Sjednice Vlade SBK/KSB

13 Juli
2021

Sazvana 90. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
90. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 15.7.2021. godine, u 9 sati

 

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 89.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o koncesijama – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
5. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Mišljenje na Izvještaj o financijskoj reviziji Ministarstva finansija za 2020.godinu- Ministarstvo finansija
7. Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.- 2027. godina – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
8. Izvještaj o radu Regionalne razvojne agencije (REZ) za 2020.godinu – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum sa UNDP-om za ESCO projekat – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za civilnu zaštitu (saglasnost) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva – Ministarstvo finansija
12. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda OŠ „Gornji Vakuf“) – Ministarstvo finansija
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekta energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe u svrhu pomoći za liječenje – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Haris Kahvedžić
b) Selvedina Grabus
16. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ručnih radio stanica i fiksne radio stanice – Ministarstvo unutrašnjih poslova
17. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o isplati prekovremenog rada, noćnog rada i rada u neradne dane pripadnicima policije za osiguranje vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutrašnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o isplati dodatnog toplog obroka pripadnicima policije za osiguranje vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutrašnjih poslova
20. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) za 2021.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „Ugovorene i druge posebne usluge – nagrade učenicima za postignute rezultate“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2021.godini ( VII. i VIII. mjesec) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku usluga izrade premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izradi fasade i ugradnju stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava (računara) za potrebe Opštinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga provođenja preventivne sustavne deratizacije na području Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku usluga
26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za poslove visokog obrazovanja - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga stručnog nadzora nad izgradnjom objekta SŠ „Novi Travnik“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
30. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
31. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki OŠ „fra. Marijan Šunjić“ Novi Travnik za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
32. Saglasnost za pokretanje postupka nabavke udžbenika za prve razrede osnovnih škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
33. Saglasnost za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog liječničkog pregleda zaposlenika OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Saglasnost za pokretanje postupka za izvođenje radova u drugoj fazi izgradnje zgrade Policijske stanice Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Saglasnost za pokretanje postupka za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar – Ministarstvo unutrašnjih poslova
37. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branilaca – Kantonalna uprava za branioce
38. Saglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za mjesec juni 2021.godine – Kantonalna uprava za branioce
39. Saglasnost za raspisivanje internog i javnog konkursa za popunu radnih mjesta u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
40. Saglasnost za nabavku klima uređaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
41. Saglasnost za produženje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Opštinskom sudu u Kiseljaku i Opštinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
42. Saglasnost za popunu radnog mjesta namještenika u Opštinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj:01-04.1-2612/2021-18 od 15.4.2021.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage tačke I. Zaključka broj: 01-04.1-2612/2021 – 31 od 15.4.2021.godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
45. Saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
46. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana Centralne nabavke za 2021.godinu – Ured za javne nabavke
47. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe korisnika budžeta Kantona - Ured za javne nabavke
a) Za nabavku tečnih goriva
b) Za nabavku mrkog uglja
c) Za obvezno i kasko osiguranje vozila
d) Za nabavku uglja lignita
e) Za nabavku ogrjevnog drveta
f) Za nabavku usluga ispisa
48. Prijedlog Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku pneumatika za motorna vozila
b) Za kolektivno osiguranje uposlenika
49. Prijedlog Odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku računala i prateće opreme
aa) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
b) Za održavanje i popravku računalne opreme
bb) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
c) Za nabavku pneumatika za motorna vozila
cc) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
d) Za kolektivno osiguranje zaposlenika
dd) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
50. Informacija o stanju u odgojno obrazovnom sistemu na području Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
51. Informacija o provedenoj reviziji obrazovnih isprava – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
52. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu juli 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
53. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu juli 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta (2x)
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
d) Ministarstvo privrede(2x)
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
54. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Prijedlog Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK/KSB (saglasnost) – Služba za zapošljavanje

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

 

pogledano 1392 puta

Novosti

21.01.2022 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
20.01.2022 U srijedu 19. januara 2022. godine, Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je NJ.E. A...
06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31