Sjednice Vlade SBK / KSB

25 April
2024

Saopštenje sa 42. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 41. sjednice.

 

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branioce. Organizacija Uprave je promijenjana na način da se Odjeljenje za pravne i opće poslove i Odjeljenje za socijalno-statusne i finansijske poslove kao dosadašnje osnovne organizacijske jedinice, zbog vrste poslova i zadataka koji se obavljaju te proširenja poslova i novih dopunskih prava braniteljske populacije u Upravi organizuju kao Odjel za pravne i opće poslove i Odjel za ekonomsko-finansijske poslove.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog iste uprave:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženjima branilaca u iznosu od 130.000,00 KM, planiranih Budžetom SBK za 2024. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženja branilaca“. Sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Uprave.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 46.600,00 KM sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za menifestacije, obilježavanje značajnih datum i sportske aktivnosti. Sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Uprave.
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti za plaćanje računa za medicinsko vještaćenje tjelesnog oštećenja u I stepenu i medicinsko vještaćenje u postupku revizije. Odlukom se izdvaja iznos od 372,06 KM, sredstva će se doznaćiti „Institutu za medicinsko vještaćenje zdravstvenog stanja“ Sarajevo.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, predloženim Pravilnikom Ured vrši usklađivanje podzakonskog propisa sa odredbana Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koje odredbom člana 37. u cjelosti izmjenio raniju odredbu člana 90. Zakona, a prema kojoj je ugovorno tijelo bilo dužno donijeti interni pravilnik o postupku direktnog sporazuma.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti za provođenje procedure javne nabavke „Usluge tehničkog uvezivanja software-a za javne nabavke i trezorskoh sistema koji koristi Ministarstvo finansija“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.800,00 KM.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o rezultatima provedenih postupaka javnih nabavki za period 1.1. – 31. 3. 2024. godine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave za nabavku opreme za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u iznosu od 2.334,15 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave za nabavku laptopa za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u iznosu od 1.400,49 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ELUR“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku za nabavku „Usluge sistematskog zdravstvenog pregleda uposlenika Općinskog suda u Kiseljaku“, u procijenjenoj vrijednosti od 3.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku za nabavku „Usluge fiksne telefonije“ za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku, u procijenjenoj vrijednosti od 5.000,00 KM bez PDV-a.

Ministarstva finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu, kojom se dopušta Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 792.781,20 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2024 godinu, kojom se dopušta preraspodjela između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Ministarstva zdravstva i socijalne politike u iznosu od 5.000.000,00 KM. Sredstva se preraspodjeljuju i dodjeljuju Ministarstvu zdravstva i socijalne politike na stavku „Nabavka opreme“, zbog hitnosti dobivanja saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke dva aparata magnetne rezonance (MRI). Izmjenama i dopunama Budžeta SBK za 2024. godinu planirat će povrat preraspodijeljenih sredstava Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je prihvatila Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za prvo tromjesečje 2024. godine između Vlade SBK, Premijera Vlade i ministrice finansija.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava za stručno usavršavanje instruktora vožnje, licenciranih predavača i ispitivača u iznosu od 5.300,00 KM. Sredstva će se doznačiti „Internacionalnom univerzitetu Travnik“ Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu – za oblast kulture u ukupnom iznosu od 74.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu – za oblast sporta u ukupnom iznosu od 81.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u iznosu od 3.987,36 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ELUR“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava pojedincima za poticaje povratku prognanih, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 68.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama za poticaje povratku prognanih, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 91.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za realizaciju finansiranja projekata u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Muftijstvo travničko, Travnik izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
• Medžlis Islamske zajednice Vitez izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
• MZ Bare, općina Novi Travnik izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“ Budžeta SBK za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik izdvaja se iznos od 30.000,00 KM;
• JKP „VIK“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje izdvaja se iznos od 30.000,00 KM;
• JKP „Vilenica - Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik izdvaja se iznos od 10.000,00 KM;
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 46.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2024. godinu – interventna sredstva u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Internacionalnom Univerzitetu Travnik za sufinansiranje troškova organizacije 28. Međunarodne konferencije pod nazivom „Digitalizacijom, automatizacijom i umjetnom inteligencijom do efikasnijeg rada i poslovanja budućnosti“.
- Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2024. godinu – interventna sredstva u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku za sufinansiranje troškova organizacije 7. Međunarodnog simpozija Tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna Timod 2024 i Travnik Fashion Weekend.

pogledano 1464 puta

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31