Sjednice 2023

14 Juli
2023

Saopštenje sa 5. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 4. redovne i 1. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmijenjenom Pravilniku o postupcima u provođenju Godišnjeg programa razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona. Zbog usklađivanja programa sa Zakonom o koncesijama, u dijelu koji se odnosi na način korištenja prihoda od koncesionih naknada, sačinjena je izmjena navedenog Pravilnika. Izmjena je izvršena u dijelu koji se odnosi na način rasporeda sredstava ostvarenih od naknade od koncesije.
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Godišnjeg programa razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“ za 2023. godinu.
- Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ doo Zenica. Navedenom izmjenom precizira se subanalitički kod FAN002, s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ sa kojim će se raspodijeliti navedena sredstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2022/2023.godinu, za mjesec juni u ukupnom iznosu od 131.970,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 61.503,00 KM,
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 37.350,00 KM,
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 15.936,00 KM,
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 14.442,00 KM,
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“, izdvaja se iznos od 2.739,00 KM.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti u ukupnom iznosu od 13.700,00 KM. Sredstva će doznačiti „Zajednici udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO KSB“.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa transfera za muzejsku djelatnost u vrijednosti od 300,00 KM, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta izvršenje doniranih sredstava od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 21.269,50 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta preraspodjela sredstava između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, MSŠ „Bugojno“ Bugojno i OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce u ukupnom iznosu od 4.364,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za podršku općini Dobretići, za treći kvartal 2023. godine u iznosu od 87.500,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava za pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: „Medžlis islamske zajednice“ Donji Vakuf izdvaja se iznos od 5.000,00 KM i „Fudbalski klub Vitez“ izdvaja se iznos od 3.000,00 KM.
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane, snage 99 kw na lokalitetu Trnovača, općina Kiseljak.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju pritvorskih prostorija u PS Novi Travnik u iznosu od 6.622,43 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „PGUD FARA“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za plaćanje općinske takse za parcijalizaciju zemljišta za izgradnju Policijske stanice Busovača u iznosu od 400,00 KM. Sredstva će se doznačiti općini Busovača.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku kaciga za motoriste u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola, za mjesec juli i august 2023. godine u ukupnom iznosu od 255.666,66 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Osnovna muzička škola Travnik izdvaja se iznos od 25.566,67 KM;
2. Osnovna muzička škola Bugojno izdvaja se iznos od 24.288,33 KM;
3. Osnovna muzička škola Novi Travnik izdvaja se iznos od 18.395,22 KM;
4. Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“, Novi Travnik...............59.583,11 KM.
- Odluka o usvajanju nove relacije za prijevoz učenika Osnovne škole „Novi Travnik“ i to: Trenica – Zubići – OŠ Novi Travnik (10 km).
- Odluka o davanju saglasnost KŠC „Petar Barbarić“, Gimnaziji Travnik za nabavku komunalnih usluga u procijenjenoj vrijednosti od 7.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost KŠC „Petar Barbarić“, Osnovnoj školi Travnik za nabavku komunalnih usluga u procijenjenoj vrijednosti od 20.000,00 KM bez PDV-a.
Vlada SBK je dala suglasnost Ministarstvu finansija za nabavku bankarskih usluga u procijenjenoj vrijednosti od 12.821,00 KM bez PDV-a.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za nabavku vulkanizerskih usluga (obnovljeni postupak) u procijenjenoj vrijednosti od 55.950,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za nabavku usluga pranja vozila (obnovljeni postupak) u procijenjenoj vrijednosti od 246.000,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku roba i usluga kako slijedi:
1. OŠ „13.Rujan“ Jajce, predmet: nabavka i ugradnja vanjske stolarije u PŠ „Carevo Polje“; procijenjena vrijednost nabavke: 5.989,74 KM bez PDV-a;
2. „Srednja stručna škola“ Bugojno, predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 5.128,21 KM bez PDV-a;
3. OŠ „Busovača“ Busovača, predmet: nabava klima uređaja; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
4. OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, predmet: usluge liječničkog sistematskog pregleda djelatnika; procijenjena vrijednost nabavke: 2.991,45 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaji ministarstava i inspekcija o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu juli 2023. godine.

Prihvaćen je i Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za II. tromjesečje 2023. godine. U periodu od mjeseca aprila do juna 2023. godine putem fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 18271 prekršaja, što je za 4147, odnosno za oko 29% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1. 4. 2023. godine do 30. 6. 2023. godine iznosi ukupno 370.936,59 KM, evidentno je blago povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.

Data je u saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu za nabavku kombi vozila u procijenjenoj vrijednosti od 85.480,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK Odluku o raspodjeli dijela sredstva sa pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaj privredi za povećanje konkurentnosti“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- JKP „RADOVINA“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje izdvaja se iznos od 40.000,00 KM;
- Turistička zajednica Kantona Središnja Bosna izdvaja se iznos od 40.000,00 KM;
- „JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne putove“ d.o.o. Bugojno izdvaja se iznos od 30.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstva sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju u iznosu od 23.550,00 KM za asfaltiranje puta u MZ Centar I, Općina Bugojno. Sredstva će se doznačiti JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstva sa pozicije „Kapitalni transferi pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju“ u ukupnom iznosu od 30.100,00 KM.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju Ministarstva zdravstva i socijalne politike o pregovorima sa sindikatima iz oblasti zdravstva. Vlada SBK prihvaća prijedlog Pregovaračkog tima da se svim uposlenicima iz oblasti zdravstva, satnica sa 2,60 KM poveća na 3,00 KM početkom od 1. jula 2023. godine, te da se kolektivni ugovori potpišu na godinu dana.

pogledano 2001 puta

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31