29 Listopad
2021

Saopštenje sa 101. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 100. sjednice.

Vlada SBK je utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u istovjetnom tekstu dostavljenom od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Utvrđeni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostaviti će se Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

 

Vlada SBK je na prijedlog Službe za zapošljavanje dala saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu. Nakon obrazloženja direktora po ovlaštenju Vlada SBK je donijela Zaključak kojim se predlaže Skupštini SBK Kantona davanje saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2022.godinu. Ovaj Zaključak dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na daljnje postupanje.

Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Kantonalnog arhiva

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 5.043,00 KM Srednjoj školi “Kreševo“ Kreševo, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi “ Kreševo“ Kreševo na stavku „Nabavka opreme“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 3.500,00 KM Srednjoj školi “Vitez“ Vitez, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi “Vitez“ Vitez na stavku „Nabavka opreme“.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za općinu Dobretići u iznosu od 62.500,00KM za IV. kvartal 2021.godine.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za učešće na sajmovima i izložbama" - interventna sredstva po zahtjevu korisnika Udruženje “Centar za edukaciju mladih Travnik” za sufinansiranje troškova i sponzorstva sajma "IT REBOOT" koji će se održati od 22.10. do 24.10. 2021.godine u Travniku u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na žiro račun Udruženju “Centar za edukaciju mladih Travnik".
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi (uspostava fonda za podršku poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvalitetu) u iznosu od 35.500,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: „AS- GLOBAL“ d.o.o. Novi Travnik iznos od 2.500,00KM, „RENOIR“ d.o.o. Kiseljak iznos od 10.000,00KM, „VENTURA TRAVEL AGENCY“ Travnik iznos od 5.000,00KM, „FTM“ d.o.o. Novi Travnik iznos od 10.000,00KM i „RE INDUSTRIS“ d.o.o. Kreševo iznos od 8.000,00KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ za rekonstrukciju lokalnog vodovoda u Mjesnoj zajednici Prusac, općina Donji Vakuf u iznosu od 20.000,00KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ u iznosu od 132.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se na 78 privrednih društava i obrtnika. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji privredi” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za održavanje postojećih radnih mjesta u:
• izvozno orijentisanim industrijskim kapacitetima, 26 poslovnih subjekata ukupno 110.000,00 KM za 899 zaposlenih, odnosno 122,36 KM po zaposlenom;
• privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije, 46 poslovnih subjekata ukupno 180.000,00 KM za 1.465 zaposlenih, odnosno 122,87 KM po zaposlenom;
• privrednim društvima iz oblasti metalne industrije, 17 poslovnih subjekata ukupno 189.000,00 KM za 1539 zaposlenih, odnosno 122,81 KM po zaposlenom;
• privrednim društvima iz oblasti industrije tekstila, kože i obuće, 19 poslovnih subjekata ukupno 101.623,00 KM za 2.026 zaposlenih, odnosno 50,16 KM po zaposlenom;
• privrednim društvima iz oblasti informacionih tehnologija -IT sektor, 9 poslovnih subjekata ukupno 11.322,00 KM za 37 zaposlenih, odnosno 306,00 KM po zaposlenom;
• privrednim društvima iz ostalih industrijskih grana,113 poslovnih subjekata ukupno 350.000,00 KM za 1.909 zaposlenih, odnosno 183,34 KM po zaposlenom;
• Obrtnicima, 181 poslovni subjekt ukupno 168.055,00 KM za 551 zaposlenih, odnosno 305,00 KM po zaposlenom;
Ukupan iznos finansijskih sredstava koja se raspoređuju po ovoj odluci iznosi: 1.110.000, 00 KM. Ukupan broj privrednih društava i obrta kojima se raspoređuju sredstva iznosi: 405. Ukupan broj radnika za koje se raspoređuju sredstva iznosi: 8.426.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK na ime nabavke PCR testova i VTM setova. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu, " Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Zavodu za javno zdravstvo SBK, izdvaja se iznos od 100.000,00 KM. na ime nabavke PCR testova i VTM setova. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK, koji će izvršiti nabavku i upotrebu testova i setova.

Donesena je i Odluka o dodjeli jednog (1) portabl ultrazvučnog aparata E-CUBEi7, proizvođača Alpion Medical Systems – Republika Koreja, nabavljen preko dobavljača i ovlaštenog servisa Shimadzu d.o.o., doniranog od strane UNDP-a, uređaj se dodjeljuje Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Busovača.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu - Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove sa stavke „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“, odlukom se izdvajaju sredstva u visini od 48.900,00 KM, za sufinansiranje projekta Uspostava katastra nekretnina za dio općina Dobretići, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce i Kiseljak. Projekt Uspostave katastra nekretnina za dio općina Dobretići, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce i Kiseljak, pored ove Uprave finansiraju Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo i općine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe REDŽO PATKOVIĆ. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ izdvajaju se sredstva općini Vitez u iznosu od 2.000,00 KM, za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe REDŽO PATKOVIĆ.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na stambenom i poslovnim objektima preduzeća ,,EKO TRSTIKA" u vlasništvu osobe MEHMED PATKOVIĆ. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ izdvajaju se sredstva općini Vitez u iznosu od 5.000,00 KM, za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na stambenom i poslovnim objektima preduzeća ,,EKO TRSTIKA“ u vlasništvu osobe MEHMED PATKOVIĆ.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Jajce za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na proizvodnom objektu u vlasništvu preduzeća „LIV PROM" d.o.o. Jajce. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ izdvajaju se sredstva općini Jajce u iznosu od 5.000,00 KM, za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na proizvodnom objektu u vlasništvu preduzeća „LIV PROM“ d.o.o. Jajce.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kolektivno osiguranje uposlenika, najpovoljniji ponuđač je „Sarajevo Osiguranje“ d.d. Sarajevo, sa cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 285.642,20 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja, najpovoljniji ponuđač je „Almy“ d.o.o. Zenica, sa cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 282.490,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, predmet nabavke su LPR kamera i uspostave LPR nadzora na lokaciji Luka, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a: 7.000,00 KM.

Vlada SBK je dala saglasnost Općinskom sudu Travnik za prijem u radni odnos jednog namještenika i to: „Viši referent - sudski zapisničar – daktilograf“, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme (do dvije godine).

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na objavu Javnog poziva za prijavljivanje kandidata za dobivanje sljedećih licenci:
1. licenca predavača teorijske nastave
2. licenca ispitivača iz teorijskog dijela ispita
3. licenca ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i
4. licenca ispitivača iz poznavanja prve pomoći
- Saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na predloženu izmjenu/dopunu br:3 Plana javnih nabavki roba i usluga za 2021.godinu ,Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva .
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na izmjene i dopune Planova javnih nabava škola za 2021.godinu.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta škola o izuzeću Zakona o javnim nabavkama.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za izuzeće od Zakona o javnim nabavkama za otkup objekta za potrebe OŠ „Dubravnica“ Preočica.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupaka javne nabavke za potrebe škola.
- Saglasnost Kantonalnom arhivu na izmjene i dopune Plana javnih nabavku za 2021. godinu

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javne nabavke primila je k znanju Informaciju Ureda za javne nabavke o problematici održavanja, popravke i nabavke motornih vozila. U cilju rješavanja problematike sadašnjeg modela kupovine i održavanja vozila, zanavljanja voznog parka, uvođenja efikasnije kontrole i upravljanja voznim parkom i povećanja pouzdanosti vozila, Vlada Kantona zadužuje Ured za javne nabavke za potrebe Korisnika Budžeta SBK da u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova izvrši pripremu tendera za nabavku vozila putem dugoročnog najma vozila, te da nakon toga prezentira Vladi Kantona konačan prijedlog rješenja u cilju donošenja odluke za provođenje predmetne nabavke.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju Kantonalne uprave za civilnu zaštitu o prvoj fazi rekonstrukcije skladišta za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Zadužuje se Služba za zajedničke poslove tijela SBK da u I. fazi za Potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu sprovede Direktni postupak javne nabavke – izrade i ugradnja vrata i prozora na skladištu u vojarni „Slimena“ u Travniku.

Na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni Odluke o upisu studenata u akademskoj 2021./2022.godini na visokoškolskim ustanovama Srednjobosanskog kantona kojom se rok za upis studenata produžuje do 30.11.2021.godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada Kantona prihvatila Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o provedenoj obveznoj preventivnoj deratizaciji na području Srednjobosanskog kantona za period od 20.9.2021.godine do 20.10.2021.godine.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu, za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za finansiranje dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u iznosu od 59.904,00KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Društvu za sanitarnu i ekološku zaštitu „SANITACIJA“ d.o.o. Sarajevo.

Pročitano 1460 puta

Novosti

05.07.2022 Ministarstvo privrede objavljuje Bilans energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu...
28.06.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje Saopštenje za javnost povodom nastu...
27.06.2022 Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o dodjeli ugovora BBI Banci za plasman kreditne lini...
23.06.2022 Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK. Njegovu eksel...
23.06.2022 Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice, 1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK ...
« Srpanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31