Sjednice 2023

20 Juli
2023

Saopštenje sa 6. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 5. sjednice.

 

Na prijedlog Stručne službe Vlade SBK, data je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade SBK. Osnovni razlog za navedenu izmjenu jeste jasnije definiranje uslova za postavljenje stručnih suradnika – lektora, što će doprinijeti pojednostavljenju provođenja javnog konkursa za navedena radna mjesta (sugestija Agencije za državnu službu).

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku kojom se odobrava isplata dodatnog toplog obroka, kao i uplata pripadajućih doprinosa na isplaćeni dodatni topli obrok zaposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su bili angažovani na osiguranju vjerskih praznika „Sveti Ivo“ i „Ajvatovica“.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za kulturu i informisanje u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, iz redovnih sredstava planiranih finansiranje ovih oblasti.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova:
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku mobilnih radara u procijenjenoj vrijednosti od 51.282,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku mobilnih municije u procijenjenoj vrijednosti od 42.735,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku mobilnih LPR kamera u procijenjenoj vrijednosti od 25.641,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaj Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK o rezultatima provedenih postupaka javnih nabavki za period 1. 4. do 30. 6. 2023. godine. U periodu od 01. 4. do 30. 6. 2023. godine okončano je ukupno trinaest postupaka javnih nabavki; devet postupaka rezultiralo je zaključenjem ugovora/ okvirnog sporazuma; dok su četiri postupaka poništena.

Donesena je Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju sale u prostorijama Skupštine Srednjobosanskog kantona u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a.

 

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
 Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
 Udruženje građana „VRSE“ Gornji Vakuf – Uskoplje - 4.000,00 KM;
 Udruženje građana „NOVUM“ Kiseljak - 3.000,00 KM;
 Udruženje građana „Ideja“ Novi Travnik - 2.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava za pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi - interventna sredstva“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
 „RAGBET“ d.o.o. Travnik - 4.000,00 KM;
 „ADNA“ Gornji Vakuf – Uskoplje - 4.000,00 KM.
 Odluka o raspodjeli dijela sredstava za pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“ za 2023. godinu ukupnom iznosu od 40.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
 „Konfekcija Borac“ d.d. Travnik - 20.000,00 KM;
 „Turistička zajednica Travnik“ Travnik - 10.000,00 KM;
 „Turistička zajednica Jajce“ Jajce - 10.000,00 KM.
 Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - podrška razvoju poduzetništva i pokretanju start up kompanija"- interventna sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
 Bravarija „Omeragić“, vl. Nedim Omeragić, Gornji Vakuf – Uskoplje - 5.000,00KM;
 PO „HABIB“, vl. Almir Habib, Donji Vakuf - 4.000,00KM.
 Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije "Subvencije privatnim poduzećima i
poduzetnicima - podrška razvoju poduzetništva i pokretanju start up kompanija"
interventna sredstva za 2023. godinu u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
 Obrt „Ukusno k' o kod nane“, Travnik - 4.000,00KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
 Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžeta SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta preraspodjela sredstava između Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Službe za zajedničke poslove u ukupnom iznosu od 9.360,00 KM.
 Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Bila“ Vitez izvršenje doniranih sredstava od strane općine Vitez u iznosu od 200,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Kreševo u iznosu od 10.000,00 KM za saniranje štete nastale uslijed požara na poslovnom objektu u vlasništvu PTD „Lukić“ d.o.o. Kreševo. Sredstva će se doznačiti Općini Kreševo.

Prihvaćen je i Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Srednjobosanskog kantona u periodu 31. 5. 2023. do 30. 6. 2023. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
 Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje-edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače u iznosu od 4.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti „Internacionalnom univerzitetu Travnik“ Travnik.
 Odluka o utrošku sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ za 2023. godinu u iznosu od 6.524,50 KM. Sredstva će se doznačiti JU Dječjem vrtiću „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje.
 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje procesa zbrinjavanja tehnološkog viška radi procesa racionalizacije formiranja odjela u I. razredima, u osnovnim školama, u školskoj 2023./2024. godini, uz slijedeću dopunu: U članu 5. dodaje stava (2) koji glasi: „Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta da Vladi SBK dostavi izvještaj o zbrinutom nastavnom osoblju, kao i o načinu njihovog zbrinjavanja.“
 Odluka o davanju saglasnost „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf za nabavku usluga odvoza smeća u procijenjenoj vrijednosti od 7.000,00 KM bez PDV-a.
 Odluka o davanju saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku roba i usluga kako slijedi:
1. JU OŠ „Vitez“ Vitez, predmet: nabava i ugradnja PVC podova u učionicama;
procijenjena vrijednost nabavke: 2.991,45 KM bez PDV-a;
2. JU OŠ „Dubravica“ Vitez – Preočica, predmet: Usluge liječničkog sistematskog pregleda zaposlenika; procijenjena vrijednost nabavke: 2.991,45 KM bez PDV-a;
predmet: usluge električne energije (dopuna priključne snage u MŠ Preočica i PŠ Bukve); procijenjena vrijednost nabavke: 3.589,74 KM bez PDV-a;
3. SŠ „Busovača“ Busovača, predmet: uređenje parkinga i školskog dvorišta - zemljani radovi; procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a;
predmet: uređenje školskog dvorišta – ograđivanje; procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a;
4. OŠ „Bila“ Vitez, predmet: usluge liječničkog sistematskog pregleda djelatnika;
procijenjena vrijednost nabavke: 2.136,75 KM bez PDV-a;
5. OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf – Uskoplje, predmet: nabavka smart tabli za interaktivnu nastavu; procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,80 KM bez PDV-a;

pogledano 1451 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30