes (Alije) Ugarak iz Selića bb, Karaula, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Bečir ( Šerif) Islamović, Novo Naselje 40, Turbe, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 1.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Husein ( Ibrahim) Hodžić, Polje Ostružnica bb, općina Fojnica.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 1.950,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Dževad (Šefika) Ramulj iz Sjenokosa bb, općina Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 275,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Sejad (Zahida) Skrobo, Gradina 15 b., općina Travnik.
Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za „Obnovu najstarije džamije Kahvice“, Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za projekat „Obnove najstarije džamije Kahvice“, Travnik, Medžlis Islamske zajednice Travnik. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se na žiro-račun korisnika sredstava.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat „Završetak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Kandija“, Općina Bugojno. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava se isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez za projekat „Završetak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Kandija“, Općina Bugojno u iznosu od 19.998,65 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekt „Izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Kandija“, Vučipolje, općina Bugojno iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019.g. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu 6.999,17 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvaja se za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Kandija, Vučipolje“, općina Bugojno i uplatit će se na žiro-račun izvođača „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat „Sanacija oborinskih voda sa izgradnjom potpornog zida Vilenička, Centar II“, općina N.Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „KALVARIJA-COP“ d.o.o. Vitez, za projekat „Sanacija oborinskih voda sa izgradnjom potpornog zida Vilenička, Centar II“, općina N.Travnik u iznosu od 14.609,20 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 60.000,00 KM po zahtjevu korisnica za sufinansiranje projekata.
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, a po zahtjevu korisnika Općine Vitez MZ „Zabilje-Sadovače“ za sufinansiranje realizacije projekta prošitenja puta u naselju Sadovače. Sredstva će se doznačiti na račun općine Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Kapitali transferi za sufinansiranje projekata važnih za kanton, odlukom se izdvaja iznos od 9.600,00 KM, za niže potrošačke jedinice.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2019. godinu. Odlukom se odobrava se isplata dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2019.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim takmičenjima navedenih klubova i udruga iz oblasti sporta-za rukomet za sezonu 2019/20 godine.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za djecu romske nacionalnosti, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Udruženju građanja „Jačanje Zuralipe“ Vitez.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, u svrhu pomoći za liječenje Odlukom se iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu s tekuće rezerva Vlade Kantona izdvajaju sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Jozi Stojak iz Travnika na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Joze Stojak.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, u svrhu pomoći za liječenje. Odlukom se iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu s tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Sulji Čagalj iz Jajca na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Sulje Čagalj.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, u svrhu pomoći za liječenje. Odlukom se iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu s tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Dijani Perković iz Viteza na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Dijane Perković.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava s Tekuće rezerve za troškove prijenosa posmrtnih ostata pripadnnika VII. Korpusa Armije BiH.

Ured za javne nabavke Vlade SBK je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 1. Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Bugojno, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a iznosi 171.317,30 KM. U postupku javne nabavke - otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 145.670,04 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 170.433,95 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 2, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Busovača, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 89.835,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 75.503,60 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 88.339,21 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 3, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Donji Vakuf, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 82.401,00 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HOLDINA D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 70.697,46 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 82.716,03 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 4, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Fojnica, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 76.440,00 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 65.297,40 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 76.397,96 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 5, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Jajce i Dobretići, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 143.102,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 121.921,24 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 142.647,85 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 6, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Kiseljak, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 147.390,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 123.617,60 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 144.632,59 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 7, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Kreševo, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 64.505,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 54.950,00 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 64.291,50 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 8, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Novi Travnik, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 110.528,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HOLDINA D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 92.839,01 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 108.621,64 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 9, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Travnik, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 651.239,80 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HOLDINA D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 553.560,36 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 647.665,62 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 10, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Uskoplje-Gornji Vakuf, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a87.040,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču PETROL BH OIL COMPANI D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 75.040,97 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 87.797,93 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 11, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Vitez, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a 85.930,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 72.347,40 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 84.646,46 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku uređaja za neprekidno električno napajanje, za potrebe službi za zaštitu i spašavanje, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 4.965,66 KM, sredstva će se uplatiti preduzeću „OCEAN“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog iste uprave usvojen je i Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta Radova u mjestu Gačice“ i Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava za sufinansiranje projekta „Regulacija korita rijeke Kreševčice“.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila slijedeće izvještaje:
- Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1-30.9. 2019. godine
- Konsolidovani periodični izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 1.1-30.9. 2019. godine
- Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za III. kvartal 2019. godine

Usvojen je i Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za treće tromjesečje 2019. godine, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge grijanja na drvni pelet za Prvu osnovnu školu Donji Vakuf, najpovoljnjij ponuđač je „VG Monting“ d.o.o. Vitez sa visinom ponude sa popustom bez PDV-a 127.656,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke nižim potrošačkim jedinicama, na prijedlog istog ministarstva:
- Konkurentski postupak
- “Mješovita srednja škola“ Gornji Vakuf, za nabavku i ugradnju peći na čvrsto gorivo u školi - 20.000,00 KM
- OŠ “13. Rujan“ Jajce, za nabavku i izmjenu stolarije u Aneksu B škole - 16.546,24 KM
- OŠ “Muhsin Rizvić“ Fojnica, za rekonstrukcija krova u PŠ „Dusina“ - 15.000,00 KM
- Direktni postupak
- “Srednja stručna škola“ Bugojno, za nabavku i ugradnju aluminijskih ulaznih vrata škole - 2.958,93 KM
- OŠ „Bristovi“ Bugojno, za saniranje i dogradnja jedne učionice u školi - 3.300,00 KM
- OŠ „Bila“ Vitez, za nabavku samohodne kosilice za potrebe škole - 2.000,00 KM
- “Mješovita srednja škola“ Donji Vakuf, za rekonstrukciju mokrih čvorova i saniranje zatvorenog kanala - 5.000,00 KM
- OŠ „Vitez“ Vitez, za nabavku digitalnog logopedskog seta- Behringer aparat - 5.300,00 KM
- SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, za nabavku računarske opreme za kabinet informatike - 5.068,11 KM
-“Mješovita srednja škola“ Vitez, za nabavku školskog namještaja - 3.500,00 KM

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava SBK u 2019. godini, na temelju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, daje se saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava za:
- Ženski nogometni klub „Iskra“ Bugojno, djelimično adaptiranje stadiona,kao i pomoćnog objekta na Stadionu Hendek u Bugojnu - 6.000,00 KM
- Muški rukometni klub „Iskra“Bugojno, uređenje službenih prostorija MRK Iskra u Bugojnu- 6.000,00 KM
- Općina Travnik, nabavka peleta za korisnike smještene u stambeni objekat - 5.000,00 KM na Docu namjenjen za socijalno stanovanje sa 20 stambenih jedinica
- Josipa Jozić, Donje Pijavice 5a/12 Jajce, za adaptaciju stambenog objekta i dovođenje u stanje minimalnih uvjeta za život- 7.500,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2019.godini, odlukom se izdvaja iznos od 166.666,66 KM za mjesec novembar i decembar 2019. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport u 2019.godini iz Budžeta SBK izdvajaju se sredstva za sport u 2019. godini u iznosu od 125.950,00 KM, u svrhu uplate sredstava sportskim savezima, sportskim klubovima i udrugama iz oblasti sporta za sudjelovanje u ligaškim takmičenjima i podršku radu navedenih sportskih saveza, sportskih klubova i udruga iz oblasti sporta.
- Odluku o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK namijenjenih za općine, ustanove, poduzeća, mjesne zajednice i udruženja sa područja Kantona za 2019.godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom SBK za 2019. godinu, u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će u svrhu uplate za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sport iz Budžeta SBK u 2018.godini. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom SBK za 2019. godinu, u iznosu od 8.400,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će u svrhu uplate sredstava namijenjenih sportašima pojedincima i sportskim stručnim djelatnicima.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu u 2019.godini. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 56.500 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se u svrhu pomoći realizacije projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu u 2019.godini. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 18.500 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se u svrhu pomoći projektima koje realizuju ustanove i preduzeća s prostora Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu u 2019.godini. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 29.500 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se u svrhu sufinansiranja izgradnje,rekonstrukcije i obnove objekata namijenjenih za realizaciju kulturnih sadržaja.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu u 2019.godini. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 16.700 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se u svrhu pomoći realizacije projekata koje realizuju pojedinci za oblast kulture i nauke.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

                                                                                                         S A Z I V A M
                                                    24. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 21.11. 2019. godine u 9 sati


                                                                                                        DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 23. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Gender akcioni plan Srednjobosanskog kantona za period 2019.-2022. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo unutrašnjih poslova
4. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2019. godine – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( iznos 42.000,00 KM) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( iznos 100.000,00 KM) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu( donacija OŠ“Karaula“) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu ( vlastiti prihodi MSEUŠ „Travnik“) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za rekonstrukciju regionalnih cesta – Ministarstvo financija
11. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, iznos 212.489,73 KM) - Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – isplata po rješenjima donesenim u žalbenom postupku) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – podrška pčelarstvu) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – pomoć poljoprivrednim proizvođačima, ublažavanje štete) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – podrška za poboljšanje zdravstvenih uvjeta držanja ovaca) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – podrška za uzgoj krava) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluka (5x) o zdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Mirnes Ugarak
b) Bečir Islamović
c) Husein Hodžić
d) Dževad Ramulj
e) Sejad Skrobo
18. Prijedlog odluke o rashodovanju terenskih motornih vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o prodaji terenskih motornih vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu za obnovu džamije Kahvice – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kandija, općina Bugojno iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu ( iznos 19.998,65 KM) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kandija, općina Bugojno iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu( iznos 6.999,17 KM) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju oborinskih voda i izgradnju potpornog zida Vilenička, Centar II, općina Travnik iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ – Ministarstvo privrede
26. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “subvencije javnim preduzećima“ – Ministarstvo privrede
27. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „ tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi“ – Ministarstvo privrede
28. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „ tekući transferi neprofitnim organizacijama – interventna sredstava“ – Ministarstvo privrede
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskih stolica za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje projekata značajnih za kanton- Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
32. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih za sport - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
33. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za djecu romske nacionalnosti - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
36. Prijedlog odluka (3x) o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za potporu u liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Jozo Stojak
b) Suljo Čagalj
c) Dijana Perković
37. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izmještanje dalekovoda za izgradnju zgrade PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
38. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku deskop aparata – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa
39. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za troškove prijenosa posmrtnih ostataka pripadnika VII. Korpusa Armije BiH – Kantonalna uprava za branioce
40. Prijedlog odluke o poništenju postupka za nabavku mrkog uglja – Ured za javne nabavke
41. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva – Ured za javne nabavke
a) za općinu Bugojno – LOT 1
b) za općinu Busovača – LOT 2
c) za općinu Donji Vakuf – LOT 3
d) za općinu Fojnica – LOT 4
e) za općine Jajce i Dobretići – LOT 5
f) za općinu Kiseljak – LOT 6
g) za općinu Kreševo – LOT 7
h) za općinu Novi Travnik – LOT 8
i) za općinu Travnik – LOT 9
j) za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje – LOT10
k) za općinu Vitez – LOT 11
42. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uređaja za neprekidno električno napajanje – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
43. Izvještaji načelnika općine Vitez(2x) i općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
44. Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike KSB/SBK za razdoblje 1.1-30.9. 2019. godine – Ministarstvo financija
45. Konsolidovani periodični izvještaj općina Kantona za razdoblje 1.1-30.9. 2019. godine – Ministarstvo financija
46. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za III. kvartal 2019. godine – Ministarstvo financija
47. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za treće tromjesečje2019.godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
48. Informacija o izdvojenim sredstvima iz BudžetaP KSB/SBK za 2019. godinu na dan 5.11.2019.godine – Ministarstvo financija
49. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku terenskog motornog vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge grijanja na drvni pelet za Prvu osnovnu školu Donji Vakuf - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
51. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 01-05-1044/2019 od 8.11.2019. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
52. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za generalni remont vozila i za zaključivanje ugovora o isporuci usluga – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
53. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva privrede _ Ministarstvo privrede
a) za nabavku IT opreme, projektor
b) za nabavku promotivnog materijala
c) za nabavku laptopa
54. Saglasnost za pokretanje postupaka za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku tonera
b) za nabavku uredskog materijala
c) za nabavku kopir papira
d) za arheološko iskopavanje na zemljištu buduće zgrade PS Kreševo
55. Saglasnost za produženje ugovora za zagrijavanje PS Bugojno – Ministarstvo unutrašnjih poslova
56 Saglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2019/2020 godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
57. Saglasnost za pokretanje postupka nabavku roba i usluga za potrebe škola ( MSŠ G.Vakuf i drugi)– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
58. Saglasnost za pokretanje postupka nabavku roba i usluga za potrebe škola ( OŠ „13 Rujan“ i drugi )– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
59. Saglasnost za uvođenje novih relacija za prijevoz učenika - )– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
60. Saglasnost za nabavku usisavača – Služba za zajedničke poslove
61. Saglasnost za prijem u radni odnos dva državna službenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprava
62. Saglasnost za nabavku računara, plakara i stolica za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva – Ministarstvo pravosuđa i uprave
63.Saglasnost za nabavku telefaksa i telefona za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku telefaksa i telefona
64.Saglasnost za privremeno obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo pravosuđa i uprave
65. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova višeg referenta – Ministarstvo pravosuđa i uprave
66. Saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu članova upravnih odbora u osnovnim i srednjim školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
67. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju članova komisije za provođenje postupka za izbor i imenovanje direktora i izvršnih direktora ŠGD „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Saglasnost za produljenje mandata članovima upravnih odbora u osnovnim i srednjim školama kojima mandat ističe 3.11.2019. godine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Vitez“, PS Krušćica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
d) Prijedlog rješenja o imenovanju komisijke za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Bristovi“ Bugojno– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
e) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe MSŠ „Vitez“– Ministarstvo obrazovanja,nauke, mladih, kulture i sporta
f) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Kiseljak“– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
g) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Vitovlje“– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
h) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Safet beg Bašagić“– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
j) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „13 Rujan“ ( dovršetak sportske dvorane)– Ministarstvo obrazovanja,nauke, mladih, kulture i sporta


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 22. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i Nacrt Zakon o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i uputila u dalju proceduru.

Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu iznosi 219.008.468 KM što je za 24.067.485 KM ili 9,9 % manje u odnosu na Izmjene Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

Ukupni prihodi, primitci i financiranje u Nacrtu Budžeta SBK za 2020. godinu iznose 219.008.468 KM. Ukupni rashodi i izdatci u Nacrtu Budžeta SBK za 2020. godinu iznose 219.008.468 KM.

Novosti

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Srpanj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31