Sjednice Vlade SBK/KSB

21 Juni
2021

Sazvana 89. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
89. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za petak, 25.6. 2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 88. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020.godine – Centralna popisna komisija
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Elaborata o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020.godine
b) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava
c) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara
d) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – MUP
e) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – pravosudne institucije
f) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara – pravosudne institucije
g) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara – MUP
h) Prijedlog Odluke o isknjižavanju potraživanja
i) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Centralne popisne
3. Dokument okvirnog Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2022.-2024.godine – Ministarstvo finansija
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda MSEUŠ „Travnik“) – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe u korist Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za nabavku seruma antiviperinum – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
6. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava za potrebe branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) za jednokratne novčane pomoći
b) za stambeno zbrinjavanje
c) za zdravstvenu zaštitu
d) za smrtne slučajeve
e) za stipendiranje- školovanje djece
f) za novčanu egzistencijalnu naknadu
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava opštini Travnik za saniranje šteta od požara na stambenim objektima – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta SBK/KSB za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec maj) – Agencija za privatizaciju
9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje vulkanizerskih usluga – Ured za javne nabavke
10. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za izvođenje radova u SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) LOT 1 – lamelirana drvena konstrukcija
b) LOT 2 – kosi krov hola
11. Saglasnost na Plan javnih nabavki SŠ „Kreševo“ za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
13. Saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku klupa za šalter salu
b) za nabavku garniture u čekaonici suda
14. Saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike -
16. Saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu – Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog Odluke o kriterijima bodovanja za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za provedbu javnog oglasa za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu
17. Prijedlog zaključka o predlaganju kandidata za članove komisije za izbor direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Stručna služba Vlade
18. Prijedlog zaključka o korištenju godišnjih odmora u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu – Stručna služba Vlade
19. Informacija o nepotpisivanju Aneksa 3 Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Sutješćina, opština Kreševo – Ministarstvo privrede
20. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1.1- 31.3.2021.godine – Ministarstvo finansija


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 2180 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31