Sjednice 2023

23 Februar
2023

Saopštenje sa 158. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 157. sjednice.

Na prijedlog Kantonanlne direkcije za ceste, Vlada SBK je prihvatila slijedeće izvještaje:
- Izvješće o izvršenju Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2022. godinu.
- Izvještaj - elaborat o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31. 12. 2022. godine Kantonalne direkcije za ceste.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Godišnjeg programa razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu u vrijednosti od 3.430.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o programu utroška sredstava za sport za 2023. godinu u vrijednosti od 1.547.000,00 KM.
- Odluka o programu utroška sredstava za kulturu za 2023. godinu u vrijednosti od 1.316.000,00 KM.
- Odluka o programu utroška sredstava za oblast informisanje za 2023. godinu u vrijednosti od 40.000,00 KM.
- Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava neprofitnim organizacija za 2023. godinu u vrijednosti od 60.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2022/23. godinu u ukupnom iznosu od 139.440,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 63.993,00 KM,
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 42.330,00 KM,
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 16.185,00 KM,
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 14.193,00 KM,
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ izdvaja se iznos od 2.739,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama (OŠ „Vitovlje“ Travnik i druge) za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2022/23. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstva Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u iznosu od 4.000,00 KM Osnovnoj školi „Petar Barbarić“ Travnik.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu privrede za zaključivanje Aneksa 3. ugovora o koncesijama: Ugovor za istraživanje i eksploataciju kvarcita na lokalitetu „Gradac“, općina Gornji Vakuf – Uskoplje i Ugovora za istraživanje i eksploataciju kvarcita na lokalitetu „Obodinski potok- Gromilica“, općina Gornji Vakuf – Uskoplje;
- Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za 2023. godinu.
- Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2023. godinu, za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Guča Gora, Guča Gora za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Kalibunar“, Travnik za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Han Bila“, Han Bila za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Druga osnovna škola“, Bugojno za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Karaula“, Karaula za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Srednje škole „Nikola Šop“, Jajce za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Srednje škole „Busovača“, Busovača za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Srednje škole „Kreševo“, Kreševo za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Srednje glazbene škole „Jakova Gotovca“, Novi Travnik za 2023. godinu,
• Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Kiseljak 1“, Bilalovac za 2023. godinu,
- Saglasnost na Plan javnih nabava Stručne službe Vlade za 2023. godinu
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta za nabavku roba i usluga u 2023. godini putem direktnog sporazuma i sporazuma iz Aneksa II, Zakona o javnim nabavama kako slijedi: Predmet nabavke: Usluge stručnog usavršavanja; Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 4.000,00 KM; Predmet nabavke: Usluge reprezentacije; Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 4.102,00 KM; Predmet nabave: Usluge objave tendera i oglasa; Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 4.000,00 KM; Predmet nabavke: Usluge pretplate na stručne časopise; Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 900,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava pojedincima za znanstvene radove za 2023. godinu u vrijednosti od 40.000,00 KM.
- Odluka o utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava za mlade za 2023. godinu u vrijednosti od 130.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donesene su slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Gorskoj službi spašavanja Travnik za sudjelovanje u akciji spašavanja u Republici Turskoj i Sirijskoj Arapskoj Republici u iznosu od 8.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava pojedincima za sudjelovanje u akciji spašavanja u Republici Turskoj u iznosu od 11.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće:
- Program i kriteriji utroška sredstava udruženjima branilaca za 2023. godinu. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uvjeti i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-udruženjima branilaca.
- Program i kriteriji raspodjele sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti za 2023. godinu. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalnih transfera – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“ za 2023. godinu.
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalnih transfera – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“ za 2023. godinu u vrijednosti od 3.500.000,00 KM.

Vlada SBK je donijela Godišnji plan i program projektiranja i rekonstrukcije regionalnih cesta na području Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu, a na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste.

pogledano 1441 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30