Sjednice 2022

10 Juni
2022

Saopštenje sa 126. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 125. sjednice.

Na prijedlog Centralne popisne komisije, Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju izvještaja o radu na poslovima popisa sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 31.12. 2021. godine.

 

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu kojom se dozvoljava preraspodjela sredstva u iznosu od 4.350,00 KM između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i OŠ „Travnik“ Travnik, „Treće osnovne škole“ Bugojno, OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, SŠ „Vitez“ Vitez i SSŠ „Jajce“ Jajce.

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za 2022. godinu u iznosu od 6.000,00 KM za sufinansiranje projekata Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu. Iznos od 6.000,00 KM iz ove Odluke izdvaja sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za realizaciju četiri projekata i to: Malonogometni turnir u sportsko-rekreacionom centru Turbe povodom „Dani i mjeseci Evrope u BiH 2022“, „Obilježavanje Dana i mjeseci Evrope u BiH“- Svečana akademija, Svečano uručenje „Ordena naroda, građanki i građana Bosne i Hercegovine“ i Tradicionalni poslovni Forum – Travnik 2022, i doznačit će se Evropskom pokretu u Bosni i Hercegovini.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvo unutrašnjih poslova za isplatu iznosa od 500,06 KM po računu JU Dom zdravlja Travnik,
- Saglasnost Ministarstvo unutrašnjih poslova za isplatu iznosa od 1.684,80 KM po računu Fara d.o.o. Travnik,
- Saglasnost Ministarstvo unutrašnjih poslova za isplatu iznosa od 1.158,07 KM po računu Auto Kemo Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala saglasnost Osnovnoj školi „Vitez“ Vitez pokretanje procedure javne nabavke za rekonstrukciju elektroinstalacija (faza II.) u procijenjenoj vrijednosti od 21.582,00 KM bez PDV-a.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke. Predmet nabavke je ronilačka oprema, procijenjene vrijednosti nabavke sa PDV-om u iznosu od 6.000,00 KM.

Na prijedlog iste uprave, Vlada SBK je primila k znanju Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021. godinu.

Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je prihvatila Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Postignuti ciljevi i rezultati u provođenju aktivnosti GAP-a SBK u 2021. godini su bili reducirani zbog stanja izazvanih pandemijom COVID-19. Prikupljanjem i analizom podataka utvrđeno je da određeni propisi i Zakoni nisu usklađeni sa evropskim konvencijama i međunarodnim ugovorima sa aspekta rodne ravnopravnosti.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je prihvatila informaciju Ministarstva privrede o kretanju cijena i opskrbi tržišta ogrjevnim drvetom i peletom na području Srednjobosanskog kantona. Vlada Srednjobosanskog kantona podržava inicijativu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom se traži privremena obustava izvoza ogrjevnog drveta i peleta, te traži od Vijeća ministara BiH da što prije donese navedenu odluku.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Općinskom suda u Jajcu na izbor poduzeća „BIO MAS ENERGY“ d.o.o. Gračanica za najpovoljnijeg ponuđača za instaliranje novog sistema grijanja po ponuđenoj cijeni od 49.742,40 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provedbu Javnog poziva stjecanje zvanja instruktora vožnje.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići – Fojnica, za sufinanciranje u izgradnji nove zgrade kuhinje Zavoda.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija dala saglasnost za nabavku bankarskih usluga –(Usluge vođenja Transakcijskog računa i pod računa u okviru JRR SBK Ministarstva finanaija) u procijenjenoj vrijednosti od 200.000,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava iz „Tekuće rezerve“ Vlade SBK za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, odlukom se raspoređuje iznos od 40.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli iz oblasti kulture za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli iz oblasti sporta za 2022. godinu ukupnom iznosu od 34.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli sredstava Uslužnom društvu „Bosanska montaža sajmova Boms – expo“ d.o.o. Gračanica za sufinansiranje troškova učešća obrtnika sa područja Srednjobosanskog kantona na Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta „GRAPOX - EXPO“ za 2022. godinu u iznosu od 3.715,00 KM.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i sanaciju zgrade u vlasništvu Vlade SBK (zgradu koju koristi MUP) – prva privremena situacija u iznosu od 174.809,93 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.

Vlada SBK daje saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta i svim obrazovnim ustanovama - školama na području SBK za povećanje procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a za sve predmete nabavke koji su obuhvaćeni Izmjenom plana nabavka broj: 01-30-184-3/2022 od 18.05.2022 godine u visini kako je to Izmjenom plana predviđeno. Ovaj zaključak se odnosi na sve saglasnosti za provedbu postupaka javne nabavke u 2022. godini.

Data je i saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za usluge deratizacije u procijenjenoj vrijednosti od 153.846,00 KM bez PDV-a. Komisija je sačinila pregled/ rang-listu prihvatljivih ponuda, počevši od najuspješnije k manje uspješnoj, najpovoljniji ponuđač je „SANITACIJA 3D“ d.o.o. Sarajevo, sa cijenom ponude bez PDV u iznosu od 141.000,00 KM.

pogledano 3189 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30