Sjednice Vlade SBK / KSB

19 Januar
2024

Saopštenje sa 30. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 29. sjednice.

Usvojeni su i Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je prihvatila Mišljenje Ministarstva privrede na dostavljeni tekst federalnog Prednacrta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i upošljavanju osoba s invaliditetom. Ministarstvo privrede smatra da isti otvara nove mogućnosti koje treba da potaknu poslodavce na zapošljavanje većeg bbroja osoba sa invaliditetom i omogući kvalitetnije upravljanje sredstvima namijenjenim za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, dok je osnivanje zaštitinih radionica odnosno privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom predviđeno kao model zapošljavanja osoba sa invadilitetom koje nisu u mogućnosti da budu učesnici slobodanog tržišta rada. Mišljenje Ministarstva privrede uputit će se Skupštini SBK na dalje postupanje.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku. Odlukom se izdvaja iznos od 6.979,05 KM za adaptaciju i odvajanje sudnice za maloljetnike i prostorije za saslušanje maloljetnika u Općinskom sudu u Kiseljaku. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču „Brusnica Trade” d.o.o. Fojnica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Općinskog suda u Kiseljaki. Odlukom se izdvaja iznos od 6.979,05 KM za adaptaciju i izmještanje pritvorske jedinice u Općinskom sudu u Kiseljaku. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se dobavljaču „Brusnica Trade” d.o.o. Fojnica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku. Odluko se izdvaja iznos od 5.440,56 KM za nabavku i ugradnju automatske rampe za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču „ELTECH” d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku. Odlukom se izdvaja iznos od 4.008,77 KM za nabavku i ugradnju rasvjete ispred zgrade Općinskog suda u Kiseljaku. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču “ELTECH” d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Odlukom se izdvaja iznos od 6.903,00 KM za nabavku uredskog namještaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču “IDEALUX Dizajn namještaj” Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa stavke “Nabavka opreme” Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta u ukupnom iznosu od 19.999,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „ASBIS“ d.o.o. Sarajevo iznos od 7.018,71 KM,
• „JYSK“ d.o.o. Sarajevo iznos od 6.000,00 KM,
• SOR „RG“ Novi Travnik iznos od 6.980,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa stavke “ Ugovorene i dr. posebne usluge” Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta u ukupnom iznosu od 34.456,50 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se kako slijedi:
• „IT FACTORY“ Kiseljak iznos od 13.689,00 KM,
• „GALOP DIGITAL“ d.o.o. Travnik iznos od 13.747,50 KM,
• „HERR Technologies“ d.o.o. Sarajevo iznos od 7.020,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje”OŠ „Pajić Polje“ G.Vakuf-Uskoplje. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, u iznosu od 6.997,19 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču Obrt „ŠEHIĆ“ Gornji Vakuf-Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa stavke „Nabavka opreme” za OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 9.996,59 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• TR „LIBAR“ Janja-Bijeljina iznos od 6.998,40 KM,
• „DOPER-TECH“ T.R. Kiseljak iznos od 2.998,19 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa stavke „Nabavka opreme” za „Prvu osnovnu školu“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u iznosu od 6.483,44 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa stavke „Nabavka opreme” za OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 8.037,56 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „AMADEX“ d.o.o. Ilidža iznos od 6.973,56 KM,
• „EDUCA“ d.o.o. Mostar iznos od 702,00 KM,
• „DIGITALIS“ d.o.o. Novi Travnik iznos od 362,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Nabavka opreme i rekonstrukcija” za OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gojevići, Fojnica. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 6.961,50 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „BRUSNICA TRADE“ d.o.o Fojnica za uređenje zemljišta za postavljanje kamene temeljca za novu školu.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Nabavka opreme i rekonstrukcija” za OŠ “Dolac” Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK u ukupnom iznosu od 12.993,27 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima:
• „DOPER-TECH T.R.“ Kiseljak iznos od 5.998,80 KM, za nabavku računarske opreme.
• LIMARIJA „HAMO“ TRAVNIK iznos od 6.994,47 KM, za rekonstrukciju krova i zamjena oluka.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Nabavka opreme i rekonstrukcija” za OŠ “Hasan Kjafija Pruščak” Donji Vakuf. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 6.990,75 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „PAM COLOR“ d.o.o Vitez za nabavku i ugradnju PVC poda.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Nabavka opreme i rekonstrukcija” za OŠ “Vitez” Vitez. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 24.080,94 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „TENECO ING“ d.o.o Kiseljak za radove na rekonstrukciji elektroinstalacija.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Nabavka opreme i rekonstrukcija” za OŠ “Vitez” Vitez. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 13.995,19 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „EURODOM“ d.o.o Vitez, iznos od 6.995,20 KM, za radove na rekonstrukciji toaleta i ureda,
• „ VG MONTING“ d.o.o Vitez iznos od 6.999,99 KM, za popravak pumpe na sistemu centralnog grijanja.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za Mješovitu srednju školu Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 32.379,33 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “MEGA TRAVEL” d.o.o. KAKANJ, iznos od 20.943,00 KM, za nabavku teretnog motornog vozila,
• “EUROBRAND” d.o.o. Zenica, iznos od 1.200,00 KM, za nabavku računarske opreme,
• „EDUCA” d.o.o. Mostar, iznos od 10.236,33 KM, za nabavku opreme za učionicu (školske klupe i stolice) iznos 3.217,50 KM i nabavku opreme za učionicu nastavnička katedra i tapacirana stolica) iznos od 7.018,83 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme” za OŠ „Lepenica” Lepenica. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 458,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču “DOPER-RECH T.R” Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme” iz Budžeta SBK za 2023. godinu za Srednju školu „Kreševo” Kreševo. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 10.421,80 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču “DOPER-TECH T.R.” Kiseljak, za nabavku nabavku računarske opreme (donacija R. Hrvatske) i nabavku računarske opreme (donacija BH Telekoma).
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme” iz Budžeta SBK za 2023. godinu za Srednju stručnu školu Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 7.794,40 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “MAESTRAL VISION” d.o.o. Travnik, za nabavku namještaja za učionice/školska klupa i kancelarijske stolice,
• „ELUR” d.o.o. Kiseljak, za nabavku računarske opreme.
- Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme i rekonstrukcija“ za OŠ „Lepenica“ Lepenica. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 6.980,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču Stolarija „BAUPLAST“ Kiseljak za nabavku i ugradnju stolarije.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme” iz Budžeta SBK za 2023. godinu za Mješovitu srednju školu Donji Vakuf. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 6.998,94 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču “CB-COM” d.o.o. Computers Bugojno, za nabavku računarske opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme” iz Budžeta SBK za 2023. godinu za Mješovita srednja tehnička škola Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 816,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču “GILGAMEŠ” TR.P. Visoko, za nabavku knjiga za biblioteku .
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme” iz Budžeta SBK za 2023. godinu. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 2.948,22 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču “IMTEC” d.o.o. Ilijaš, za nabavku računarske opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Jajce“ Kruščica-Jajace. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „YAVUZ COMPANY“ d.o.o. Srebrenik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Jajce“ Kruščica-Jajce. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 10.987,87 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „PIJAVICE-FISPET“ d.o.o. Jajce i „CB-COM“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 7.427,27 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima: „XT COMPUTERS“ d.o.o. Busovača i „TRISAR-INN“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 12.883,28 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: „PAM COLOR“ d.o.o. Vitez i JKP „RADOVINA“ d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Braća Jezerčić“ Jajace. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 6.418,42 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima „PERO“ d.o.o. Zenica iznos od 4.506,42 KM i „PIJAVICE-FISPET“ d.o.o. Jajce iznos od 1.912,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za JU „Treća osnovna škola“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 10.734,77 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „ProComp“ d.o.o. Zenica iznos od 2.475,72 KM,
• „DIGITALIS“ d.o.o. Novi Travnik iznos od 1.465,60 KM,
• „Karadža-trade-Kašmir“ d.o.o. Bugojno iznos od 1.382,20 KM,
• „TRISAR-INN“ d.o.o. iznos od 5.411,25 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Bristovi“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 2.277,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „ELECTRONIC KUNA“ d.o.o.Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „13.Rujan“ Jajce. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 2.744,80 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „TIGAR-TRANS“ d.o.o. Jajce iznos od 1.000,00 KM,
• „PROJEKT L“ Jajce iznos od 1.744,80 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za Srednju školu “Travnik“ Nova Bila, Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 13.903,70 KM. Sredstva iz člana ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “DELTOID ” d.o.o. Travnik, Nova Bila iznos od 6.904,76 KM, za rekonstrukciju i uređenje terase škole,
• „VLAŠIĆ –GRADNJA” d.o.o. Travnik iznos od 6.998,94 KM, za asfaltiranje i uređenje prilazne staze školi.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za Srednju školu Kreševo. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 13.435,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “BAFAS ” d.o.o. Kreševo iznos od 7.000,00 KM, za rekonstrukciju podnih obloga-pločica na prilazu izmedju velike i male dvorane,
• „OBRT PANDA ” d.o.o. Kreševo iznos od 6.435,00 KM, za rekonstrukciju podnih obloga-laminata u učionicama.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za Srednju školu Busovača. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 13.543,92 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “VIP PODOVI ” d.o.o. Žepče iznos od 6.963,84 KM, za izmjenu podova u učionicama,
• „ElectroCOIN” d.o.o. Vitez iznos od 6.580,08 KM, za nabavku video nadzora.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za Srednju strukovnu školu Fojnica u Kiseljaku. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 6.996,60 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „ELUR” d.o.o. Kiseljak za nabavku računarske opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Nabava opreme“ za Mješovita srednja škola Busovača. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 19.896,48 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “ProComp” d.o.o. Zenica iznos od 2.989,98 KM, za nabavku računarske opreme,
• „TOP SPORT” d.o.o. Bijeljina iznos od 7.008,30 KM, nabavka sportske opreme-za fiskulturnu salu,
• “Bau Technik Leader” d.o.o Sarajevo iznos od 9.898,20 KM, za rekonstrukciju podova u učionicama i sanaciju betonske podloge-ulaz u zgradu.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za Srednju školu Ivan Goran Kovačić Kiseljak. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 13.994,45 KM. Sredstva iz člana 1. ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “DOMOTEX” d.o.o. Kiseljak iznos od 6.997,85 KM, za nabavku laminata,
• „STILOMATIC” s.z.r. Kiseljak iznos od 6.996,60 KM, za nabavku unutaršnjih vrata.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme i rekonstrukcija“ za OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići- Fojnica. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 2.293,42 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „EKOSTAN“ d.o.o Fojnica za nabavku materijala i bojenje dijela škole.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 6.300,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „IKIĆ-TRADE“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu, OŠ „Bila“ Vitez, predmet: nabavka računara i prateće opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,81 KM bez PDV-a.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa stavke “Ugovorene usluge i druge posebne usluge” za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih radnika. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 39.999,96KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se dobavljaču “ŠKOLSKA NAKLADA” d.o.o. Mostar.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK prihvatila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj o utrošku sredstava iz oblasti civilne zašitite Unsko-sanskog kantona o utrošku sredstava za otklanjanje šteta nastalih uslijed poplava iz mjeseca maja 2023. godine.
- Izvještaj Općine Travnik o utrošku sredstava civilne zaštite za otkanjanje šteta nastalih uslijed požara

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim zadužuje Zavod za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da ispiše i pripremi zdravstvene elektronske iskaznice za sve osiguranike na području Srednjobosanskog kantona. Nalaže se Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da u poslovnicama Zavoda omogući preuzimanje zdravstvenih elektronskih iskaznica osiguranicima od 1. 4. 2024. godine.

pogledano 2030 puta

Novosti

29.02.2024 Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti, svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine u...
28.02.2024 Predstavnici Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, na čelu sa...
27.02.2024 Predstavnici Univerziteta u Travniku, Fakulteta za tehničke studije, posjetili su premijera Srednjob...
22.02.2024 ...
22.02.2024 Naime, radi se o posjeti turske poduzetnice i osnivača kompanije C2B - Care for Beauty, Sehzan Secen...
« Mart 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31