Sjednice Vlade SBK / KSB

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 132. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu i ugradnju rasvjetnih tijela/panela za potrebe Ministarstva financija
• Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstva u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu.

2. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motocikla za potrebe MUP-a
• Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na rang listu prihvatljivih ponuda za nabavu roba za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova
• Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavu roba i usluga za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova.

3. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu
a) za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike (iznos 34.943,00 KM)
b) za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u gospodarskim društvima iz oblasti informacijskih tehnologija (iznos 16.440,00 KM)
c) za sufinansiranje doprinosa novoosnovanim obrtima (iznos 153.453,72 KM)
d) za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće u postojećim obrtima (iznos 168.092,00 KM)
e) za podršku razvoju preduzetništva i pokretanju novih start up kompanija (iznos 440.000,00 KM)
f) za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće radnicima u oblasti informacijskih tehnologija (iznos 6.512,00 KM)
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo privrede
• Informacija o neusklađenosti i nedostacima Pravilnika o korištenju službenih automobila za potrebe kantonalnih organa vlasti
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“.
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ - za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u gospodarskim društvima iz oblasti tekstila, kože i obuće
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ - za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće postojećih radnika u gospodarskim društvima iz oblasti tekstila, kože i obuće.

 4. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2022. godinu
• Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola
a) za izvođenje građevinskih radova u OŠ „Vitovlje, SMŠ „Donji Vakuf i SŠ „Busovača“
b) za izvođenje građevinskih radova u SŠ „Novi Travnik“ i OŠ „Braća Jezerčić“
• Saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola
a) Osnovna škola - Katolički školski centar „Petar Barbarić“ Travnik
b) MSTŠ „Travnik“ Travnik
c) Katolički školski centar „Petar Barbarić“ – Gimnazija, Travnik
d) Osnovna škola „Kaćuni“
e) Treća osnovna škola Oborci, Donji Vakuf
f) Osnovna škola „13 rujan“, Jajce
g) Osnovna škola „Turbe“
h) Srednja škola „Busovača“
• Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2022./2023. godinu.
• Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu
• Prijedlog zaključaka o izmjeni zaključaka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu javnih nabava.

5. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliš, povratka i stambenih odnosa Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o prodaji službenog motornog vozila.

6. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o izmjenama Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „ Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „ Kapitalni transfer javnim preduzećima – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o raspodjeli djela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 12.500,00 KM) -
• 7. Prijedlog odluke o raspodjeli djela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 3.000.00 KM) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
• Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje sanitarne i tehnološke vode sa bunara na lokalitetu PS „Princip“ , općina Vitez
• Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz rijeke Vrbas za tehnološke svrhe na lokalitetu poduzeća „B.I.S“ d.o.o. Jajce
• Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju mineralne vode za izvorišta „Hladne vode“ općina Kiseljak
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini.

 7. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Saglasnost za nabavku advokatskih usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike
• Saglasnost pregovaračkom timu za otpočinjanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije SBK/KSB za poboljšanje statusa doktora medicine i stomatologije
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Kantona Središnja Bosna za potporu liječenja fizičkim osobama
• Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske bolnice „Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavu usluge održavanja sustava IZIS.

8. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu telekomunikacijskih usluga za potrebe Općinskog suda u Jajcu.

Ostale odluke i saglasnosti:

• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz oblasti branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce:
a) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
b) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
c) za izgradnju i uređenje spomen obilježja

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
133. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 28. 7. 2022. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 132.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona za period 2005. – 2025. godina – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliš, povratka i stambenih odnosa
3. Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izmjenama Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „ Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „ Kapitalni transfer javnim preduzećima – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o raspodjeli djela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 12.500,00 KM) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o raspodjeli djela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 3.000.00 KM) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje sanitarne i tehnološke vode sa bunara na lokalitetu PS „Princip“ , općina Vitez - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz rijeke Vrbas za tehnološke svrhe na lokalitetu poduzeća „B.I.S“ d.o.o. Jajce - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju mineralne vode za izvorišta „Hladne vode“ općina Kiseljak - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
a) za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike (iznos 34.943,00 KM)
b) za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u gospodarskim društvima iz oblasti informacijskih tehnologija (iznos 16.440,00 KM)
c) za sufinansiranje doprinosa novoosnovanim obrtima (iznos 153.453,72 KM)
d) za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće u postojećim obrtima (iznos 168.092,00 KM)
e) za podršku razvoju preduzetništva i pokretanju novih start up kompanija (iznos 440.000,00 KM)
f) za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće radnicima u oblasti informacijskih tehnologija (iznos 6.512,00 KM)
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz oblasti branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
b) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
c) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motocikla za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola (2x) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) za izvođenje građevinskih radova u OŠ „Vitovlje, SMŠ „Donji Vakuf i SŠ „Busovača“
b) za izvođenje građevinskih radova u SŠ „Novi Travnik“ i OŠ „Braća Jezerčić“
19. Saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola - Katolički školski centar „Petar Barbarić“ Travnik
b) MSTŠ „Travnik“ Travnik
c) Katolički školski centar „Petar Barbarić“ – Gimnazija, Travnik
d) Osnovna škola „Kaćuni“
e) Treća osnovna škola Oborci, Donji Vakuf
f) Osnovna škola „13 rujan“, Jajce
g) Osnovna škola „Turbe“
h) Srednja škola „Busovača“
20. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2022./2023. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
21. Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Saglasnost za nabavku advokatskih usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Saglasnost pregovaračkom timu za otpočinjanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije SBK/KSB za poboljšanje statusa doktora medicine i stomatologije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Informacija o neusklađenosti i nedostacima Pravilnika o korištenju službenih automobila za potrebe kantonalnih organa vlasi – Ministarstvo privrede

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

1. Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 131. sjednice.

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju preduzetništva i pokretanju novih star-up kompanija“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start- up kompanija“, utvrđenih Budžetom SBK za 2022. godinu. Izmjena u odluci se odnosi na novčani iznos, odnosno u članu 2., stav 4., iznos od 250.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom od 550.000,00 KM.

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede

- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu, utvrđenog Budžetom SBK za 2022. godinu. Izmjena u odluci se odnosi na novčani iznos, odnosno u članu 2., stav 3., iznos od 2.000.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom od 3.170.000,00 KM.

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede

- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2022. godinu, utvrđenih Budžetom SBK za 2022. godinu. Izmjena u odluci se odnosi na novčani iznos, odnosno u članu 2., stav 4., iznos od 300.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom od 530.000,00 KM.

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu iz sredstava Tekuće reserve, Vlade SBK. Odlukom se izdvajaju sredstva iz tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu u iznosu od 5.000,00 KM u korist Ministarstva unutrašnjih poslova. Iznos od 2.500,00 KM izdvojit će se za kupovinu prigodnih darova obiteljima šehida i 2.500,00 KM za nabavku cvjetnih aranžmana poginulim policijskim službenicima.

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku četvero kotača za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za provođenje postupka javne nabavke za potrebe MUP-a SBK, za nabavku četvero kotača, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznos od 25.641,00 KM.

 7. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje april - juni 2022. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period april – juni 2022. godine. U periodu od mjeseca aprila do juna 2022. godine, putem mobilnih, fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 24708 prekršaja, što je za 720, odnosno 3% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na isti period 2021. godine. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1. aprila 2022. godine do 30. juna 2022. godine iznosi ukupno 381.256,84 KM, evidentirano je blago povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.

8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava sa pozicije „Poticaji u poljoprivredi za 2022. godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK/KSB za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva.

 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od vodnih naknada za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od vodnih naknada za 2022. godinu iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona - namjenska sredstva.

10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa poticaja vodoprivredi sa kriterijima utroška sredstava za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

- Odluka o usvajanju Programa poticaja vodoprivredi sa kriterijima utroška budžetskih sredstava za 2022. godinu iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete budžetska sredstva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona.

11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava ostvarenih od koncesionarskih naknada za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

- Odluka o usvajanju Programa i kriterij utroška sredstava ostvarenih od koncesionih naknada za 2022. godinu iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona - namjenska sredstva.

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za sufinanciranje upravnih organizacija“ – Zavodu za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- sufinanciranje upravnih organizacija – Zavoda za javno zdravstvo SBK“, sredstva na ovoj poziciji su planirana u iznosu od 400.000,00 KM za sufinaciranje Zavoda. Odlukom se odobrava mjesečna isplata u iznosu od 33.333,33 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.

Novosti

22.02.2024 ...
22.02.2024 Naime, radi se o posjeti turske poduzetnice i osnivača kompanije C2B - Care for Beauty, Sehzan Secen...
22.02.2024 Predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Jajce, Bugojno, Gornji Vakuf i Donji Vakuf su posjetili Pre...
22.02.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izvođenje objekta nad...
22.02.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti ,,SKI-MIĆI'' DOO BUSOVAČ...
« Februar 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29