Sjednice Vlade SBK/KSB

25 Juni
2021

Saopštenje sa 89. sjednice Vlade SBK - 2021.g. 

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 88. sjednice.
1. Vlada SBK je donijela Odluku o prihvaćanju Elaborata o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020.godine. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020.godine – Centralna popisna komisija
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Elaborata o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020.godine
b) Odluke o rashodovanju stalnih sredstava
c) Odluke o rashodovanju sitnog inventara
d) Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – MUP
e) Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – pravosudne institucije
f) Odluke o rashodovanju sitnog inventara – pravosudne institucije
g) Odluke o rashodovanju sitnog inventara – MUP
h) Odluke o isknjižavanju potraživanja
i) Odluke o visini naknade za rad članovima Centralne popisne
2. Vlada je usvojila Dokument okvirnog Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2022.-2024.godine.
3. Vlada je donijela odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda MSEUŠ „Travnik“).
5. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK na ime nabavke seruma antiviperinum koji se koristi kod zmijskog ujeda. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu, sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, Zavodu za javno zdravstvo SBK izdvaja se iznos od 8.000,00 KM, na ime nabavke seruma antiviperinum koji se koristi kod zmijskog ujeda. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK, koji će izvršiti nabavku i upotrebu seruma.
6. Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za branioce donijela slijedeće odluke:
a) za jednokratne novčane pomoći
b) za stambeno zbrinjavanje
c) za zdravstvenu zaštitu
d) za smrtne slučajeve
e) za stipendiranje- školovanje djece
f) za novčanu egzistencijalnu naknadu
7. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima.
8. Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javne nabavke, donijela Odluku o izboru i dodjeli ugovora (okvirnog sporazuma) najboljem ponuditelju za obavljanje vulkanizerskih usluga.
9.Vlada SBK je donijela odluku izboru najpovoljnijih ponuđača za izvođenje radova u SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) LOT 1 – lamelirana drvena konstrukcija
b) LOT 2 – kosi krov hola
10.Vlada SBK je dala i sljedeće saglasnosti i donijela odluke:
-saglasnost na Plan javnih nabavki SŠ „Kreševo“ za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta,
-saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta,
-saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave:
a) za nabavku klupa za šalter salu
b) za nabavku garniture u čekaonici suda
-saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
-saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike,
-saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu:
a) odluka o kriterijima bodovanja za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu,
b) rješenja o imenovanju komisije za provedbu javnog oglasa za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu.
- odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja - Kantonalna uprava za branitelje,
- saglasnosti za potpisivanje Aneksa na ugovor o dodjeli revolving kredita braniteljima - Kantonalna uprava za branitelje,
- odluku o usvajanju Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i Akcionog plana za provođenje strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije KSB/SBK za period 2021.-2025.godine - Interresorno povjerenstvo za izradu strategije i akcionog plana.
11. Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o nepotpisivanju Aneksa 3 Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Sutješčina“ općina Kreševo.
12. Vlada je donijela odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za angažiranje osoba u ekspertno povjerenstvo - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
13. Vlada je donijela odluku o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za saniranje posljedica od požara - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu.
14. Vlada je donijela odluku o raspodjeli sredstava za programe iz oblasti kulture za 2020.godinu - Mi nistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
15. Vlada je donijela odluku o izdvajanju sredstava za sport za 2020.godinu- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
15. Vlada je donijela odluku o upisu studenata u akademskoj 2021./2022.godinu na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
16. Vlada je donijela odluku o davanju suglasnosti za zbrinjavanje tehnološkog viška u osnovnim školama - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
17. Vlada je donijela odluku o izmjeni Plana nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2021. godinu - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

 

pogledano 1729 puta

Novosti

20.01.2022 U srijedu 19. januara 2022. godine, Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je NJ.E. A...
06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31