Sjednice 2022

07 Juli
2022

Saopštenje sa 130. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 129.sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o prihvaćanju Elaborata o uvođenju studijskog programa prvog i drugog ciklusa studija „Poduzetnički menadžment Fakulteta poslovne ekonomije na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“.
- Odluku o prihvaćanju Elaborata o uvođenju studijskog programa drugog ciklusa studija „Cyber secureti – Kibernetička sigurnost“ Fakulteta informacijskih tehnologija Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Osnove škole „13. Rujan“ Jajce u iznosu od 120.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Gorskoj službi spašavanja Stanica Jajce za sufinansiranje projekta „Obuka spasitelja“.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za branioce donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za uređenje mezarja i grobalja u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 30.000,00 KM Savezu ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona za izgradnju centara za psihosocijalno liječenja branitelja.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 37.000,00 KM za izgradnju i uređenje spomen obilježja. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Bugojno, izdvaja se iznos od 17.000,00 KM,
• Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO HB Uskoplje izdvaja se iznos od 20.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke: nabavka svečanih uniformi, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 1.239,00 KM.

Vlada SBK je dala saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu na izbor poduzeća „EZIO INOX“ d.o.o. Ilijaš kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kontejnera po ponuđenoj cijeni od 9.900,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, Vlada SBK prihvatila Izvještaj općine Fojnica o utrošku sredstava za dodjelu finansijske pomoći nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu Dišije Mašin.
Ista uprava je predložila, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj općine Fojnica o utrošku sredstava za projekat reguliranja potoka Papratnica – Ostružnica.

Prihvaćeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o radu inspekcija u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za maj 2022. godine.
- Izvještaj o radu inspekcije za zaštitu od požara MUP-a za maj 2022. godine.
- Izvještaj o radu inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za maj i juni 2022. godine.
- Izvješća o radu inspektorata Ministarstva gospodarstva za maj i juni 2022. godine.
- Izvještaj o radu inspektorata Ministarstva zdravstva i socijalne politike za maj i juni 2022. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala saglasnost Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi „Travnik“ za pokretanje procedure javne nabavke - Rekonstrukcija i investicijsko održavanje u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 128.205,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za provođenje postupka javne nabavke – Nabavka fotoaparata za akviziciju u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 29.914,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za izbor „Agencija Kamir“ d.o.o. Široki Brijeg za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku LPR kamera i uspostavljanje LPR nadzora na lokaciji Luka po ponuđenoj cijeni od 15.374,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju šume iz šumskogospodarskog područja kojom se izdvajaju dijelovi državnog šumskog zemljišta „Fojničko“, Gospodarska jedinica: „Zahor - Jasikovica, odjel 76, ukupne površine: 60.889 m2 (6,0889 ha) i prenose na korištenje općini Fojnica u druge svrhe koje daju veću trajnu korist, u naseljenom mjestu Smajlovići – Bare, općina Fojnica, u cilju: uređenja građevinskog zemljišta; izgradnje sportskih terena, omladinskog doma i drugih objekata, uz naknadu od 29.237,60 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz kapitalnih transfera - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: Gradski folklorni ansambl „Bugojno“, Bugojno izdvaja se iznos od 12.000,00 KM i Muftijstvo Travničko,Travnik iznos od 15.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, interventna sredstva za 2022. godine u iznosu od 4.500,00 KM za podršku projektu Planinarskog društva „Vlašić“ Travnik.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, interventna sredstva za 2022. godine u iznosu od 3.000,00 KM za podršku projektima JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za nabavku usluga održavanja sistema BIS u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 280.000,00 KM bez PDV-a.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, naukem mladih, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli sredstava za sport u 2022. godini u iznosu od 19.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za sport u 2022. godini u iznosu od 19.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

 

pogledano 2828 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30