Sjednice 2023

02 Juni
2023

Saopštenje sa 1. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 169. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o donošenju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2024. – 2026. godina. Ove smjernice su temeljene na razvojnoj strategiji SBK-a koja je definirala ukupno 194 strateška projekta, organizirana u 39 mjera i 12 prioriteta. Te smjernice su uključene u Akcijski plan za period planiranja 2023. - 2025. Akcijski plan ima svrhu pružiti informacije svim upravnim tijelima u SBK-u o ključnim projektima i aktivnostima u narednom trogodišnjem periodu kako bi ih mogli uključiti u svoje trogodišnje i godišnje planove rada, uz redovne aktivnosti.

 

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće programe:
- Program i kriterije za raspodjelu sredstava za pravnu pomoć braniteljima. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – za pravnu pomoć braniocima.
- Program i kriterije za raspodjelu sredstava za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branitelja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psiho-socijalno liječenje branilaca.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za nabavku usluge održavanja i popravke radio stanica za potrebe MUP-a, u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za nabavku usluge održavanja LPR kamera za potrebe MUP-a, u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za nabavku usluge održavanja i popravke radio radara za potrebe MUP-a, u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za nabavku usluge održavanja i popravke radio alkometara za potrebe MUP-a, u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za nabavku usluge za održavanje i popravke sistema video nadzora nad objektima policijskih stanica, u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu dala saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu za nabavku kombi vozila u procijenjenoj vrijednosti od 85.480,00 KM sa PDV-om.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama za pokretanje postupka javnih nabava kako slijedi:
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za SŠ „Kreševo“ Kreševo, predmet: nabavka računara i računarske opreme za potrebe uvođenja e-Dnevnika;
procijenjena vrijednost nabavke: 5.546,16 KM bez PDV-a; predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,81 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, predmet: usluge sanitarnog pregleda uposlenika; procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za JU „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf, predmet: izdaci za vodu i kanalizaciju; procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a; predmet: usluge odvoza smeća; procijenjena vrijednost nabavke: 7.000,00 KM bez PDV-a; predmet: usluge telefona i interneta; procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za „Prva osnovna škola“ Bugojno- Jaklić, predmet: usluge telefonije i interneta; procijenjena vrijednost nabavke: 2.400,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za OŠ „Gračanica“ Bugojno, predmet: nabavka informatičke opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,81 KM bez PDV-a;

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Srednjoj stručnoj školi „Bugojno“, Bugojno u iznosu od 6000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku usluga prijevoza učenika osnovnih škola sa područja općine Novi Travnik u procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 360.696,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva privrede, donesena je Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju poslodavaca Vitez za sufinansiranje troškova konferencije „Energetska efikasnost“.

Donesena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava sa pozicije „Poticaji poljoprivredi za 2023. godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja“ u vrijednosti od 1.836.577,00 KM, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za pomoć Unsko-sanskom kantonu za otklanjanje šteta od poplava u iznosu od 40.000,00 KM. Navedena sredstva doznačiti će se na račun Unsko-sanskog kantona.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaj načelnika Općine Travnik o utrošku doniranih sredstva za nabavku vatrogasnog vozila.

pogledano 1537 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30