Sjednice Vlade SBK / KSB

08 Februar
2024

Saopštenje sa 32. sjednice Vlade SBK - 2024.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 31. sjednice.

 Na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, Vlada SBK je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Srednjobosanskog kantona, kojom se navedenom Uredu daje svojstvo pravne osobe. Razlog za donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo je uslov za registraciju i dobivanje glavnog identifikacionog broja od strane Porezne uprave FBiH.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće programe:
- Program i kriterija za dodjelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i uređenja groblja za 2024. godinu. Ovim Programom i kriterijima dodjele sredstava utvrđuje se sufinansiranje izgradnje i uređenja groblja za 2024. godinu te se utvrđuju uslovi i postupak dodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za izgradnju i uređenje groblja” iz Budžeta SBK za 2024. godinu.
- Program i kriterija za dodjelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i uređenja spomen obilježja za 2024. godinu. Ovim Programom i kriterijima dodjele sredstava utvrđuje se sufinansiranje izgradnje i uređenja spomen obilježja za 2024. godinu te utvrđuju uslovi i postupak dodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za izgradnju i uređenje spomen obilježja” iz Budžeta SBK za 2024. godinu
- Program i kriterija za dodjelu sredstava za obilježavanje značajnih datuma, manifestacija i sportska takmičenja za 2024. godinu. Ovim Programom i kriterijima dodjele sredstava utvrđuje se sufinansiranje manifestacija, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti za 2024. godinu te utvrđuju uslovi i postupak dodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti” iz Budžeta SBK za 2024. godinu
- Program i kriterija za dodjelu sredstava za rad udruženja barnilaca za 2024. godinu. Ovim Programom i kriterijima dodjele sredstava utvrđuje se sufinansiranje rada, odnosno obavljanja redovnih poslova udruženja branilaca za 2024. godinu te se utvrđuju uslovi i postupak dodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udruženjima branilaca” iz Budžeta SBK za 2024. godinu

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje općine Dobretići za prvi kvartal 2024.godine u iznosu od 92.500,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne davaoce krvi u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Crvenom krstu Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave donijela Odluku o davanju saglasnosti za nabavku usluga izrade tehničke specifikacije za zgradu odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu i drugih institucija (II faza) u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 2.000,00 KM bez PDV-a.

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku računara u procijenjenoj vrijednosti od 7.390,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku dijelova za održavanje računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 3.529,91 KM bez PDV-a
- Saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku uredskog namještaja u procijenjenoj vrijednosti od 5.982,05 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu privrede za nabavku tonera za printere i kopir aparate u procijenjenoj vrijednosti od 5.900,00 bez PDV-a.
- Saglasnosti Kantonalnom sudu u Novom Travniku za nabavku usluga interneta u procijenjenoj vrijednosti od 5.950,00 bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za plaćanje račun izdan od strane „ALMY“ d.o.o. Zenica za isporuku lož ulja u iznosu od 6.606,84 KM.
- Saglasnost Stručnoj službi Vlade za plaćanje računa za usluge štampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona ispostavljen od strane poduzeća „PRINT-GS“ d.o.o. Travnik od 31. 1. 2024. godine u iznosu od 8.225,10 KM sa PDV-om.

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za unutrašnje uređenje zgrade Vlade SBK u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ) u iznosu od 126.237,14 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti izvođaču radova GP „TECTA“ d.o.o. Travnik, a na prijedlog Službe za zajedničke poslove.

pogledano 1456 puta

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31