Sjednice 2023

26 Januar
2023

Saopštenje sa 154. sjednice Vlade SBK - 2023.gVlada SBK je usvojila zapisnike sa 153. redovne i 50. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti o civilnim žrtvama rata i zaštiti o porodicama s djecom. Donošenje predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o porodicama s djecom neće zahtjevati veća finansijska sredstva s obzirom da je za sve korisnike starije od 30.godina koji su koristili usluge dnevnog ili poludnevnog smještaja prije izmjena objavljenih u Službenim novinama SBK troškove u potpunosti snosilo resorno ministarstvo.

 

Stručna služba je predložila, a Vlada SBK donijela Programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu. Donošenje godišnjeg programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona kao i načelna metodologija njegove izrade propisana je članom 18. Poslovnika Vlade SBK. Program rada Vlade kantona zasniva se na ustavnim i zakonskim ovlastima Vlade kao nositelja izvršne vlasti na razini kantona. Program rada za 2023. godinu sadrži pregled najznačajnijih aktivnosti koje Vlada Kantona planira realizirati kroz programsku godinu, nositelje pripreme i izrade materijala kao i rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati. U svojoj osnovi navedeni Program rada sačinjen je od pojedinačnih programa rada kantonalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija koji su razmatrani i usvojeni na 153. sjednici Vlade Kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Hrvatske bolnice „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila u iznosu od 1.000.000,00 KM. Utvrđeni Prijedlog odluke dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju šume iz šumskoprivrednog područja kojom se izdvajaju dijelovi državnog šumskog zemljišta iz šumskoprivrednog područja „Fojničko“, Gospodarska jedinica: „Crna Rijeka Fojnička-općina Kreševo, odjel 50, ukupne površine: 45.909 m2 (4,5909 ha) i prenose na korištenje i raspolaganje općini Kreševo u druge svrhe, koje daju veću trajnu korist - radi potrebe sanacije postojeće deponije komunalnog otpada općine Kreševo i izgradnje pratećih bjekata na lokalitetu Dubrave, općina Kreševo.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke. Ovom odlukom se utvrđuju nabavne kategorije (robe i usluge) koje se nabavljaju prema pravilima koja vrijede za Centralnu javnu nabavku. Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona utvrdit će konkretne predmete nabavki (artikle) unutar svake pojedine nabavne kategorije i eventualnu raspodjelu na lotove.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 504,00 KM Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić“ Fojnica, neplaniranih u Budžetu SBK za 2022. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić“ Fojnica, na stavku „Nabavka opreme“.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za izvođenje građevinsko zanatskih radova u MSŠ „Donji Vakuf“, Donji Vakuf u iznosu od 21.387,60 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „KULAMONT“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za izvođenje građevinsko zanatskih radova u OŠ „Vitovlje“, Vitovlje – Travnik u iznosu od 103.961,28 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „KULAMONT“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za izvođenje građevinsko zanatskih radova u SŠ „Novi Travnik“, Novi Travnik u iznosu od 158.270,93 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „KALVARIA COP“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za izvođenje građevinsko zanatskih radova u OŠ „Braća Jezerčić“, Jajce u iznosu od 106.736,76 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „MUKIĆ KOMERC“ d.o.o. Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za rekonstrukcije krova u OŠ „Gračanica“, Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 60.258,35 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za izvođenje građevinsko zanatskih radova u SMŠ “Zijah Dizdarević“, Fojnica u iznosu od 16.380,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „TENNECO ING“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za rekonstrukciju kotlovnice i nabavku kotla u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik u iznosu od 24.621,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „KLIMA CENTAR“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za rekonstrukciju kotlovnice i nabavku kotla u OŠ „Edhem Mulabdić“, Opara u iznosu od 11.170,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „KLIMA CENTAR“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za izradu glavnog projekta za OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica u iznosu od 22.230,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „EDI ING“ d.o.o. Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za rekonstrukciju igrališta SŠ „Gornji Vakuf – Uskoplje“ u iznosu od 95.695,47 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za rekonstrukciju mokrih čvorova u OŠ „Guča Gora“ u iznosu od 27.869,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „TECTA“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za izvođenje radova u OŠ „Voljevac“, Gornji Vakuf - Uskoplje u iznosu od 46.654,92 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za izradu projektne dokumentacije za formiranje odjeljenja u Općinskom sudu u Travniku sa sjedištem u Vitezu u iznosu od 28.782,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „CONSILIUM“ d.o.o. Kakanj.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za uređenje šalter sale za otpremu smjene u PS Travniku u iznosu od 6.972,03 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „PGDU FARA“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za adaptaciju pritvorskih prostorija u PS Jajcu u iznosu od 6.796,53 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „PGDU FARA“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na zgradi „Slimena“ za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u iznosu od 6.130,80 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti izvođaču radova „LIMARIJA HAMO“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu.

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki roba i usluga za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za „Prva osnovna škola“ Bugojno-Jaklić, predmet: sanacija sanitarnih čvorova procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za JU OŠ „Vitez“ Vitez, predmet: pripremni zemljani radovi za početak gradnje fiskulturne sale u PŠ „Kruščica“, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za MSŠ „Vitez“ Vitez, predmet: nabavka kompjuterske opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, predmet: nabavka informatičke opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za MSTŠ „Travnik“ Travnik, predmet: nabavka i ugradnja prizmi i portala (toaleti i hodnici), procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a, predmet: nabavka i ugradnja PVC prozora i klupica, procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a, predmet: rekonstrukcija toaleta za osoblje škole, procijenjena vrijednost nabavke: 5.000,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, predmet: Nabavka računarske opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, predmet: nabavka PVC stolarije u PŠ „Kiseljak“, procijenjena vrijednost nabavke: 8.547,00 KM bez PDV-a, predmet: usluge radova za postavljanje zidnih i podnih obloga u PŠ Kiseljak, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a, predmet: rekonstrukcija nastavničkih toaleta u CŠ Hrastovi, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a, predmet: rekonstrukcija svlačionica u CŠ Hrastovi, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za „Srednja stručna škola“ Bugojno, predmet: nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije, procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za OŠ „Ivan Goran Kovačić “ Fojnica, predmet: nabavka opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za OŠ „Kalibunar“ Travnik, predmet: rekonstrukcija podova u učionicama i hodniku škole,
procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za „Mješovita srednja škola“ Busovača, predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a, predmet: rekonstrukcija podova u učionicama, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik, predmet: nabava računara i laptopa za potrebe škole, procijenjena vrijednost nabavke: 4.273,50 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za „Četvrta osnovna škola“ Torlakovac, predmet: nabavka računarske opreme za kabinet informatike, procijenjena vrijednost nabavke: 8.547,00 KM bez PDV-a, predmet: nabavka projektora i stolica za zbornicu, procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,80 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za OŠ „Pajić Polje“ Pajić Polje, predmet: nabavka kontejnera za otpad, procijenjena vrijednost nabavke: 2.051,28 KM bez PDV-a, predmet: nabavka opreme za kabinet informatike, procijenjena vrijednost nabavke: 3.930,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za JU „Prva osnovna škola“ Bugojno, predmet: rekonstrukcija i izmjena školske kapije i ograde, procijenjena vrijednost nabavke: 2.564,00 KM bez PDV-a, predmet: nabavka i ugradnja klupica na vanjskoj stolariji, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a, predmet: utopljavanje objekta-vanjska fasada, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za SŠ „Nikola Šop“ Jajce, predmet: nabavka računarske opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za OŠ „Bristovi“ Bugojno, predmet: nabavka školskog namještaja, procijenjena vrijednost nabavke: 3.589,75 KM bez PDV-a, predmet: nabavka školskih učila, procijenjena vrijednost nabavke: 2.393,17 KM bez PDV-a.
• Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke roba i usluga za „Srednja strukovna škola“ Fojnica u Kiseljaku, predmet: nabavka uredskih i računarskih strojeva (pametne ploče, projektori, laptop), procijenjena vrijednost nabavke: 5.980,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova:
• Saglasnost za plaćanje računa prevodilačke agencije „BARBADOS“ u iznosu od 4.668,79 KM.
• Saglasnost za plaćanje računa Doma zdravlja Travnik u iznosu od 1.100,13 KM, za analizu krvi.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
• Saglasnost za zaključivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita sa KŠC „Petar Barbarić, Travnik po cijeni od 100,00 KM sa PDV-om za svaki ispitni rok.
• Saglasnost za zaključivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda, parking prostora i poligona za provedbu vozačkih ispita sa Auto klub „Mladost“, Novi Travnik po cijeni od 100,00 KM sa PDV-om za svaki ispitni rok.
• Saglasnost za zaključivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora i ureda za provedbu vozačkih ispita sa „Odmor, rekreacija, sport i kultura“ d.o.o. Novi Travnik po cijeni od 50,00 KM sa PDV-om za svaki ispitni rok.
• Saglasnost za zaključivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita sa JU OŠ “Travnik“, Travnik po cijeni od 100,00 KM sa PDV-om za svaki ispitni rok.
• Saglasnost za zaključivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita sa Auto klub „Jajce“ , Jajce po cijeni od 100,00 KM sa PDV-om za svaki ispitni rok.
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za prenamjenu izdvojenih sredstava JU Dom zdravlja Vitez koja su prvobitno izdvojena Odlukom Vlade od 15. 9. 2022. godine za finansiranje nabavke Špalt mikroskopa u iznosu od 25.000,00 KM za finansiranje nabave Biokemijskog analajzera u iznosu od 15.000,00 KM.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju Odjela za internu reviziju Ministarstva finansija o obavljenim revizijama internih kontrola u općinama Kantona – Donji Vakuf, Bugojno, Dobretići i Gornji Vakuf - Uskoplje. Zadužuju se revidirani subjekti da postupe po preporukama Odjela za internu reviziju.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane „Vukeljići“ u općini Fojnica.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za nabavku vanjske stolarije za potrebe Općinskog suda u Jajcu u iznosu od 30.291,30 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „HDI“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu u iznosu od 6.927,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „MEBLE IDEAL“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za nabavku jednostranih i dvostranih pokretnih fiksnih regala za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 24.561,81 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „KABAS“ d.o.o. Sarajevo.

 

pogledano 1947 puta

Novosti

22.04.2024 Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BI...
09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30