Sjednice 2023

15 Decembar
2023

Saopštenje sa 26. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 25. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijla Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U odnosu na postojeći Pravilnik koji je u primjeni, izvršenim izmjenama unutrašnje organizacije Kantonalne uprave za šumarstvo, racionalizovan je broj sistematizovanih radnih mjesta, te izvršena optimizacija broja izvršilaca.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova izvršenje uplaćenih namjenskih sredstava u iznosu od 105.480,51 KM. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizaciju“ iznos od 19.480,51 KM i za utopljavanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“ iznos od 86.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja u ukupnom iznosu od 21.813,86 KM. Sredstva će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnju krastavaca kornišona, u skladu sa tabelarnim prilogom ove Odluke.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku arhivskih ormara za potrebe MSEUŠ „Travnik“ Travnik u iznosu od 4.688,19 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku projektnog platna i projektora za potrebe MSEUŠ „Travnik“ Travnik u iznosu od 2.433,75 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IMEL“ d.o.o. Lukavac.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe MSEUŠ „Travnik“ Travnik u iznosu od 6.888,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ProComp“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku printera za potrebe MSEUŠ „Travnik“ Travnik u iznosu od 608,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „PRO LASER“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe SŠ „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 1.755,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „HART“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju stubišta za potrebe SŠ „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 702,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „HART“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju ulaza u školu u OŠ „Uskoplje“, Gornji Vakuf - Uskoplje u iznosu od 3.300,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „INGRUP“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izmjenu ulaznih vrata u OŠ „Uskoplje“, Gornji Vakuf - Uskoplje u iznosu od 3.700,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „MILIĆ MONT“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje.
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2023/24. godinu u ukupnom iznosu od 393.171,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 199.324,50 KM;
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 117.777,00 KM;
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 34.362,00 KM;
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 41.707,50 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za izvođenje radova u prostorijama za zaštitu tajnih podataka u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za plaćanje računa, broj 0771-23 od 17. 10. 2023. godine u iznosu od 990,00 KM, ispostavljen od strane „PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak, za troškove grijanja PS Kiseljak.
- Saglasnost Stručnoj službi Vlade za plaćanje računa u iznosu od 11.781,90 KM, ispostavljen od strane „PRINT - GS“ d.o.o. Travnik, za usluge štampanje Službenih novina Srednjobosanskog kantona.
- Saglasnost OŠ „Vitez“, Vitez, nižoj potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javnih nabavki kako slijedi:
a) za servisiranje sustava za grijanje, procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
b) za uređivanje parketa u učionicama, procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
c) za krečenje učionica, procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK za nabavku:
predmet nabavke: usluge električne energije za 2024. godinu; procijenjena vrijednost nabavke: 3.800,00 KM bez PDV-a; predmet nabavke: sredstva u obliku prava i nabavku opreme (namještaj, informatička oprema i sl.); procijenjena vrijednost nabavke: 10.260,00 KM bez PDV-a;

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o izvještaju o praćenju preporuka u Reviziji unutrašnjih kontrola u općinama Dobretići, Bugojno i Gornji vakuf – Uskoplje.
Zadužuju se revidirani subjekti da postupe po preporukama i zaključcima Odjela za internu reviziju i da o poduzetim mjerama za njihovu realizaciju izvijeste Ministarstvo finansija i Vladu SBK.

Prihvaćeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog Ministarstva finansija:
- Izvještaj Odjela Interne revizije „Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Općinskom sudu u Jajcu“. Zadužuje se Općinski sud u Jajcu da postupi po preporukama i zaključcima Odjela za internu reviziju i da o poduzetim mjerama za njihovu realizaciju izvijeste Ministarstvo finansija i Vladu SBK.
- Izvještaj Odjela Interne revizije „Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Općinskom sudu u Kiseljaku“. Zadužuje se Općinski sud u Kiseljaku da postupi po preporukama i zaključcima Odjela za internu reviziju i da o poduzetim mjerama za njihovu realizaciju izvijeste Ministarstvo finansija i Vladu SBK.
- Izvještaj Odjela Interne revizije „Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Kantonalnom sudu u Novom Travniku“. Zadužuje se Kantonalni sud u Novom Travniku da postupi po preporukama i zaključcima Odjela za internu reviziju i da o poduzetim mjerama za njihovu realizaciju izvijeste Ministarstvo finansija i Vladu SBK.
- Izvještaj Odjela Interne revizije „Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Kantonalnom tužiteljstvu KSB/SBK“. Zadužuje se Kantonalno tužiteljstvo SBK da postupi po preporukama i zaključcima Odjela za internu reviziju i da o poduzetim mjerama za njihovu realizaciju izvijeste Ministarstvo finansija i Vladu SBK.
- Izvještaj Odjela Interne revizije „Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Kantonalnom pravobraniteljstvu“. Zadužuje se Kantonalno pravobranilaštvo da postupi po preporukama i zaključcima Odjela za internu reviziju i da o poduzetim mjerama za njihovu realizaciju izvijeste Ministarstvo finansija i Vladu SBK.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o Listi subjekata koji obavljaju muzejsku djelatnost značajnu za Srednjobosanski za 2024. godinu, na navedenoj listi za 2024. godinu nalaze se slijedeći subjekti:
• Travnik - JU „Zavičajni muzej Travnik;
• Jajce - JU „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“;
• Jajce - JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“;
• Jajce – „Franjevački samostan sv. Luke“;
• Travnik - „Franjevački samostan i crkva sv. Franje Asiškog u Gučoj Gori“;
• Fojnica – „Franjevački samostan Duha Svetoga“;
• Kreševo – „Franjevački samostan sv. Katarine“;
- Odluka o davanju saglasnost školama (OŠ „Nova Bila“ Nova Bila i drugi) za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku roba i usluga (direktnim sporazumom) kako slijedi:
• Razvoj i implementacija aplikacije za stručna usavršavanja Semminar Con nect - CPV kod 72212000-4;
• Instalacija i konfiguracija platforme za hosting web aplikacija za potrebe ministarstva - CPV kod 48825000-7;
• IT edukacija prilagođena za djelatnike ministarstva s fokusom na rad u web aplikacijama - CPV kod 72212224-5;
• Izrada i implementacija aplikacije E-protokol PHP bazirana aplikacija sMySQL bazom podataka – CPV kod 72416000-9;
• Usluge ispitivanja programske podrške, - CPV kod 72254000-0;

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku usluga renoviranja sale sa sastanke u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u iznosu od 5.100,00 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „GRADNJA BOR“ d.o.o. Bugojno.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu prihvatila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj općine Jajce o utrošku doniranih sredstava za sanaciju štete od požara na porodičnoj kući Fatime Meštrović, za sanaciju štete od požara na porodičnoj kući Pave Jagodina, za sanaciju štete od požara na porodičnoj kući Jasmina Zečića i za sanaciju štete od posljedica udara od groma na porodičnoj kući Edina Husića.
- Izvještaj općine Donji Vakuf o utrošku doniranih sredstava za opremanje općinske Službe za spašavanje i za sanaciju klizišta na lokalitetu Slatinski put.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji tavanskih prostorija u MUP-u u iznosu od 1.872,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „BNT INŽENJERING“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku komunikacijskih setova za Jedinicu za podršku u iznosu od 25.974,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu privrede za nabavku promotivnog materijala u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 5.575,00 bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu privrede za nabavku obuće za inspektore u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 4.500,00 bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu privrede za nabavku odjeće za inspektore u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2023. godinu, Župi Sv. Ivana Krstitelja, Jajce u iznosu od 20.000,00 KM za podršku izgradnje navedenog svetišta.

Donesena je i Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije privatnim poduzećima i poduzetnicima Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica u iznosu od 7.500,00 KM za sufinanciranje projekta „Saradnjom do bolje konkurentnosti“, a na prijedlog Ministarstva privrede.

 

Vlada SBK je dala saglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javnih nabavki kako slijedi:
- Saglasnost OŠ „Travnik“ Travnik za pokretanje postupka javne nabavke: predmet: rekonstrukcija parketa - nabavka i ugradnja hrastovog parketa; procijenjena vrijednost nabavke: 5.974,40 KM bez PDV-a;
- Saglasnost OŠ „Turbe“ Turbe za pokretanje postupka javne nabavke: predmet: sanacija i reparacija podova u učionicama; procijenjena vrijednost nabavke: 5.128,20 KM bez PDV-a;
- Saglasnost „Mješovita srednja škola“ Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabavke: predmet: nabavka računara i školskog namještaja; procijenjena vrijednost nabavke: 3.951,28 KM bez PDV-a;
- Saglasnost JU „Prva osnovna škola“ Bugojno za pokretanje postupka javne nabavke: predmet: nabavka laminata i pratećih materijala; procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost SŠ „Vitez“ Vitez za pokretanje postupka javne nabavke: predmet: nabavka vrata za sanitarni čvor; procijenjena vrijednost nabavke: 1.523,07 KM bez PDV-a;

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta preraspodjela sredstava između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 1.226.180,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava javnim poduzećima za povećanje konkurentnosti u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- JKP „Vodovod i kanalizacije“ d.o.o. Kiseljak izdvaja se iznos od 20.000,00 KM;
- JKP „Trebišnjica“ d.o.o. u stečaju Nova Bila – Travnik izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
- JU Ljekarna Gornji Vakuf - Uskoplje izdvaja se iznos od 10.000,00 KM;
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start – up kompanija“ Budžeta SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 32.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ Budžeta SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 78.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.

Vlada SBK je dala saglasnost OŠ „Berta Kučera“ Jajce za izvođenje radova dogradnja sportske sale u PŠ Vinac u procijenjenoj vrijednosti od 167.930,00 KM bez PDV-a, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

pogledano 1090 puta

Novosti

29.02.2024 Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti, svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine u...
28.02.2024 Predstavnici Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, na čelu sa...
27.02.2024 Predstavnici Univerziteta u Travniku, Fakulteta za tehničke studije, posjetili su premijera Srednjob...
22.02.2024 ...
22.02.2024 Naime, radi se o posjeti turske poduzetnice i osnivača kompanije C2B - Care for Beauty, Sehzan Secen...
« Mart 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31