Sjednice 2023

09 Februar
2023

Saopštenje sa 156. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 155. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je donijela Godišnji plan i program održavanja regionalnih cesta na području Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 3.240.000,00 KM. Zadužuje se Kantonalna direkcija za ceste da se obrati JP Ceste FBiH sa zahtjevom za kvalitetnije održavanje magistralnog putnog pojasa na području Srednjobosanskog kantona nakon prometnih nezgoda ili drugih nezgoda na cestama.

 

Donesen je i Godišnji plan i program projektiranja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih cesta na području Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu. Zadužuje se Kantonalna direkcija za ceste da u Prijedlog godišnjeg plana i programa projektiranja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih cesta na području Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu uvrsti rekonstrukciju putnog pravca: - R413 Vlašić – Galica - vrijednost radova do 300.000,00 KM (sredstva osigurati kroz unutrašnju preraspodjelu ukupno planiranih sredstava).

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 50.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću na područje Srednjobosanskog kantona“ za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 10.200,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalnoj ekonomskoj zajednici“ za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 70.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 250.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za javno-privatno partnerstvo“ za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 100.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 300.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava ostvarenih od naknada za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 500.000,00 KM.
- Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu Prokos 1, općina Fojnica poduzeću „EKO - ENERGY“ d.o.o. Tešanj.
- Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu Prokos 2, općina Fojnica poduzeću „SARAČEVIĆ“ d.o.o. Tešanj.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu životne sredine za 2023. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona u iznosu od 1.375.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za obilježavanje značajnih Eko kalendara i za podršku ekoloških društava“ za 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za saniranje ekoloških incidenata“ za 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava za sa stavke „Kapitalni transferi – poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku“ za 2023. godinu u iznosu od 3.500.000,00 KM.
- Odluka o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje namjenskim sredstvima za zaštitu životne sredine iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela Odluku Odluku o utvrđivanju novih relacija za prijevoz učenika Osnovne škole „Mehurići“ Mehurići i Područne škole „Višnjevo“ općine Travnik kako slijedi: Potok – Područna škola „Višnjevo“ udaljenost 4,4 km, Potok – Osnovna škola „Mehurići“ udaljenost 8,8 km i Područna škola „Višnjevo“ – Osnovna škola „Mehurići“ udaljenost 6,9 km.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće izvještaje:
- Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Tekuće rezerve Vlade SBK za sufinansiranje troškova organiziranja manifestacija iz oblasti poljoprivrede raspoređenih Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Izvještaj o radu kantonalnog inspektora za Matične knjige i državljanstva za 2022. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Izvještaj o radu Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu.
- Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o utrošku sredstava za materijalne troškove policijskog komesara za 2022. godinu.
- Izvještaj o radu Tima Vlade Srednjobosanskog kantona za sprječavanje korupcije za 2022. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji strateških dokumenata Vlade Srednjobosanskog kantona u vezi za sprečavanje korupcije.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Kantona iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Gorskoj službi za spašavanje „Stanica Jajce“ za sufinansiranje troškova organiziranja misije spašavanja u Republici Turskoj.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na uređenju prostorijama Tužiteljstva Travnik (u zgradi TRZ-a) u iznosu od 50.653,40 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na uređenju prostorija Tužiteljstva Travnik (u zgradi TRZ-a) u iznosu od 2.900,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ART WORKS“ d.o.o. Novi Travnik.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Pokrajine Potenza, Italija i Srednjobosanskog kantona, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina u cilju planiranja i provedbe zajedničke i integrirane strateške akcije na održivom i otpornom lokalnom razvoju kroz pilot akcije za provedbu teritorijalne „otpornosti“ s uključivim angažmanom zajednice.

pogledano 2367 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30