Sjednice 2023

04 Avgust
2023

Saopštenje sa 8. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 7.sjednice.


Vlada je prihvatila:
- Konsolidovani periodični finansijski izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1.-30.06.2023.godine
- Konsolidovani periodični finansijski izvještaj za općine srednjobosanskog kantona za period 1.1.-30.06.2023.godine.
- Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o radu inspekcija za juni 2023.godine
- Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o radu inspektora za juni 2023.godine
Vlada Srednjobosanskog kantona je donijela
- Odluku o sufinansiranju Agencije za privatizaciju za mjesec juli 2023.godineu iznosu od 25.000,00 KM
- Odluku o davanju saglasnosti za nabavku informatičke opreme za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno -historijskog naslijeđa u vrijednostui od 5.200,00 KM
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa utroška sredstava sa pozicije „Poticaji poljoprivredi za 2023.godinu- primarna poljoprivredna proizvodnja“ u vrijednosti od 2.036.577,00 KM
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona- poticaji u poljoprivredi(interventna sredstva) za 2023.godinu u iznosu od 8.000,00 KM- Općina Travnik
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona- poticaji u poljoprivredi(interventna sredstva) za 2023.godinu u iznosu od 10.000,00 KM- Mjesna zajednica Vitovlje
- Odluku o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Skupštine ŠGD/ŠPD „Šume Srednje Bosne-Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javne nabavke usluga sistematskog zdravstvenog pregleda zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka nabavke roba i usluga za potrebe škola:
1. OŠ „Lepenica“ Lepenica- Rekonstrukcija sanitarnog čvora
2. MSŠ “Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf- nabavka računara
3. SSŠ „Bugojno“ Bugojno- Nabavka drva
4. OŠ „Nova Bila“ Vitez- Rekonstrukcija školskog dvorišta; II faza
5. OŠ“Han Bila“ Han Bila- Sanacija toaleta u sportskoj dvorani
- Saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Kiseljaku

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Srednjobosanskog kantona je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima- poticaji privredi“ za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima- u području obnovljivih izvora energije, za fotonaponske elektrane“ za 2023.godinu u iznosu od 5.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- podrška razvoju preduzetničkih zona“ za 2023.godinu u iznosu od 25.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima- podrška razvoju preduzetništva i pokretanju novih start -up kompanija“ za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 14.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije javnim preduzećima- poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“ za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 17.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -poticaj privredi“ za 2023.godinu u iznosu od 7.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima- poticaji privredi“ za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 21.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 26.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima- podrška unapređenju saobraćaja“ za 2023.godinu u iznosu od 4.000,00 KM
Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada Srednjobosanskog kantona je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona“ za 2023.godinu u iznosu od 300.000,00 KM za sufinansiranje materijalnih troškova zdravstvenih ustanova.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Vlada Srednjobosanskog kantona je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu- za izmjenu i izradu prostorno-planske dokumentacije na području srednjobosanskog kantona za 2023.godinu u iznosu od 50.000,00 KM
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu za ugovorene i druge usluge za izmjenu i izradu prostorno-planske dokumentacije Kantona u iznosu od 17.867,00 KM
- Odluku o izdvajanju sredstava i Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu za podršku projektima ekoloških društava u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM
- Odluku o izdvajanju namjenskih sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona sa pozicije „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za utopljavanje zgrada, vodovoda i kanalizacija“
- Odluka o izdvajanju namjenskih sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona sa pozicije „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- za utopljavanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“ u ukupnom iznosu od 231.000,00 KM
- Odluka o izdvajanju namjenskih sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2023.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona sa pozicije „Kapitalni transferi javnim preduzećima- za utopljavanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“ u ukupnom iznosu od 208.390,00 KM
- Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalnih transfera- poticaji povratku, obnovi i razvoju“ za 2023.godinu
- Odluku o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz“ Kapitalnih transfera-drugim nivoima vlasti i fondovima-poticaji povratku, obnovi i razvoju“ za 2023.godinu
- Odluku o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz“ Kapitalnih transfera-pojedincima-poticaji povratku, obnovi i razvoju“ za 2023.godinu
- Odluku o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz“ Kapitalnih transfera-neprofitnim organizacijama-poticaji povratku, obnovi i razvoju“ za 2023.godinu
- Odluku o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz“ Kapitalnih transfera-javnim preduzećima-poticaji povratku, obnovi i razvoju“ za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 362.600,00 KM

 

 

pogledano 2621 puta

Novosti

24.06.2024 Obrazac realizacije ugovora Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno...
14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
« Juni 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30