Sjednice Vlade SBK / KSB

15 Mart
2024

Saopštenje sa 37. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 36. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je utvrdila slijedeće nacrte zakona:
- Nacrt zakona o javnim priredbama, utvrđen u istovjetnom tekstu dostavljenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Utvrđeni Nacrt zakona o javnim priredbama dostaviti će se Skupštini Kantona na razmatranje. Temeljni razlog za usvajanje ovog Zakona jeste činjenica što će se Zakon o javnom okupljanju SBK koji je trenutno na pravnoj snazi u SBK, donošenjem novog Zakona o mirnom okupljanju staviti van snage, a isti je svojim odredbama tretirao i materiju javnih priredbi. Usvajanjem oba zakona napravila bi se jasna razlika između slobode mirnog okupljanja kao osnovnog prava zagarantovanog Ustavom BiH u odnosu na druge oblike (profitabilnih okupljanja).
- Nacrt zakona o mirnim okupljanjima, utvrđen u istovjetnom tekstu dostavljenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Utvrđeni Nacrt zakona o mirnim okupljanjima dostaviti će se Skupštini Kantona na razmatranje. Ovaj Nacrt Zakona urađen je sa ciljem usklađivanja sa važećim evropskim i međunarodnim standardima ljudskih prava. Usvajanje nove zakonske regulative doprinijelo bi ispunjenju 14. prioriteta koji su utvrđeni u Mišljenju Evropske Komisije u zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji iz 2019. godine, koji uključuju potrebu „osiguranja okruženja za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja“.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovim Pravilnikom uređuje se način oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, službene značke i službene iskaznice policijskom službeniku, po nastupanju i prestanku razloga za privremenu spriječenost za rad zbog bolesti iz grupe duševnih bolesti i poremećaja, kao i u svim drugim slučajevima kada je policijski službenih na bolovanju dužem od 42 dana.

Usvojen je Izvještaj o radu Inspektorata za matične knjige za 2023. godinu. U okviru Uprave za administraciju MUP-a SBK, Odsjek za upravne i pravne poslove, kantonalni inspektor za matične knjige i državljanstva prema Planu godišnjeg programa provođenja nadzora nad radom Matičnih ureda, Mjesnih ureda i Centara za socijalni rad na području SBK u 2023. god. odnosno prema Pravilniku o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u području matičnih knjiga, izvršio 10 (deset) redovnih inspekcijskih nadzora Matičnih ureda, 4 (četiri) izvanredna nadzora matičnih ureda i 8 (osam) redovnih inspekcijskih nadzora Centara za socijalnih rad. U 2023. god. ispunjene su sve mjere i aktivnosti predviđene Planom i programom. Također, kantonalni inspektor će i dalje imati i kontinuirane zajedničke nadzore sa Federalnim inspektorima za matične knjige i državljanstvo po pojedinim matičnim uredima na području Srednjobosanskog kantona u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, načinu i postupku provođenja inspekcijskog nadzora u području matičnih knjiga

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini za epizootiološko područje SBK i način finansiranja mjera iz sredstava osiguranih Budžetom SBK za 2024. godinu i sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada. Sredstva predviđena ovim Programom osigurana su u Budžetu SBK, i to:
• Budžeta SBK za 2024. godinu u kojem je na stavci “Tekući transferi pojedincima - poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)” planiran iznos od 36.000,00 KM.
• Budžeta SBK za 2024. godinu u kojem je na stavci “Tekući transferi pojedincima - poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)” planiran iznos od 32.920,00 KM.
• Budžeta SBK za 2024. godinu u kojem je na stavci “Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)” planiran iznos od 372.000,00 KM.
• Budžeta SBK za 2024. godinu u kojem je na stavci “Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)” planiran iznos od 85.000 KM

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe „Prve osnovne škole“ Bugojno iznosu od 980,30 KM. Sredstva će se doznačiti „Karadža – Trade - Kašmir“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Dubravica“ Vitez i drugi“), u skladu sa dostavljenim prijedlogu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Bila“ Vitez), u skladu sa dostavljenim prijedlogu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2023/24. godinu u ukupnom iznosu od 153.384,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo, izdvaja se iznos od 74.949,00 KM;
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“, izdvaja se iznos od 45.816,00 KM;
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ , izdvaja se iznos od 16.434,00 KM;
4. SC Univerzitet u Tuzli, izdvaja se iznos od 2.241,00 KM;
5. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar, izdvaja se iznos od 13.944,00 KM;
- Odluka o davanju saglasnosti „Elči Ibrahim pašinoj medresi" Travnik za nabavku daljinskog grijanja u procijenjenoj vrijednosti od 275.215,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti „Elči Ibrahim pašinoj medresi" Travnik za nabavku komunalnih usluga u procijenjenoj vrijednosti od 26.494,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti „Elči Ibrahim pašinoj medresi" Travnik za nabavku električne energije u procijenjenoj vrijednosti od 47.435,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih sredstava neprofitnim organizacijama – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju u iznosu od 110.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Medžlisu islamske zajednice Bugojno za izgradnju imamske kuće u Vedrom Polju i Glavicama, te za rekonstrukciju groblja u Glavicama.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke. Ovom odlukom se utvrđuju nabavne kategorije (robe i usluge) koje se nabavljaju prema pravilima koja vrijede za Centralnu javnu nabavku. Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona utvrdit će konkretne predmete nabavki (artikle) unutar svake pojedine nabavne kategorije, kao i raspodjelu na postupke i lotove.
- Odluka o davanju saglasnost Uredu za javne nabavke za nabavku usluga ispisa i upravljanja sistemom ispisa u procijenjenoj vrijednosti od 1.421.850,00 KM bez PDV-a,
- Odluka o davanju saglasnost Uredu za javne nabavke za nabavku autolimarskih usluga, popratnih dijelova i materijala u procijenjenoj vrijednosti od 4.058,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, donesena je Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za branioce na Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za stambeno zbrinjavanje branilaca. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava na novčanu pomoć za stambeno zbrinjavanje branilaca koji imaju prebivalište na području Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog iste uprave donijela slijedeće programe:
- Program i kriterij za zapošljavanje branitelja i članova njihove obitelji.
- Program i kriterij za dodjelu sredstava za sufinanciranje izgradnje centra za psiho-socijalno liječenje branitelja za 2024. godinu.
- Program i kriterij za dodjelu sredstava za sufinanciranje fondacije za pružanje pravne pomoći za 2024. godinu.
- Program i kriterij za dodjelu sredstava neprofitnim organizacije za istraživanje, sređivanje, arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz Domovinskog rata/Obrambeno oslobodilačkog rata.

 

pogledano 719 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30