SAOPŠTENJE 
sa 96. sjednice Vlade SBK održane 16. 09. 2021. godine u Travniku

 

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 95. sjednice.

1.Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnost:
• preraspodjelu sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu,
• prijem namještenika u Opštinskom sudu u Travniku.

2. Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala suglasnost i donijela odluke:
• saglasnost na pravilnik o postupku direktnog sporazuma,
• odluke o naknadi štete pričinjene od zaštićene divljači,
• saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika

3. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
• odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno,
• saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika

4. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluku:
• izdvajanju sredstava za sufinanciranje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2021.godine“

5. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih, Vlada SBK je dala saglasnost:
• nabavku računara i klima uređaja.

6. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
• izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu,
• pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola,
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja,
• izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima,
• suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabave i zaključivanje ugovora za prijevoz učenika,
• odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola.
Vlada je primila na znanje informacija o procjeni vrijednosti prijevoza učenika u osnovnim školama po općinama.

7. Vlada SBK je na prijedlog Stručne službe Vlade, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:
• za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade,
• suglasnost na pravilnik o postupku direktnog sporazuma Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona.

8. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja (Naim Muhić i Ankica Plavčić),
• izdvajanju sredstava za nabavku prijenosnog računala.

9. Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:
• izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu.

10. Na prijedlog Kantonalne uprava za branitelje, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:
• suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu ortopedskih pomagala za gornje i donje,
• suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu ortopedskih pomagala za paraplegičare.

11. Na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada je dala suglasnost:
• Anex 6. Ugovora o davanju usluge isporuke toplotne energije, broj 05-09/12PM od 27.9.2012.godine

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
96. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 16.9.2021.godine, u 9 sati

 

 1. Zapisnik sa 95.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
  2. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (saglasnost) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona (saglasnost) – sekretar Vlade
  4. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno – Ministarstvo unutrašnjih poslova
  5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2021.godine“ – Ministarstvo privrede
  6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  7. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  a) Naim Muhić
  b) Ankica Plavčić
  8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku prijenosnog računala – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  9. Prijedlog Odluke o naknadi štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  10. Saglasnost za preraspodjelu sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  11. Saglasnost na prijem namještenika u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  12. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
  13. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  14. Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021.godinu – Kantonalni arhiv
  15. Saglasnost na Izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu (4x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  16. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola (6x) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  17. Saglasnost za nabavku računara i klima uređaja – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
  18. Saglasnost za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade – sekretar Vlade
  19. Saglasnost za potpisivanje Sporazuma između Agencije za privatizaciju i „DAŽ“ d.o.o. Bijela u sporu koji se vodi pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori (Pr.br.607/19-09) – Agencija za privatizaciju
  20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec august) – Agencija za privatizaciju

  PREMIJER KANTONA
  Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 94. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave usvojeni su pravilnici o postupku direktnog sporazuma pravosudnih institucija u Srednjobosanskom kantonu, kako slijedi: Pravilnik Kantonalnog suda u Novom Travniku, Pravilnik Kantonalnog tužilaštva, Pravilnik Kantonalnog pravobranilaštva Vitez, Pravilnik Opštinskog suda u Travniku, Pravilnik Opštinskog suda u Bugojnu, Pravilnik Opštinskog suda u Jajcu i Pravilnik Opštinskog suda u Kiseljaku.

Novosti

15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
06.09.2021 Na osnovu članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Kantona ...
« Rujan 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30