Sjednice 2022

01 Juli
2022

Saopštenje sa 129. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 128. sjednice.

Na prijedlog Službe za zapošljavanje SBK, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona. Izmjene Statuta se odnose na vrednovanje bodova prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke.

Tim za sprječavanje korupcije u institucijama Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o imenovanju kontakt osoba za prevenciju korupcije u institucijama Srednjobosanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđuje se obveza i pravila za imenovanje kontakt osoba za prevenciju korupcije u institucijama SBK.Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi (uspostava fonda za podršku poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvalitete)“ u iznosu od 100.000,00 KM koja će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenima prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o izdvajanju sredstava privrednom društvu „Derubis Caravans“ d.o.o. Vitez za sufinansiranje učešća na svjetskom sajmu karavana „Caravan salon Düsseldorf 2022“ u iznosu od 4.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu u iznosu od 11.000,00 KM za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i održivu proizvodnju. Sredstva će se dodijeliti poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa dostavljenima prijedlogom nadležnog ministarstva.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu u iznosu od 16.650,00 KM za ublažavanje štete poljoprivrednicima. Sredstva će se dodijeliti poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa dostavljenima prijedlogom nadležnog ministarstva.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim školama za subvencioniranje troškova prijevoza učenika (II. polugodište) nastavne 2021./2022.godine, u skladu sa dostavljenim tabelarnim prikazima i to:
- Osnovna škola „Vitez“ (HNPP),
- Osnovna škola „Dubravica“,
- Osnovna škola „Nova Bila“,
- Osnovna škola „Vitez“ (BNPP),
- Osnovna škola „Lepenica“,
- Osnovna škola „Musa Čazim Ćatić“.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Fojnica za saniranje štete nastale uslijed potresa na stambenom objektu u vlasništvu Stipe Šušnjara u iznosu od 5.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za šumarstvo za nabavku 30 komada šumarskih čekića u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00 KM bez PDV-a, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola kako slijedi:
a) Osnovna škola „Novi Travnik“, predmet nabavke: Nabavka klima uređaja, procijenjena vrijednost nabavke: 1.428,00 KM bez PDV-a,
b) Osnovna škola „Braća Jezerčić“ Divičani – Jajce, predmet nabavke: Nabavka knjiga za školsku knjižnicu, procijenjena vrijednost nabavke: 3.040,00 KM bez PDV-a.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK prihvatila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za realizaciju za projekta „Zaštita obalnih stubova na rijeci Lašvi“.
- Izvještaj općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za sufinansiranje štete od požara na stambenim objektima u vlasništvu Marina Mađara iz Viteza.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda, u postupku javne nabavke - Radovi na rekonstrukciji krova zgrade Centra inspekcije u Kiseljaku, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 32.760,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „CESTE COMPANY“ d.o.o. Kiseljak, sa cijenom nakon e-aukcije 24.500,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Srednjobosanskog kantona. Da bi se posljedice po ljude i materijalna dobra od pojave određenih prirodnih i drugih nesreća (potresa, odronjavanja, klizanja i slijeganja tla, poplave, rušenja ili prelijevanja brana na akumulacijama i požara) spriječile, smanjile njihove posljedice i što brže osigurali uslovi za život ljudi na ugroženom području potrebno je planirati i provoditi zbrinjavanje ugroženih i stradalih.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju o sastanku načelnika i predstavnika općina o stanju skloništa na području Srednjobosanskog kantona. Općinama sa području Srednjobosanskog kantona se preporučuje:
- Intenzivirati primjenu važećih propisa koji se odnose na skloništa i o poduzetim mjerama, putem Kantonalne uprave civilne zaštite, što prije izvještavati Vladu SBK;
- Izvršiti reviziju svih postojećih skloništa i izraditi planove za revitalizaciju/prenamjenu postojećih skloništa;
- U postojećim i novim planskim dokumentima prostornog uređenja, s obzirom na nedostatne kapacitete u postojećim skloništima, obvezno planirati izgradnju novih skloništa.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će dostavljen općinama na području Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova:
- Saglasnost za nastavak izgradnje zgrade Policijske stanice Donji Vakuf (IV. faza) u procijenjenoj vrijednosti od 196.425,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provedbu navedene javne nabavke.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nastavak izgradnje zgrade Policijske stanice Kreševo (IV. faza) u procijenjenoj vrijednosti od 208.509,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provedbu navedene javne nabavke.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodijeli dijela sredstava, sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša, te razvojnih projekata“ – interventna sredstva u iznosu od 2.500,00 KM za realizaciju projekta sanacije spomen obilježja u Mjesnoj zajednici Divičani, općina Jajce.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Vitez u iznosu od 20.000,00 KM za sufinansiranje nabavke opreme – traktor sa priključcima za potrebe Službe za komunalne poslove i asanaciju terena.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Busovača u iznosu od 40.000,00 KM za sufinansiranje projekta preventivnog rješavanja riječnog korita rijeke Kozice.
- Odluka o izdvajanju sredstava u iznosu od 5.967,00 KM za nabavku i ugradnju tri zidna klimatizacijska uređaja koja će se doznačiti obrtu „SERVIS VULETA“ Vitez.

pogledano 2331 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30