Sjednice Vlade SBK / KSB

07 Mart
2024

Saopštenje sa 36. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 35. sjednice.

Prihvaćeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2023. godinu. Iz navedenog Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva primjetno je da je broj parničnih predmeta u protekloj godini u odnosu na raniji period neznatno smanje. Takođe, smanjen je broj parničnih predmeta iz oblasti radno pravnih odnosa.
- Izvještaj o radu Tima za sprječavanje trgovine ljudima za 2023. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2024. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i Srednje strukovne škole „Jajce“. Sredstva u iznosu od 22.300,00 KM sa stavke "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, preraspodjeljuju se i dodjeljuju Srednjoj strukovnoj školi „Jajce“ Jajce na stavku “Nabavka opreme“.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave. Odlukom se izdvaja iznos od 4.801,68 KM za nabavku opreme, a sredstva će se doznačiti izabranom dobavljaču „R&S” d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Općinskog suda u Travniku, predmet nabavke: „Usluga sistematskog zdravstvenog pregleda uposlenika Općinskog suda u Travniku”, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.880,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova:
- Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za izbor kandidata za školovanje na Policijskog akademiji. U cilju optimalne popunjenosti radnih mjesta i održavanja operativnosti Uprave policije, i zbog složenosti procedure izbora kandidata, trajanja školovanja na policijskoj akademiji, ali i obimnosti čitavog procesa, Vlada SBK je dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu i to za 100 kandidata za čin policajca.
- Saglasnost za plaćanje računa u iznosu od 2.500,00 KM za nabavku plina, sredstva će se doznačiti dobavljaču „Plinomatic” d.o.o. Kiseljak.
- Saglasnost za provođenje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke je „Izgradnja zgrade PS Busovača”, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.270.053,28 KM.
- Saglasnost za provođenje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke je „Usluga održavanja motornih vozila u garantnom roku”, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 200.000,00 KM.

Usvojeni su i izvještaji o Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu mart 2024. godine i Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu mart 2024. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama” Budžeta SBK za 2024. godinu – interventna sredstva. Odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM za sufinansiranje troškova učešća na Međunarodnom sajmu privrede Messe Dusseldorf – Tube and Wire 2024, Njemačka. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu “Saraj-Komerc” d.o.o. Gornji Vakuf.
- Odluka o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama” Budžeta SBK za 2024. godinu – interventna sredstva. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM za sufinansiranje troškova jednodnevne konferencije “AgroEKO Travnik 2024: Sinergija poljoprivrede i turizma” Travnik. Sredstva će se doznačiti Centru za cjelodnevno učenje Travnik.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona” za 2024. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Odluko se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje troškova održavanja seminara za edukaciju pravnika i inspektora iz oblasti zakon o upravnom postupku.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kruščica“ Jajce i drugi)
- Odluka o raspodjeli sredstava - oblasti kulture za 2024. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, namijenjena za oblast kulture u iznosu od 80.700,00 KM. Sredstva će se raspodjeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o raspodjeli sredstava - oblasti sporta za 2024. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, namijenjena za oblast sporta u iznosu od 65.500,00 KM. Sredstva će se raspodjeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade. Visina novčane egzistencijalne naknade od 6,00 KM mjesečno usklađuje se sa rastom prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini tako da iznosi 6,79 KM mjesečno. Novčana egzistencijalna naknada utvrđuje se za perio od 01.05.2024. do 30.04.2025. godine.
- Odluka o usklađivanju visine novčane pomoći za nabavku ortopedskog pomagala. Visina novčane pomoći za nabavku ortopedskog pomagala usklađuje se za rastom prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

pogledano 830 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30