Sjednice 2022

09 Decembar
2022

Saopštenje sa 149. sjednice Vlade SBK - 2022.gVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 148. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za promjenu naziva JU Mješovita srednja škola Bugojno u JU Mješovita srednja škola „Gimnazija Bugojno“. Utvrđeni Prijedlog odluke dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje i usvajanje.
- Odluka o davanju saglasnosti MSEUŠ „Travnik“ i MSŠ „Travnik“ za prodaju zemljišta JP Elektroprivredi BiH za smještaj trafostanice potrebne za snabdijevanjem električnom energijom navedenih škola. Utvrđeni Prijedlog odluke dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Ministarsto finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31. 12. 2022. godine.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava OŠ “Kiseljak 1“ Bilalovac od strane „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka u iznosu od 1.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „Saračević 3“ i Saračević 4“, na lokalitetu Prokos, općina Fojnica.
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „SE Eko-Energy 1“ i „SE Eko-Energy 2“, na lokalitetu Prokos, općina Fojnica.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za podršku unapređenja prometa“ za 2022. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti prijevozniku „Busovača - bus“, Busovača.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za oblast kulture u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom navedenog ministarstva.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za oblast kulture u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom navedenog ministarstva.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za oblast sporta u 2022. godini, u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom navedenog ministarstva.
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 85.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: Sveučilište u Mostaru - Centar za informacijske tehnologije izdvaja se iznos od 35.000,00 KM i Univerzitet u Sarajevu - Univerzitet tele - informatički centar UTIC izdvaja se iznos od 50.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava za pomoć ugroženim učenicima u 2022. godini u ukupnom iznosu od 42,350,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za nabavku računarske opreme za potrebe MSŠ „Travnik“ Travnik u iznosu od 34.373,43 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Printex“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za nabavku računarske opreme za potrebe OŠ “Dr. Boris Ćorić“ Kreševo u iznosu od 43.187,04 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Inter - Com“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za nabavku računarske opreme za potrebe SŠ „Kreševo“ Kreševo u iznosu od 73.662,03 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Elur“ d.o.o. Kiseljak.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi za poboljšanje zdravstvenih uslova u pčelarstvu (fizičke osobe) u ukupnom iznosu od 94.255,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim tabelarnim pregledom ministarstva.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi za poboljšanje zdravstvenih uslova u pčelarstvu (pravne osobe) u ukupnom iznosu od 4.245,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim tabelarnim pregledom ministarstva.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za udruženje branilaca za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 130.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku vatrogasne opreme, za potrebe Službi za zaštitu i spašavanje, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite u iznosu od 5.920,20 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „FINANC“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava Općini Jajce za saniranje štete od požara na poslovnom objektu privrednog društva „Nasup“ d.o.o. Jajce u iznosu od 3.500,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za raspisivanje javnog konkursa za popunu radnih mjesta u MUP-u SBK.

Vlada SBK je dala saglasnost na dopunu Aneksa 1. Ugovora o pružanju usluga grijanja škola decentraliziranim sistemom, putem korištenja energenata na pelet, sa odabranim ponuđačima „Bioenergi“ d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabavki JU „Druge osnovne škole“ Bugojno za 2022. godinu,
- Saglasnost na dopunu Plana javnih nabavki Srednje škole „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak za 2022. godinu,
- Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Osnovne škole „Kiseljak“ Kiseljak za 2022. godinu,
- Saglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabava JU „Mješovite srednje škole“ Donji Vakuf za 2022. godinu,
- Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Osnovne škole „fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik za 2022. godinu,
- Saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU „Prve osnovne škole“ Donji Vakuf za 2022. godinu.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje, predmet: telekomunikacijske usluge i usluge interneta; procijenjena vrijednost nabavke: 1.282,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka knjiga za biblioteku; procijenjena vrijednost nabavke: 2.650,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac, predmet: rekonstrukcija i investicijsko održavanje; procijenjena vrijednost nabavke: 5.983,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Dubravica“ Vitez, predmet: nabavka knjiga za biblioteku; procijenjena vrijednost nabavke: 2.565,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, predmet: nabavka unutarnje stolarije u školi; procijenjena vrijednost nabavke: 5.135,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka i ugradnja podnih podloga; procijenjena vrijednost nabavke: 5.990,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu „Prva osnovna škola“ Bugojno – Jaklić, predmet: nabavka i izmjena vanjske stolarije; procijenjena vrijednost nabave: 5.983,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje, predmet: rekonstrukcija i investicijsko održavanje; procijenjena vrijednost nabavke: 5.983,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu „Mješovita srednja škola“ Travnik, predmet: nabavka materijala za praktičnu nastavu (zubni tehničar); procijenjena vrijednost nabavke: 1.453,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Vitez“ Vitez, predmet: usluge nadzora rekonstrukcije elektroinstalacija; procijenjena vrijednost nabavke : 2.137,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke : 4.385,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Han Bila“ Han Bila, predmet: Nabavka i ugradnja PVC stolarije; procijenjena vrijednost nabavke: 5.129,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka agregata za struju; procijenjena vrijednost nabavke: 1.710,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu „Treća osnovna škola“ Oborci - Donji Vakuf, predmet: nabavka knjiga za školsku biblioteku; procijenjena vrijednost nabavke: 4.274,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke : 5.128,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu SŠ „Travnik“ Nova Bila, predmet: nabavka opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 1.256,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje, predmet: Nabavka mrežnih acces pointa; procijenjena vrijednost nabavke: 1.210,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, predmet: nabavka materijala za održavanje objekta; procijenjena vrijednost nabavke : 1.500,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka i ugradnja trakastih zavjesa; procijenjena vrijednost nabavke: 750,00 KM bez PDV-a; predmet: usluge popravke i poliranja PVC podova u učionicama; procijenjena vrijednost nabavke: 1.500,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik, predmet: nabavka 2 konvektora za potrebe škole;
procijenjena vrijednost nabavke : 428,00 KM bez PDV-a
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Brestovsko“ Brestovsko, predmet: nabavka i ugradnja zidnih podloga za sportsku dvoranu; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik, predmet: nabavka opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 5.128,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf, predmet: nabavka školskih tabli i stolica za kabinet; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka LCD-LED tv; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: rekonstrukcija podova; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: izmjena stolarije; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Kaonik“ Kaonik, predmet: sanacija i uređenje predulaza; procijenjena vrijednost nabavke: 5.128,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za nabavku pametnih ploča za osnovne i srednje škole u procijenjenoj vrijednosti od 240.000,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost za nabavku tableta za osnovne i srednje škole u procijenjenoj vrijednosti od 240.000,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost „Drugoj osnovnoj školi“ Bugojno za pokretanje postupka za nabavku peleta u procijenjenoj vrijednosti od 43.999,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu prihvatila Izvještaj načelnika Općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava za sufinansiranje sanacije štete nastale klizištem u naselju Grahovci, Kiseljak.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 81.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 28.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK neprofitnim organizacijama za mlade za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o privremenom finansiranju potreba Srednjobosanskog kantona za period januar - mart 2023. godine. Utvrđeni Prijedlog odluke dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

 

pogledano 2576 puta

Novosti

24.06.2024 Obrazac realizacije ugovora Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno...
14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
« Juni 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30