07 Listopad
2021

Priopćenje sa 99. sjednice Vlade KSB - 2021.g.Vlada KSB je usvojila Zapisnik sa 98. sjednice.

Data je i Suglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu Zavoda za javno zdravstvo KSB. Ovim Pravilnikom, suglasnost sa Zakonom o zaštiti na radu, uređuju se prava, obveze i odgovornosti radnika u Zavodu za javno zdravstvo KSB u oblasti zaštite i zdravlja radnika na radu, u cilju stvaranja sigurnih uvjeta rada, a kojim se osigurava sigurnost na radu, sprječavanje i otklanjanje opasnosti i štetnosti koje mogu prouzrokovati povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja o oštećenje zdravlja radnika na radu, a radi zaštite zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluko o izdvajanju sredstava u svrhu izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Odlukom se zdvajaju sredstva u iznosu od 571.205,88 KM u svrhu izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Iznos od 571.205,88 KM iz ove odluke doznačit će se firmi “SIGMA-SK” d.o.o. Zenica.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluko o izdvajanju sredstava za nadzor na izvođenju radova izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 5.382,00 KM za nadzor na izvođenju radova izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Sredstva u iznosu od 5.382,00 KM iz ove odluke doznačit će se firmi “Arc-Projekt” d.o.o. Vitez.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu za jednokratne novčane pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva se izdvajaju u svrhu ostvarivanja prava na jednokratne novčane pomoći za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu za zdravstvenu zaštitu branitelja i članova njihovih obitelji. Odlukom se izdvaja iznos od 900.000,00 KM. Utrošak sredstava se vrši po osnovu mjesečnog obračuna korisnika prava na zdravstveno osiguranje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu za pomoć u smrtnom slučaju. Odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM. Sredstva se izdvajaju za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu za stipendiranje – školovanje djece branitelja. Odlukom se izdvaja iznos od 54.750,00 KM. Sredstva se izdvajaju za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branitelje i supruge umrlih demobiliziranih branitelja za četvrti kvartal 2021. godine. Odlukom se izdvaja iznos od 410.000,00 KM.

Ured za javne nabave je predložio, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru u postupku javne nabave za Održavanje i popravak vozila, procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a: 712.000,00 KM. Okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuditelju: CM-COSMETIC MARKET D.O.O. PJ Autocentar CMV PC 96/2 Vitez. Obzirom da u predmetnom postupku javne nabave nisu određene niti precizne niti okvirne količine, okvirni sporazum će se zaključiti na procijenjenu vrijednost javne nabave.
- Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavu, usluga analize i ispitivanja roba, procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a: 8.120,00 KM

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva financija prihvatila izvještaje Odjela za unutarnju reviziju Ministarstva financija koji je sačinio četiri izvješća o praćenju provođenja preporuka koje su date proračunskim korisnicima u izvješćima o obavljenim revizijama u 2020. godini, i to:
- „Revizija plaća u službama i uredima koje je osnovala Vlada KSB.
- “Revizija plaća u kantonalnim upravama i upravnim organizacijama" KSB.
- „Revizija poslovanja Ureda za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna KSB“.
- „Revizija usklađenosti poslovanja Ureda za europske integracija, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu KSB".

Usvojeni su i Izvješća o obavljenim revizijama, a na prijedlog istog ministarstva:
- „Revizija izdataka za energiju“ u svim organizacijskim jedinicama Ministarstva pravosuđa i uprave KSB.
- „Revizija izdataka za usluge reprezentacije“ u svim osnovnim školama KSB.
- „Revizija izdataka za komunikaciju i komunalne usluge“ u svim srednjim školama KSB.
- Konačno izvješće o reviziji tekućih transfera: Pojedincima – prava iz socijalne skrbi, Pojedincima – skrb obiteljima s djecom i Pojedincima - civilnim žrtvama rata.

 

 

Data je i Saglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu Zavoda za javno zdravstvo SBK. Ovim Pravilnikom, a u skladu sa Zakona o zaštiti na radu, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti radnika u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB u oblasti zaštite i zdravlja radnika na radu, u cilju stvaranja sigurnih uvjeta rada, a kojim se obezbjeđuje sigurnost na radu, sprječavanje i otklanjanje opasnosti i štetnosti koje mogu prouzrokovati povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja o oštećenje zdravlja radnika na radu, a radi zaštite zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluko o sredstava u svrhu izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Odlukom se zdvajaju sredstva u iznosu od 571.205,88 KM u svrhu izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Iznos od 571.205,88 KM iz ove odluke doznačit će se firmi “SIGMA-SK” d.o.o. Zenica.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluko o izdvajanju sredstava za nadzor na izvođenju radova izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 5.382,00 KM za nadzor na izvođenju radova izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Sredstva u iznosu od 5.382,00 KM iz ove odluke doznačit će se firmi “Arc-Projekt” d.o.o. Vitez.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva se izdvajaju u svrhu ostvarivanja prava na jednokratne novčane pomoći za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Odlukom se izdvaja iznos od 900.000,00 KM. Utrošak sredstava se vrši po osnovu mjesečnog obračuna korisnika prava na zdravstveno osiguranje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za pomoć u smrtnom slučaju. Odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM. Sredstva se izdvajaju za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za stipendiranje – školovanje djece branilaca. Odlukom se izdvaja iznos od 54.750,00 KM. Sredstva se izdvajaju za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisane branioce i supruge umrlih demobilisanih branilaca za četvrti kvartal 2021. godine. Odlukom se izdvaja iznos od 410.000,00 KM.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru u postupku javne nabavke za Održavanje i popravak vozila, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a: 712.000,00 KM. Okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču: CM-COSMETIC MARKET D.O.O. PJ Autocentar CMV PC 96/2 Vitez. Obzirom da u predmetnom postupku javne nabavke nisu određene niti precizne niti okvirne količine, okvirni sporazum će se zaključiti na procijenjenu vrijednost javne nabavke.
- Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavu, usluga analize i ispitivanja roba, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a: 8.120,00 KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija prihvatila izvještaje Odjela za unutrašnju reviziju Ministarstva financija koji je sačinio četiri izvještaja o praćenju provođenja preporuka koje su date budžetskim korisnicima u izvješćima o obavljenim revizijama u 2020. godini, i to:
- „Revizija plaća u službama i uredima koje je osnovala Vlada SBK.
- “Revizija plaća u kantonalnim upravama i upravnim organizacijama" SBK.
- „Revizija poslovanja Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK“.
- „Revizija usklađenosti poslovanja Ureda za europske integracija, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu SBK".

Usvojeni su i Izvještaji o obavljenim revizijama, a na prijedlog istog ministarstva:
- „Revizija izdataka za energiju“ u svim organizacijskim jedinicama Ministarstva pravosuđa i uprave SBK.
- „Revizija izdataka za usluge reprezentacije“ u svim osnovnim školama SBK.
- „Revizija izdataka za komunikaciju i komunalne usluge“ u svim srednjim školama SBK.
- Konačni izvještaj o reviziji tekućih transfera: Pojedincima – prava iz socijalne skrbi, Pojedincima – skrb porodicama s djecom i Pojedincima - civilnim žrtvama rata.

 

Pročitano 1944 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« Kolovoz 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31