Sjednice 2023

28 Juli
2023

Saopštenje sa 7. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je jednoglasno usvojila Zapisnik sa 6. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona


- Vlada SBK je jednoglasno dala saglasnost na tekst Nacrta sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija medicinskih sestra, veterinara, farmaceuta i babica u kontekstu Centralnoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini koji je uputilo Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Zaključak će se dostaviti Ministarstvu civilnih poslova BiH.

- Na prijedlog Centralne popisne komisije, Vlada SBK je donijela odluke kojim usvaja sljedeće:
1. Izvještaj Centralne popisne komisije o godišnjem popisu stvari sredstava i izvora sredstava na dan 31. 12. 2022. godine. Izvještaj je usvojen jednoglasno.
2. Prijedlog odluke o visini i načinu isplate naknade za rad članovima Centralne popisne komisije. Prijedlog je usvojen uz suzdržan glas Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
3. Prijedlog odluke o prihvatanju izvještaja o radu Interresorne radne grupe. Izvještaj je usvojen jednoglasno.
4. Prijedlog odluke o visini i načinu isplate naknade za rad članovima Interresorne radne grupe. Prijedlog je usvojen uz suzdržan glas Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Na prijedlog Ministarstva finansija SBK, Vlada SBK je jednoglasno usvojila i donijela sljedeće odluke:
1. Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u budžetu Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Nova Bila“ Nova Bila izvršenje doniranih sredstava od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske u iznosu od 25.172,59 KM.
2. Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u budžetu Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu, kojom se dopušta Srednjoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje izvršenje doniranih sredstava od strane CRS-a u iznosu od 900 KM.

- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK je predložilo, a Vlada SBK je jednoglasno donijela sljedeće odluke:
1. Odluku o izdvajanju sredstava Caritasu Travničkog dekanata u iznosu od 17.500 KM za pomoć u radu navedenog društva, za treći i četvrti kvartal 2023. godine.
2. Odluku o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata u iznosu od 17.500 KM za pomoć u radu navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2023. godine.
3. Odluku o izdvajanju sredstava Crvenom križu SBK u iznosu od 42.500 KM za pomoć u radu navedenog društva, za treći i četvrti kvartal 2023. godine.
4. Odluku o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“ u iznosu od 162.500 KM za pomoć u radu navedenog društva, za treći i četvrti kvartal 2023. godine.
5. Odluku o izdvajanju sredstava Srpsko kulturno – prosvjetno i humanitarno crkveno društvo Travnik u iznosu od 17.500 KM za pomoć u radu navedenog društva, za treći i četvrti kvartal 2023. godine.
6. Odluku o izdvajanju sredstava Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo u iznosu od 100.000 KM za pomoć u radu navedenog društva, za treći i četvrti kvartal 2023. godine.

- Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 241.200 KM za sufinansiranje troškova osnivanja novih obrta po Javnom pozivu. Sredstva će se raspodijeliti shodno dostavljenom prijedlogu Ministarstva privrede.

- Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 8.000 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. „ATT“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje………………………….…...…..5.000 KM;
2. Asocijacija organskih proizvođača Novi Travnik………………………3.000 KM

- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike uputilo je Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a Vlada SBK je jednoglasno usvojila i donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike u iznosu od 89.657,50 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Autocentar C.M.V.“ d.o.o. Vitez.

- Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave SBK, Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za nabavu računarske opreme (jednog prijenosnog računara – laptopa i dva personalna računara) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik u iznosu od 4.738,50 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „NET“ d.o.o. Mostar.

- Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK je uputilo Prijedlog, a Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za nabavu MS Office licenci za potrebe Općinskog suda u Travniku u iznosu od 6.084 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „XT-COMPUTERS“ d.o.o. Busovača.

- Agencija za privatizaciju je uputila Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju. Nakon obrazloženja direktora Agencije, Vlada Kantona nije dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju broj 04-19-125/23 od 18. 7. 2023. godine o visini naknade članovima Upravnog odbora Agencije. Vlada Kantona je sugerisala Upravnom odboru Agencije da se trenutna visina naknade poveća u skladu sa inflatornim kretanjima u Bosni i Hercegovini što podrazumijeva povećanje trenutne naknade do 20 %. Ovakav Zaključak donesen je jednoglasno.

- Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabave - klima uređaja sa ugradnjom za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u procijenjenoj vrijednosti nabave od 3.500 KM bez PDV-a.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK je uputilo prijedlog, a Vlada SBK je dala sljedeće saglasnosti:

a) nabava fotoaparata - Vlada Kantona daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavu fotoaparata u procijenjenoj vrijednosti nabave od 20.000 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.
b) nabava radio stanica - Vlada Kantona daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavu radio stanica u procijenjenoj vrijednosti nabave od 25.641 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.
c) telekomunikacijske usluge - Vlada Kantona daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavu telekomunikacijskih usluga u procijenjenoj vrijednosti nabave od 110.463,84 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

- Služba za zajedničke poslove Vlade SBK uputila je Prijedlog, a Vlada SBK jednoglasno donijela zaključke kojim se daju sljedeće saglasnosti:
1. Saglasnost za prijem namještenika - Viši referent za promet
2. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova višeg referenta za promet do okončanja postupka popune navedenog radnog mjesta.

- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK podnijela je Izvještaj načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica od požara. Navedeni Izvještaj je Vlada SBK prihvatila i usvojila jednoglasno.

- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK uputila je Prijedloge odluka o izdvajanju sredstava općinama za sufinansiranje projekta iz oblasti civilne zaštite i to:

a) Općini Jajce za dodjelu finansijske pomoći za nabavu kompresora za punjenje ronilačkih boca za potrebe Službe za spašavanje na vodi i pod vodom i Službe za zaštitu od požara Općine Jajce
b) Općini Vitez za sufinansiranje nabave i uvoza specijalnog vatrogasnog vozila za potrebe Službe za zaštitu od požara Općine Vitez u DVD Stari Vitez
c) Općini Travnik za sufinansiranje opremanja Općinskog operativnog centra Općine Travnik
d) Općini Gornji Vakuf-Uskoplje za sufinansiranje nabave bespilotne letjelice - DRON, za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
e) Općini Novi Travnik za dodjelu finansijskih sredstava za sanaciju odvodnje potoka i čišćenje kanala u naselju Pribilovići
f) Općini Donji Vakuf za sufinansiranje projekta čišćenja i uređenja korita rijeke Oboračke
g) Općini Busovača za preventivno rješavanje riječnog korita rijeke Kozice na više lokaliteta u Općini Busovača – II faza
h) Općini Vitez za sufinansiranje III faze projekta regulacije potoka Lupnica izgradnjom AB podzide u Starom Vitezu
i) Općini Vitez za sufinansiranje II faze projekta rekonstrukcije potpornog zida u naseljenom mjestu Podgradina
j) Općini Novi Travnik za sanaciju odrona izazvanog bujičnim vodama u ulici Vilenička
k) Općina Travnik za finansiranje projekta sanacije klizišta uz putnu komunikacija na Šarića brdu
l) Općini Bugojno za finansijsku pomoć za sanaciju klizišta u naseljenom mjestu Kandija
m) Općini Travnik za finansijsku pomoć za sanaciju klizišta u naseljenom mjestu Grahovčić

Vlada SBK je za navedene prijedloge donijela odluke i jednoglasno donijela zaključke kojim se usvajaju isti.

- Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja SBK na ime potpore finansijskoj stabilnosti za finansiranje materijalnih troškova u iznosu od 2.000.000 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. primarna zdravstvena zaštita......................... 700.000 KM;
2. sekundarne zdravstvene zaštite...................1.300.000 KM.

- Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK uputilo je prijedlog za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe usluga servisiranja klima uređaja u Općinskom sudu u Travniku, a Vlada SBK se nije izjašnjavala po navedenoj tački dnevnog reda obzirom da navedena vrijednost Ugovora ne podliježe davanju saglasnosti Vlade Kantona, odnosno predsjednik Suda ima pravo bez saglasnosti Vlade potpisati navedeni Ugovor.

- Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK uputilo je Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za nabavu uredskog namještaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Vlada SBK je navedeni prijedlog jednoglasno usvojila i donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za nabavu uredskog namještaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 2.125,20 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „FIS“ d.o.o. Vitez.

- Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK je uputilo Prijedlog, a Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za nabavu klima uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 1.989 KM. Sredstva će se doznačiti preduzeću „ELTIH“ S.Z.R. Vitez.

- Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK je uputilo Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabave mrežnih rutera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Vlada SBK je jednoglasno usvojila navedeni prijedlog i donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabave mrežnih rutera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku u procijenjenoj vrijednosti od 3.500 KM bez PDV-a.

 

- Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK uputilo je Prijedlog, a Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava obrtničkoj radnji „Kamenoklesar Hadžiabdić“ Bugojno u iznosu od 4.000 KM za sufinansiranje održavanja tekuće likvidnosti sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2023. godinu.

- Na prijedlog Ministarstva finansija SBK, Vlada SBK je donijela zaključak i jednoglasno prihvatila Izvještaje Ministarstva finansija o obavljenim unutrašnjim revizijama za prvo polugodište za 2023. godinu i to:
1. Izvještaj o obavljenoj reviziji unutrašnjih kontrola između Ministarstva i sedam korisnika razdjela 13 (općinski sudovi, kantonalni sud, tužiteljstvo i pravobranilaštvo), broj revizije: 01-IR-KBI/23;
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada troškova zaposlenih“ u Općinskom sudu u Travniku, broj revizije: 02-IR-ILJ/23;
3. Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada troškova zaposlenih“ u Općinskom sudu u Bugojnu, broj revizije: 03-IR-BŠ/23;
Svi revidirani subjekti su zaduženi da postupe po preporuka i zaključcima Odjela za unutrašnju reviziju, te u skladu s tim u razumnom roku obavijeste Ministarstvo finansija i Vladu Kantona o poduzetim mjerama i radnjama.

- Vlada Kantona je primila k znanju izvještaj o praćenju provođenja preporuka datih u revizijama unutrašnjih kontrola u općinama Novi Travnik, Busovača i Donji Vakuf koji je uputilo Ministarstvo finansija SBK

- Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je jednoglasno dala saglasnost za objavu Javnog poziva za prijavu kandidata za dobivanje licenci i to:
1. Predavača teorijske nastave;
2. Ispitivača iz teorijskog dijela ispita;
3. Ispitivača iz upravljanja motornim vozilom;
4. Ispitivača iz pružanja prve pomoći;

- Vlada SBK je jednoglasno usvojila prijedlog i dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za objavu Javnog poziva za prijavu kandidata za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila.

- Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta uputilo je Prijedlog odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2023. godinu, a Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluke o raspodjeli sredstava i to:
a) „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ (484.400 KM)
b) „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za kulturu“ (190.500 KM)
c) „Tekući transferi pojedincima – za kulturu“ (48.000 KM)
d) „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za kulturu“ (11.800 KM)
e) Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za oblast kulture (92.000 KM)

- Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta uputilo je Prijedlog odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2023. godinu, a Vlada SBK je jednoglasno donijela Odluke o raspodjeli sredstava i to:
a) „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport“ (900.000 KM)
b) „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sport“ (136.700 KM)
c) „Tekući transferi pojedincima – za sport“ (18.600 KM)
d) Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za oblast sporta (71.500 KM)

 

- Ured premijera Vlade SBK uputio je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Uredu za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu. Navedeni prijedlog je usvojen i zaključak je donesen jednoglasno.

- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova uputilo je Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu usluga popravaka i održavanja zgrade, a Vlada SBK je isti jednoglasno usvojila i donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu usluga popravaka i održavanja zgrade u iznosu od 1.400 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti preduzeću „KARADŽA - TRADE - KAŠMIR“ d.o.o. Bugojno.

- Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova jednoglasno donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu i ugradnju klima uređaja u iznosu od 1.950 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti preduzeću „ELECTRONIC KUNA“ d.o.o. Bugojno.

- Vlada SBK je jednoglasno usvojila Prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave SBK i dala saglasnost Općinskom sudu u Kiseljaku za raspisivanje Javnog oglasa za prijem namještenika i to:
1. „Viši referent – operater na računalu - daktilograf“

- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK uputilo je Prijedlog , a Vlada SBK je isti jednoglasno usvojila i donijela Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Programa i kriterija korištenja sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu - poticaji u poljoprivredi (interventna sredstva) u vrijednosti programa od 476.000 KM

- Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, Vlada SBK je dala garanciju da će se, nakon zakonom predviđene procedure, osigurati sredstva iz Tekuće rezerve budžeta Kantona za finansiranje troškova izgradnje prilaza PS Kreševo u iznosu od 14.000 KM sa PDV-o

pogledano 1660 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30